Rykten om Martinus och hans sexuella vanor

På ett svenskt Martinus-forum för man återigen en förtalskampanj mot Martinus. Man gör reklam för oralsex med motivationen att Martinus själv sysslade med sådant. Men bara med män.

Jag frågade en gång Rolf Elving på hans forum varför han ansåg att Martinus bara hade sex med män och inte med kvinnor och han svarade att "Martinus hade gärna älskat med alla om förutsättningarna för detta funnits." Och på mina följdfrågor vilka förutsättningar saknades, om det var pga. brist på kvinnliga varelser, eftersom han hävdade att Martinus bara drogs till manliga, svarade Rolf rätt och slätt: "Brist på allkärlekstalang". Det var tydligen bara män i Martinus omgivning som var högre utvecklade och hade allkärlek! Och på vidare krav på bevis för Martinus påstådda homosexuella dragning till män, svarade Rolf: "Du får nöja dig med det torra konstaterandet att jag vet". 
Läs diskussion 2005-09-27 "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet: 
http://www.thirdtestament.com/web/phorum/read.php?5,41664,41664#msg-41664

Nyligen har Rolf också påstått att den sex Martinus bedrev med sina manliga partners var alltså oralsex:
"I sina egna sexuella kontakter använde han sig av oralsex. Så han levde som han lärde, även här."

http://www.thirdtestament.com/web/phorum/read.php?5,112779,113136#msg-113136

Något konkret bevis har han inte kunnat lägga fram för detta påstående. Varken i Livets Bog eller på annat sätt.

Och signaturen "Indra" har stöttat Rolf med ett citat från ett gardenparty som han menar bevisar att Martinus rekommenderade oralsex: 
http://www.thirdtestament.com/web/phorum/read.php?5,112779,112796#msg-112796

Läser man artikeln kan man inte hitta någonstans att Martinus talar om oralsex.

Både Elving och "Indra" hävdar hela tiden att de vet att Martinus höll på med oralsex och alla får finna sig i att tro på deras utsagor. Några bevis av värde har de inte kunnat lägga fram till de misstroende som kräver trovärdiga belägg för detta rykte. 
"Indra" har också påstått att:

"Att det sedan finns flera människor som själva hört honom tala om oralsex, förutom mig och Rolf även t.ex. Tage och Sysse Buch och som var nära vänner till Martinus och som träffade honom ofta, förändrar inte saken till det sämre. Såvida vi inte allesammans anklagas för att vara lögnhalsar."

"Indra" och Rolf Elving har gått till hårt angrepp mot dem som inte velat tro på deras lösa påståenden, mot dem som anser att de bedriver grundlös ryktesspridning och förtal av Martinus.

Dessa rykten har varit i omlopp så länge jag minns, när jag har varit med på olika kurser sedan 15 år tillbaka. De hävdar att alla skall bli homosexuella i den bemärkelsen att man ligger med man och kvinna ligger med kvinna så som man ligger med kvinna idag. Denna teori presenterades för mig för första gången i Varnhem som "Göteborgsmodellen". Den anses av många andra motsägas av det som kallas för "Martinusmodellen" och som man kan läsa om i Livets Bog, Tredje Testamentet och i en del av småböckerna. Som t.ex. Julevangeliet kap. 30 -31 där Martinus bestämt dementerar denna teori:

