Om Buddhistisk och Hinduistisk förföljelse av kristna

Förföljelserna av kristna pågår intensivt i buddhistiska länder som Burma, Bhutan och Sri Lanka, kunde vi alldeles nyligen se i ett svenskt reportage på SVT, som heter "Korrespondenterna". Avsnittet hette "Makt över liv och död. När religion används för att förtrycka oliktänkande eller påverka troende på ett sätt som kan vara farligt för deras liv."

Buddistiska munkar intervjuades i reportaget som ser kristendomen som ett hot mot den nationella identiteten, och blåser ständigt upp hätska stämningar mot de kristna.
I Sri Lanka påverkas de kristnas situation både av den etniska konflikten - majoritet/minoritet - och av den religiösa konflikten buddhister mot kristna.  Cirka en procent av befolkningen i landet är kristna och de utsätts för kraftig förföljelse av buddhisterna. Hundratals kyrkor har utsatts för mordbrand genom åren och de kristna utsätts ständigt för kidnappningar, misshandel och hot. Se programmet (kan ses till 29/10)

I andra hinduiska länder som Nepal och Indien pågår också förföljelser mot kristna. "Ett av Indiens största politiska partier, Bharatiya Janata Party (BJP), anser att omvändelse till kristendomen är ett hot mot hinduismen och utsätter de kristna missionärerna för misshandel och trakasserier."
Det är inte konstigt i sammanhanget att de som i första hand omvänder sig till kristendomen är daliter, alltså de som kallas kastlösa. De som i den hinduiska trons namn lever i svårt elände och misär.
För dessa människor verkar kristendomen ge dem ett nytt människovärde. Artikel i SVD 

Buddhismen är fortfarande ännu idag misskrediterande mot kvinnor och de buddhistiska nunnorna ses som lägst stående av de manliga munkarna, oavsett rang. Dalai Lama säger sig vara medveten om det, men verkar inte göra något åt det.
Läs mer om "Buddhistisk kvinnosyn" om Buddhas nedvärderande kvinnosyn som fortfarande präglar den maskulina buddhistiska synen av den feminina sidan av världens befolkning.

För att bli "upplyst" eller uppnå "nirvana" måste kvinnan återfödas som man först enligt buddhistisk syn, hon måste alltså äga den ädlare delen "penis" för att nå högre höjder påstår lamorna! Oh, Mon Dieu!!! 
Var Buddha då en upplyst, hade han kosmiskt medvetande? Knappast, men han har fått några kosmiska glimtar. För han förstod ju inte ens den feminina polens betydelse i mannen, så kosmiskt medveten kan han ju inte ha varit! 
För vad Buddha och hans efterföljare inte verkat ha fått upplysning om är att vi inte för alltid skall förbli män och kvinnor. Förvandling pågår enligt den andliga vetenskapen.
Den maskulina polen hos mannen och den feminina polen hos kvinnan har sitt utlösningscentrum i de sexuella organen, medan den motsatta polen, den feminina i mannen och den maskulina i kvinnan, har sitt utlösningscentrum i hjärnorganen. Dessa är fortfarande starkt åtskilda i den jordiska människan. Genom lång utveckling växer en förbindelselinje mellan dessa två centra. Detta kan inte forceras genom några meditationsövningar eller dylika metoder, utan är en organisk, andlig process, som sker i takt med våra humana sympatiers utveckling och handlingar mot vår nästa. Ju mer human dvs. kärleksfull och medkännande man är mot sina medmänniskor, desto högre utvecklad är man. Med "andliga ögon" kan dessa poler ses som lysande utlöpare, "smala lysande lysrör", från bägge centra på väg mot varandra. Och när de genom ryggmärgen når varandra i hjärtområdet, sker en ögonblicklig kontakt. Detta betyder

"att det vackraste hos kvinnans feminina och mannens maskulina mentala naturer och fysiska linjer blivit förenat till en gudomlig sammansättning i ett väsen" (LB II st. 361).

Människan har då blivit ett med sitt högsta Jag, Gudomen, och får permanent kosmiskt medvetande. Hon är ett "kärleksväsen", som älskar allt och alla utan undantag. Detta skall inte förväxlas med det vi kallar "förälskelse", utan är en högre form av kärlek.

"Allt är nu inlemmat i sympatianlaget, allt är lågor från den allra högsta elden. