Välkommen till Martinusportal.se!

"När visdomen alltså har blivit till automatfunktion i det dagliga livet och väsendet därför inte har något mörker att kämpa emot eller något att övervinna i sin natur och detta väsen sålunda har blivit till en människa som till punkt och pricka uppfyller nästakärlekslagen eller principen 'att älska sin nästa som sig själv' såsom en självklar och naturlig levnadsart, då är hon färdig med djurriket. Då har hon kommit igenom såväl 'förgården' som 'den inre förgården' och 'det heliga' och har nu trätt in i 'det allra heligaste' i Guds tabernakel eller livets tempel. Då har hon blivit en verklig 'överstepräst' eller ett kristusväsen, som har tillträde till livstemplets 'allra heligaste'. Det är denna väsendets fullkomliggörelse som utlöses i form av 'den stora födelsen' eller invigningen."  Martinus i Livets Bog VI st. 1988

En "portal" är enligt NE: "En arkitektoniskt gestaltad ingång till en byggnad", eller "inom datortekniken, ingång till en webbplats som erbjuder ett stort antal varierande tjänster"

Tanken med denna Martinus portal är att den skall vara just en sådan ingång till Martinus Kosmologi, Det Tredje Testamentet - en heltäckande ingång till alla tänkbara aspekter av denna andliga vetenskap om själva livet. Egentligen är det fel att kalla denna lära för "Martinus" kosmologi eftersom han menade att det inte är hans personliga kosmologi, utan det är eviga kosmiska lagar och principer han förmedlar i sin Livets Bog vilket förklarar "livsmysteriets lösning, den allra högsta kosmologin eller den andliga vetenskapen" (LB VII st.2658/40). Men för att särskilja denna kosmologi från andra kosmologier har vi ändå valt att förtydliga detta med att sätta hans namn på kosmologin här. Hans samlingsnamn på hela verket Livets Bog är Det Tredje Testamentet. Här på vår Martinus-sida finns artiklar från Martinus egen hand, artiklar skrivna av andra kring kosmologin, inspelade Martinusföredrag, videofilmer, vegetariska recept, hälsotips och länkar till andra Martinus websajter m.m. Kontinuerligt fyller vi på med nytt material. 

Vad är målet med denna portal?
Martinus kosmologi är en andlig vetenskap. Det är en vetenskap om den osynliga värld som vi kallar vår tankevärld som inte kan vägas, mätas eller på annat sätt bevisas genom materiella metoder.
Martinus fick i 30-årsåldern ett "extra synsinne" i en spontan händelse som han beskrivit här. Från att ha varit en enkel människa utan högre utbildning kunde han nu "se" nya saker med denna "inre nya synförmåga". Med denna förmåga kunde han se strukturer, principer och lagar som ligger bortom den fysiska världen och som också ligger till grund för den. Därför kunde han beskriva hur de hänger samman, växelverkar och kommer till utttyck i vår fysiska värld och våra liv.

För att förstå detta bättre kan man göra ett tankeexperiment. Man kan föreställa sig att alla människor på jorden bara hade fyra sinnen - lukt, smak, hörsel och känsel. Synsinnet saknades och var något helt okänt i världen. Ingen hade någonsin "sett" något. Ponera att det sedan föds en människa med ett synsinne, men som lever med ögonlocken stängda sina första 30 år. Denne lever som alla andra och upplever sitt liv genom de andra "normala" fyra sinnena, som alla människor har. Och så plötsligt en dag - öppnar den ögonen. Den "ser" himmel och hav, färger, blomsterprakt och de skönaste naturscenerier i alla former. Denna människa ser hur saker hänger samman, ser nya samband. Den ser att saker som är på långt avstånd låter svagare än saker som är nära osv. En helt ny värld har öppnats för denna människa. Ett helt nytt sinne - synsinnet - har gett livet en helt ny och större dimension.

Precis så var det för Martinus. I 30-årsåldern upplevde han i ett gyllene elddop hur ögonlocken framför ett "nytt inre synsinne" öppnades och avslöjade en helt ny värld, som kunde iakttagas genom detta synsinne, kosmiskt medvetande, precis som vi kan iakttaga vår fysiska värld med våra fysiska ögon. Men detta nya synsinne ser inte fysiska ting, utan ser bortom den fysiska världen in i en annan värld som ligger till grund för den fysiska. Martinus ägnade resten av sitt 91-åriga liv åt att beskriva vad han såg med detta nya inre synsinne. Han ritade först kartor över denna terräng, som han kallade symboler, och skrev sedan tusentals sidor text som han kallade analyser, där han skapade logiska tankekedjor som påvisade att det han såg var riktigt. Resultatet blev Livets Bog - Det Tredje Testamentet. (Bog = Bok)

Det är här denna Martinusportal kommer in. För eftersom bara Martinus själv kunde "se" det han såg är vi andra hänvisade till att tolka de symboler och de skrifter han har lämnat efter sig, och försöka följa de logiska tankekedjorna för att indirekt också kunna "se" samma verklighet - om än bara teoretiskt - för vår inre syn. Och här kommer något viktigt: Människor tolkar ofta samma informationsmaterial på olika sätt. All ny kunskap bygger på kunskap man redan har, och denna nya kunskap kommer med absolut säkerhet att "filtreras" genom den gamla kunskapen. När den nya kunskapen kommer ut på andra sidan filtret ser den därmed också olika ut för olika människor. Det centrala här är därför att alla människor måste bilda sig sin egen uppfattning, som baseras på de egna erfarenheterna från detta och tidigare liv. Att vi alla är eviga varelser tack vare reinkarnationsprincipen är grundläggande i den eviga kosmiska världsbilden som Martinus har nedtecknat åt oss.

Denna Martinusportal är ett uttryck för både våra egna och andra skribenters personliga tolkning av Livets Bog - Det Tredje Testamentet. Det material som finns här försöker klarlägga, utreda, analysera och förstå kosmologin, och på så sätt bidra med olika synvinklar på diverse ämnen.

Som med all annan vetenskap gäller det för Martinus kosmologi att ta del av mycket källmaterial, och därigenom på ett så opartiskt sätt som möjligt göra sig sin egen bedömning och tolkning. Man kan med vetenskaplig frihet ta till sig av den eviga världsbilden, som Martinus förmedlar. "Ta det du har användning för och kan förstå och låt resten ligga", är Martinus råd till dem som studerar hans verk. Och att söka själv sin egen förståelse och inte bara tro på något eller någon, utan tänka själv, lyssna på olika källor och bilda sig en egen uppfattning, allt baserat på egna erfarenheter.

Förhoppningvis kan denna Martinusportal bidra till detta.

Vill du vara med och bidra med Martinusmaterial till denna portal, så är du välkommen att kontakta oss! Allt från Martinusartiklar från när och fjärran, favoritrecept på vegetariska rätter till hälsotips som du vill dela med dig av mottages med glädje. Klicka bara på kontaktlänken i menyraden.

Varma kosmiska hälsningar genom etern!

Marja & Anders

121230 visningar
© Averbis förlag | Kontakt