Edith Fiore: The Unquiet Dead (excerpt)

Martinus har skrivit att det finns inga demoner, utan alla som finns på det andliga planet, som nu alltså är s.k. döda, har någon gång vistats på vårt fysiska plan. 
Den amerikanska psykologen Edith Fiore skriver i sin bok "The Unquiet Dead", att upp till 70 % av hennes patienter mer eller mindre är besatta. Hon upptäckte av en tillfällighet under en hypnosbehandling, att hon talade med en besättande ande, och inte med patientens undermedvetande. Hon kom fram till att dessa besättande andar inte var "demoner", utan olyckliga hemlösa diskarnerade (avlidna) själar, fångade i en mellanzon. Olika bindningar, som hat, kärlek eller missbruk höll dem fångna i den jordiska sfären. Vi kan bjuda in dessa själar in i vårt medvetande; och vid alkoholism är det speciellt vanligt med besättande andar.

I denna videointervju säger Edith Fiore att det är vanliga människor som dött som hon har haft kontakt med, inte några sataniska varelser eller annat konstigt. 

Det är viktigt att avdramatisera den österländska övertron att det är demoner och ondskefulla fantasivarelser som är de som besätter människor. Det helt vanliga dödliga som du och jag som inte kan släppa jordförbindelsen av olika anledningar.  Det finns inga demoner

150 visningar
© Averbis förlag | Kontakt