"Nu finns det kanske läsare som här vill fråga, om det verkligen är meningen att en man skall älska en annan man på samma sätt som han brukar älska en kvinna, och om en kvinna skall älska en annan kvinna, så som hon annars brukar älska en man. Och här måste svaret naturligtvis i allra högsta grad bli nekande. Det är naturligtvis inte livets mening att en man skall älska en man eller att en kvinna skall älska en kvinna, ty i så fall behövde ju livet eller försynen varken skapa om mannen eller kvinnan till helt nya sexuella väsen. Då hanväsendet och honväsendet i renodlad form organiskt är skapade till att kunna älska endast det motsatta könet, kan varken mannen eller kvinnan på fullkomligt sätt älska ett väsen av sitt eget kön. Och då detta är ens nästa i lika hög grad som ett väsen av det motsatta könet, kan sålunda kärlekslagen, vilken absolut betingar att man skall älska sin nästa som sig själv, omöjligt uppfyllas på ett fullkomligt sätt, så länge man ännu mer eller mindre framträder som man eller kvinna. Att påbjuda att ett hanväsen skall älska ett hanväsen och att ett honväsen skall älska ett honväsen, eller att en man skall älska en man och en kvinna en kvinna, vore lika dåraktigt som att påbjuda en fisk att leva i luften och en fågel att leva i vattnet."

Rykten är seglivade. Och för att bringa lite klarhet i detta bestämde jag mig för att fråga en person som har lagt ner ett enormt arbete på efterforskningar i Martinus litteratur och intervjuat många människor som har varit med på Martinus tid och även stått honom nära.
Han har skrivit 3 rejäla "tegelstenar" till verk om kosmologi och Martinus: 
Martinus og hans livsværk Det Tredie Testamente - En biografi Bind 1 – 2
Den seksuelle polforvandling – En analytisk gennemgang af Martinus tekster

Han heter Kurt Christiansen.

Jag mejlade till Kurt och ställde frågor:

"Det pågår en het debatt om Martinus sexualitet på Tredje Testamentets forum och Rolf Elving har kommit med påståendet att Martinus idkade oralsex med män som han drogs till, men inte med kvinnor:
"I sina egna sexuella kontakter använde han sig av oralsex. Så han levde som han lärde, även här."
Detta rykte har ju varit i omlopp sedan långt tid tillbaka.
En fråga till dig, som har forskat om saken och talat med många människor; anser du det vara bevisat att Martinus hade sexuella relationer av intim karaktär - som oralsex ju bör anses vara - med flera olika män?"


Och jag fick svar av Kurt:

