Blogg för Marja

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

okt
11

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

Posted By Marja läs mer

Inuiter varnar för klimatförändringar, jordklotet har tippat menar de

sep
24

Detta kunde man läsa och se en video om i en FB-grupp som jag deltar i:

Posted By Marja läs mer

Vad är sanning?

sep
11

Frågan som ofta ställs i diskussioner är: VAD ÄR SANNING? Och ofta får man

sig en gliring om att du skall inte tro att du är den enda som vet sanningen, utan det finns många sanningar. Men kan det finnas många sanningar om en och samma sak. Nej, säger logiken.

Posted By Marja läs mer

Utvecklingen av vår kosmiska eller psykiska hjärna

sep
05

Det är inte genom ritualer, sakrament, avgudadyrkan, yoga, meditation, gamla konstlade andliga övningar och gamla trosreligioner som vi kommer vidare i utveckling. Man behöver nämligen uppöva sin kosmiska hjärna så att den kan ta emot de oerhörda krafter som kommer med kosmiska glimtar och till sist med permanent kosmiskt medvetande.

Posted By Marja läs mer

Vandringssägen om Martinus, och svar på dem

aug
29

På en FB-sida har man tagit upp vandringssägen som valsar runt bland kosmologi-intresserade som man kallar för hadither. Citat: ”Haditherna utmärks alltså av att det inte existerar någon primärkälla, dvs Martinustext eller Martinusföredrag, bakom händelserna. Däremot kan haditherna ha nämnts i andra skrivna källor, exempelvis av Per Thorell, Per Bruus Jensen, m.fl.). Eller också finns de omskrivna av Martinus, men undertecknad har ej tagit del av dessa texter.
Hur som helst finns behovet av att utreda källorna.

Posted By Marja läs mer

Gammalt Martinusbrev som mall för MI:s avskedanden av kritiker

aug
08

Med anledning av Martinus Instituts utlagda Martinusbrev som de anser stödjer deras egna avvisningar av medarbetare som kritiserar/kritiserat deras förehavanden har jag gjort en kort sammanfattning av brevet på svenska och det jag upplever är innebörden i det.

Posted By Marja läs mer

Man kan inte förutspå när det 3:e världskriget börjar...varför?

aug
02

Det finns ett syfte med att man inte kan förutspå 3:e världsvärldskriget vare sig man är världsåterlösare eller inte, för den skall komma som en ”tjuv om natten” och "ingen får veta dagen eller timmen" när detta skall ske.:

DEV 4, 44.3 och 44.4:

Posted By Marja läs mer

Martinus om esperanto som framtidens gemensamma språk

aug
02

Har Martinus konkret pekat på esperanto som det kommande världsspråket?

Posted By Marja läs mer

Martinus om rymdresor

aug
02

Det har debatterats många gånger på olika forum om Martinus har haft fel om detta med att man "egentligen" inte varit på månen, för man hade rymddräkterna på sig hela tiden, varvid den jordiska atmosfären var intakt.

Här kommer en mer uttömmande förklaring från Martinus där han bemöter det som många menat att hans uppfattning inte skulle vara "i överenstämmelse med verkligheten":

Posted By Marja läs mer

Om overifierade rykten om Martinus, Blavatsky och Mahatmor

aug
01

Det finns många som intresserar sig för den andliga vetenskapen men som också hyser partisk förkärlek för bl.a. den teosofiska läran och andra andliga läror. De vill gärna förringa Martinus till att vara en efterföljare till teosofins Helena Blavatsky och att han skulle ha gått under hennes ”andliga mästares”, Djwhal Khul och Koot Hoomis, ledning och godkännande. Man höjer de s.k. gamla ”mahatmornas” kunskaper och vetorätt över den senaste nya världsimpulsen som skall göra alla religiösa läror till Kristus efterföljare, vilket blir lite väl svårsmält.

Posted By Marja läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Blogg för Marja

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>