Einsteins kosmologiska tankar

För mig låter det som om Einstein, utan att veta om det, instämde i många kosmologiska tankar. Men det var inte gammal religiös tro utan kosmisk "religiositet" eller vetande han förespråkade:

"All verklig kunskap är personlig erfarenhet, allt annat är information." Albert Einstein


 Jag är fullständigt enig med honom!!!

"It is very difficult to elucidate this cosmic religious feeling to anyone who is entirely without it. The religious geniuses of all ages have been distinguished by this kind of religious feeling, which knows no dogma...In my view, it is the most important function of art and science to awaken this feeling and keep it alive in those who are receptive to it." Albert Einstein

(Ja, han fick ju hela tiden impulser från visdomsriket!)

"Det skönaste vi kan uppleva är det hemlighetsfulla. Det är den goda fe som står vid all sann konsts och vetenskaps vagga. Den som inte förnimmer det hemlighetsfulla, som inte kan förundra sig, ej känna förvåning, han är så att säga död, hans blick är slocknad. Upplevelsen av det hemlighetsfulla - blandad med fruktan - har även gett upphov till religionen. Vetskapen att det existerar något för oss ogenomträngligt, uttryck för det det djupaste förnuft och den mest lysande skönhet, som är tillgängliga för vårt förnuft endast i dess mest primitiva former, denna insikt och denna känsla utgör den sanna religiositeten. I denna mening och blott i den hör jag till de djupt religiösa människorna."

[...]

"Kosmisk religiositet är den vetenskapliga forskningens starkaste och ädlaste drivkraft."

[...]

"Intellektet har ett vaket öga för metoder och verktyg men är blint för mål och värden."

[...]

"Vi kan inte lösa dagens problem med samma sätt att tänka som skapat de problemen."

[...]

"Om vi visste vad vi håller på med, då skulle det inte kallas forskning, eller hur?"

Alla citat från Albert Einstein

Nej. Eller hur....?

"En mänsklig varelse är en del av den helhet som kallas universum, en del som är begränsad i tid och rum. Denna varelse upplever sig själv, sina tankar och känslor som något skiljt från resten, ett slags optisk villa. Denna villa är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för några få personer i vår närhet. Vår uppgift måste bli att befria oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkännande till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i dess skönhet." Albert Einstein 

Och humor hade han också:

"Lägg din hand på en varm kokplatta i en minut, och det kommer att kännas som en timme. Sitt med en vacker flicka i en timme, och det kommer att kännas som en minut. Det är relativitet." Albert Einstein


Marja

© 2007 Marja Silverfall All Rights Reserved

1089 visningar
© Averbis förlag | Kontakt