[…]
"Jeg har ikke selv homoseksuelle tilbøjeligheder, men respekterer fuldt ud de mennesker der har sådanne. Jeg kender også nogle homoseksuelle mennesker, og finder dem som meget venlige og for det meste meget sympatiske mennesker. De mest udviklede af disse mennesker siger til mig at de er helt enig med mig i min opfattelse af Martinus seksualitet.
I biografien nedtonede jeg problemet "Martinus seksualitet" lidt, for ikke at uforstående mennesker skulle begynde at se på åndsvidenskaben som en "bøssereligion". Jeg ved at nu afdøde professor Hannemann har gjort det samme. Jeg har imidlertid, bl.a. i tidsskriftet Den Ny Verdensimpuls skrevet lidt om hvordan jeg ser på Martinus seksualitet. Redaktør Ruth Olsen har så vidt jeg husker også gengivet noget som jeg skrev til redaktøren af tidsskriftet Horoskopet, da han ville fortolke Martinus og mit horoskop. Jeg opfatter Martinus seksualitet sådan, at Martinus naturligvis havde en almindelig fysisk krop med hormoner. Han var derfor disponeret for, i forbindelse med en stor kærlighed til et andet menneske, også at have behov for seksuel udløsning. Denne seksuelle trang var imidlertid ikke enpolet, og fokuseret på menneskets krop, hvilket jo er normalt for den traditionelle seksualitet. Hans følelser var derimod rettet mod væsenet bag kroppen, og han kunne derfor i princippet føle ligeså stor kærlig overfor et menneske af sit eget køn som det modsatte køn. Det var nemlig ikke den fysiske fremtoning der påvirkede ham, men væsenet bag kroppen. Jeg har prøvet at forklare sådanne følelsestilstande i min bog om polforvandlingen. Den sidstnævnte tilstand kan ikke betegnes som homoseksualitet hvis tilstanden udleves med en person af samme køn. Jeg er ikke selv nået til en sådan tilstand, undtagen i et sjældent tilfælde med en person af det modsatte køn, men jeg tror alligevel at jeg forstår de implicerede følelsesstrukturer i sådan en tilstand. 
Den fortælling der nu eksisterer mundtligt, om et enkelt tilfælde hvor Martinus har haft en seksuel attitude i forhold til en mand, mener jeg fuldstændig er i overensstemmelse med den måde som jeg mener at jeg forstår Martinus seksualitet på. 
[…]
Jeg tror nok jeg har overblik over hvad der med rette kan siges om Martinus. For en sikkerheds skyld talte jeg med Tage Buch i dag, og spurgte ham desangående, for også at få hans viden present. Han har levet op af Martinus fra 1938 og til Martinus bortgang.
Jeg er ikke så glad for det som Rolf Elving siger om Martinus, og som du korrekt refererer herunder. Jeg tror ikke det er sandt hvad Rolf siger. Jeg spurgte Tage Buch om Martinus nogensinde havde nævnt for Tage at han praktiserede oralsex.
Tage sagde, at det havde han aldrig nogensinde hørt, og var af den opfattelse, at det ikke forholdt sig sådan. Jeg har heller aldrig hørt det fra nogen seriøs person. Jeg har derimod hørt masser at vrøvl og gisninger m.m.. Det skal man blot ikke høre efter, for det er ofte fantasibilleder som mennesker fabrikerer fordi de så gerne vil autoriserer deres egne tilbøjeligheder.
 (min fetstil)
Jeg kunne ikke bruge tid på at læse hele den sex-streng som er der, men jeg læste Rolfs kommentarer, og bortset fra det ovenfor nævnte synes jeg han svarer fornuftigt, og redegør fornuftigt vedrørende Martinus.
Jeg kan her fortælle hvad jeg mener er de eneste holdbare oplysninger.
Martinus har sagt, at han naturligvis havde en funktionsdygtig krop. Han afreagerede ved at onanere. Det har han samstemmende fortalt til flere, også til Tage Buch. Dette er jo et enmandsjob, og giver ingen risiko for at gøre noget andet menneske ondt, eller, for at noget andet menneske vil misforstå noget.
