Videos

Monetary Democracy - The New Introductory Video

Martinus describes a future model for society where money no longer exist but how do you get there? All development takes place gradually and money cannot be abolished from one day to another.
Monetary Democracy is a suggestion for how this gradual development can take place - a bridge between two worlds.

Now there is a new introductory video on YouTube that gives a quick, basic overview of Monetary Democracy (MD) in 14 mins. The film is an animated flight with a 3D effect, through 6 aspects of MD. All to a beautiful background music. If you have not yet got a grasp of what Monetary Democracy is, now is your chance. Replay it in HD quality for the best picture quality if your device supports it.

Our website layout has been updated and if you want to order the book, all information is at this link. At present the book is available in Swedish only but there are plans for an English edition.

The background music is from Gustav Mahlers symphony Nr 5, the Adagietto. “A symphony should be like the world. It must contain everything” This is how Mahler describes his music. Likewise it is how I view monetary democracy. A society must strive to be like the world. It should contain everything.

Anders Silverfall M.Sc. Systematology
Systems scientist
Averbis Publishers
www.monetardemokrati.se
English translation of the video by Nigel Wells


Vad är monetärdemokratin?

Nu finns en ny introduktionsvideo på YouTube som ger en snabb översikt över monetärdemokratin på 14 min. Filmen är en animerad flygtur med 3D-känsla genom 6 huvudpunkter till vacker bakgrundsmusik. Har du ännu inte fått en känsla för vad monetärdemokratin är, så passa på nu! Spela upp i HD-kvalitet för bästa bildupplevelse om din enhet stödjer det.

Bakgrundsmusiken är från Gustav Mahlers symfoni nr 5, Adagietton. ”En symfoni måste vara som världen. Den måste innehålla allt.” Så beskrev Mahler sin egen musik. Så ser jag också på monetärdemokratin. Ett samhällssystem måste vara som världen. Det måste innehålla allt.
Videon finns också på engelska.

Martinus beskriver ett framtida samhällssystem där pengar inte längre existerar men hur kommer man dit? All utveckling sker gradvis och pengar kan inte avskaffas från en dag till en annan. Monetärdemokratin är ett förslag på hur denna gradvisa utveckling kan ske - en bro mellan två världar.

Bokens hemsida är uppdaterad och om du vill beställa boken finns all information på denna länk.

Anders
www.monetardemokrati.se
Filmen är producerad av Averbis förlag ©


The New Spiritual Science - The Cosmology of Martinus

The New Spiritual Science — The Cosmology of Martinus
En fantastisk engelsk hemsida av danskfödda Else Byskov, författare till fem böcker om Martinus andliga vetenskap.
Flera videofilmer med korta föredrag om kosmologi, en del artiklar m.m.Anita Moorjani berättar om sin nära-döden-upplevelse

Här har vi en kvinna, Anita Moorjani, som mirakulöst tillfrisknade från sin dödliga cancer. Hon berättar om sin nära-döden-upplevelse (NDU) på dödsbädden, hur hon i koma under ut-ur-kroppen-upplevelsen kunde höra och se allt som hände runt henne.
Och det intressanta är att hon bekräftar mycket av det som Martinus redan skrivit om, bl.a. om vikten att tänka friska tankar. Hon fick nämligen veta orsaken till sin cancer under sin NDU att hon varit en "peoplepleaser" som ville tillfredsställa andras önskningar istället för att stå upp för sig själv och gå sin egen väg. Och mycket annat som är förenligt med Martinus analyser om att hon omslöts av enorm kärlek. Det är faktiskt den mest trovärdiga NDU-berättelsen vi har hört eller läst om. Har man dödsrädsla så är hennes berättelse ett ”måste” att lyssna på. En stark berättelse! Välbekomme!


Edith Fiore: The Unquiet Dead (excerpt)

Martinus har skrivit att det finns inga demoner, utan alla som finns på det andliga planet, som nu alltså är s.k. döda, har någon gång vistats på vårt fysiska plan. 
Den amerikanska psykologen Edith Fiore skriver i sin bok "The Unquiet Dead", att upp till 70 % av hennes patienter mer eller mindre är besatta. Hon upptäckte av en tillfällighet under en hypnosbehandling, att hon talade med en besättande ande, och inte med patientens undermedvetande. Hon kom fram till att dessa besättande andar inte var "demoner", utan olyckliga hemlösa diskarnerade (avlidna) själar, fångade i en mellanzon. Olika bindningar, som hat, kärlek eller missbruk höll dem fångna i den jordiska sfären. Vi kan bjuda in dessa själar in i vårt medvetande; och vid alkoholism är det speciellt vanligt med besättande andar.

I denna videointervju säger Edith Fiore att det är vanliga människor som dött som hon har haft kontakt med, inte några sataniska varelser eller annat konstigt. 

Det är viktigt att avdramatisera den österländska övertron att det är demoner och ondskefulla fantasivarelser som är de som besätter människor. Det helt vanliga dödliga som du och jag som inte kan släppa jordförbindelsen av olika anledningar.  Det finns inga demoner


Pim van Lommel (part one) Consciousness Beyond Life

Mel Van Dusen interviews renowned cardiologist Pim van Lommel about his research into the near-death experience and it's implications for a radically new paradigm for living in the 21st century. Läs mer om Pim van Lommel på svenska och in English och på danska.


About reincarnation, karma and prayer (Mary McGovern)

Mary McGovern talks about reincarnation, karma and prayer - based on the works of the Danish writer Martinus.

Recorded at Martinus Center Klint in Denmark.

3.August 2012
Filmed and produced by www.martinusforum.dk
(c) 2012 Martinus Institute


Martinus - människan och hans kosmologi

Filmen ger en biografisk skildring av författaren Martinus och ger en presentation av hans livsverk.
Denna film blev till i samband med 100-års dagen för Martinus födelse 1990.
Den har visats på dansk TV2 den 23. maj 1991, samt på svensk TV1 den 23. november 1994.

 


Martinus - the man and his cosmology

This film gives a presentation of the life and works of the Danish writer Martinus. 

It was created for the celebration of the 100 year anniversary of Martinus in 1990.
It was broadcasted in Danish television on 23 May 1991 and Swedish television on 23 November 1994.
The film exists in the following languages: 
Danish, English, Swedish, German, Dutch, Esperanto, Russian, Japanese and Norwegian.
 

572 visningar
© Averbis förlag | Kontakt