Derforuden har man på anden hånd fået oplyst, at Martinus én gang har haft en seksuel oplevelse med en anden mand. Denne mand har fortalt det til sin søn, og sønnen har fortalt det i et video-interviev som jeg har hørt, og som på nuværende tidspunkt ligger i arkiv. Denne oplysning redegør imidlertid ikke for detaljer. Det kunne jo i principper være gensidig onani eller lignende, vi ved det ikke. Den anden mand var en som Martinus havde stor sympati for. Jeg henviser til hvad jeg tidligere har sagt til dig om hvordan jeg ser på seksualiteten hos nærved og fuldstændig dobbeltpolede mennesker. Ud fra måden som oplysningerne er kommet frem på, må man med rette formode at disse oplysninger er sande.
Dette er det eneste, overhovedet, som jeg har ladet mig fortælle, og som jeg tror på er sandt.
Jeg tror at et utal af mennesker der har et stort (barnligt, pubertetslignende) behov for at beskæftige sig med seksualitet, forveksler hvad Martinus har sagt om forskellige former for seksualitet i relation til hvad han mener om de forskellige metoder som mennesker praktisere, og så hvad Martinus selv praktiserede. Martinus skelnede egentlig kun mellem seksualitet der kunne gøre andre mennesker ondt på sjæl eller legeme, og på seksualitet som den kunne udfoldes mennesker imellem uden at det gjorde noget menneske ondt, og som i de fleste tilfælde kunne være til fælles glæde.
Det første er ikke i orden, medens de sidste måder der ikke gør andre mennesker ondt, er i orden, uanset metoden.
Det har Martinus sagt meget om. Det betyder naturligvis ikke at Martinus selv praktiserede alt hvad han mente ikke kunne gøre andre mennesker ondt. På den anden side, kan man udlede, at Martinus havde mange forskellige muligheder for at udleve seksualitet som ikke stred imod hvad han underviste, hvis han ønskede det. Det er blot iøjnefaldende, at man kun kan henvise til en troværdig historie desangående.
Det er iøjnefaldende, at seksualitet er et ømtåleligt emne for masser af umodne mennesker. Mennesker der måske stadig har en rem af huden fra den traditionelle, og måske ortodokse, kirke, hvor seksualitet var noget snavset der kun måtte ske i ægtesengen under dynen, og kun for at avle børn. De mennesker der stadig har problemer med disse religiøse synspunkter er blot endnu ikke blevet "voksne".
Ud fra det jeg her har sagt, er der overhovedet ikke belæg for at forestille sig, at Martinus specielt har dyrket oralsex med flere mænd. Havde han gjort det, var det imidlertid ikke moralsk anstødeligt, hvis det ikke gjorde noget menneske ondt. Det kunne Martinus aldrig finde på. Han havde nemlig fuld kontrol over sine følelser og sit legeme. Ellers ville han ikke have haft muligheden for at blive kosmisk bevidst. (min fetstil)
Jeg tror, at Martinus var så tilbageholdende, og så vidt mulig holdt sin seksualitet for sig selv, for ikke at komme til mentalt at skade andre mennesker. Han kunne jo ikke være sikker på hvordan et andet menneske i realiteten ville have det bag efter. Hvis dette menneske blev eenpolet forelsket i Martinus, og bagefter troede, at et sådan forhold var indgangen til et mere permanent forhold til Martinus, ville det jo være ukærligt, og dermed ikke være i overensstemmelse med hvad Martinus lærte. Umiddelbart er jeg af den opfattelse, at risikoen herfor var størst ved et forhold til en kvinde. Derfor er det mit indtryk, at Martinus var særlig forsigtig med kontakten til det modsatte køn. Det har så i de visse kredse været brugt til at argumentere for, at Martinus var homoseksuel. Dette har mange mennesker behov for at mene, for derved at autorisere deres egen enpolede homoseksuelle tilstand. Der er endda mennesker der går rundt og prøver at bilde andre ind, at de er særligt åndeligt udviklede på grund af deres homoseksuelle tilbøjeligheder. Der er frit slag for galleriet så længe mennesker ikke er mere åndeligt og intelligensmæssigt udviklede end de er i øjeblikket.
Det var hvad jeg kan nå at sige dig i øjeblikket.
De bedste hilsener
Kurt
"

Som man kan läsa av ovanstående finns det inga konkret bevisade belägg för att Martinus idkade oralsex. Även om Kurt Christiansen själv betraktar en muntlig berättelse som sann så bevisar det ingenting i sak. Det kan ju också vara ett löst påstående av någon för att "få spela roll". Och hur ett ev. möte mellan honom och Martinus har utspelat sig vet ingen utomstående med bestämdhet. Om man inte deltagit i det s.k. mötet.

Och "Indras" påstående att Tage och Sysse Buch har hört Martinus säga att han bedrivit oralsex med män är alltså inte sann. Och ingen annan har tydligen heller hört att Martinus lärde ut att man skulle bedriva oralsex. Att "han levde som han lärde, även här", som Rolf hävdar.

Så allt kokar ner till obevisade muntliga rykten och försök till att ge Martinus en sexuell framtoning som inte behöver vara sann. Kanske vill man rättfärdiga sin egen längtan efter oralsex med någon som också har en snopp, så som man själv har, med att; har Martinus gjort så det måste ju vara OK? Vad vet jag? Men något löst skvaller lyssnar jag inte på.

Jag har själv varit utsatt för personangrepp och elakt förtal på detta TT-forum (och även MFF) pga. att mina åsikter och tolkning av innehållet i Livets Bog inte alltid överensstämmer med en del maskulina manliga skribenters tolkningar. Personangreppen har fullkomligt haglat över mig. Främst har det hänt när jag varnat för riskerna med konstlade andliga övningar, droger och deltagit i debatter om homosexualitet, polförvandlingen och karmafrågor. Känsliga ämnen för många och sakfrågorna har hamnat i skuggan av heta känsloutbrott hos dem som inte tolkat Livets Bog som jag. 
Så nog är skvaller och förtal en utbredd företeelse även bland kosmologiintresserade. 
Vad är skvaller? Jo enligt Martinus är det som så att det:

"...förekommer i stor utsträckning den egendomligheten hos jordens människor, att medan de har nått mycket långt fram i fysisk hygien, så att avlägsnandet av avföring är en intimitet eller något som man inte gärna gör i andras åsyn, så är den mentala hygiener så långt efter eller så begränsad, att den till och med inte alls existerar hos vissa människor. Ja, dessa människor tycker rent av att det är en förlustelse att grisa ner allting med sin mentala avföring. 
Ur dessa människors mun framträder en fasaväckande, förråande stank av giftiga tankar och andra mentala orenheter, iklädda språk och tal, med vilket man till och med avsiktligt grisar ner andra människors annars så goda och kärleksfulla tankar om den eller den särskilda nästan, så att de helt förvirrat och olyckliga förlorar den normala synen på denna människa. Samma människa har kanske varit en kär vän eller en människa som man på annat sätt är mycket nära knuten till, har haft mycket andligt utbyte av att vara tillsammans med, men som man nu endast kan se genom en med mental latrin besudlad tankesfär. Det är denna tankesfär som i dagligt tal kallas 'förtal' eller 'skvaller'. Skvaller är alltså detsamma som andlig avföring som på naturligt sätt och helt oblygt förekommer överallt, inte bara i hemmen, utan också i spårvagnar, i tåg och bussar, sammankomster, på öppen gata och på allfarvägen. Tänk om folk var lika skamlösa när det gällde deras fysiska avföring, och på det sättet förpestade atmosfären överallt för sina medmänniskor. Och ännu värre blir det när den förstnämnda akten så att säga alltid utförs som en ren och skär hämndeakt. Det är denna orenhet som felaktigt går ut genom munnen, som Kristus påpekar.
" Kosmos nr 10, 1985

Och:

"Dessa kryckor eller mordvapen behöver inte nödvändigtvis vara revolvrar och bomber, de kan också vara de mentala vapen som brukas i vardagen: skvaller och giftiga anmärkningar, förföljelse genom intriger och förtal, ja, även tillsynes oskyldiga anmärkningar, som innehåller en dold gadd som så småningom borrar sig in i offrets psykiska kropp. De flesta människor kan ibland vara benägna att döda något av andra människors lycka och glädje över livet, och så länge dessa mikroskopiska mord äger rum, måste den människa som ännu nänns göra så leva i jordmänniskans ångestfyllda djungel."
Gudomen och livsmodet K9/97, 12/84, 19/71, 12/57


Var/Är det då Martinus karma att bli förtalad under sin levnad och även nu efteråt? Nej, inte enligt honom själv! Liksom lidandet som Jesus genomgick inte heller var hans karma. Inte heller några karmarester från tidigare liv eller spiraler.
Läs min analys om "Nej, allt är inte karma som händer i livet!".

Martinus, enligt Per Bruus-Jensen i boken Sol og måne:

"Jeg har i det hele taget gennem tiden fået alle de skudsmål (vitsord), man kan forestille sig lige fra at jeg var selveste Kristus og til at jeg var den værste svindler. "Og" føjede han til med en smittende latter (skratt) "hvis jeg havde fået en medalje for hvert af disse skudsmål, ville jeg i dag have medaljer nok til at dække (täcka) mig selv både for og bag (fram och bak), fra top til tå."

Läs fortsättning av denna debatt "Fortsatta diskussioner och förvecklingar!".

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

6469 visningar
© Averbis förlag | Kontakt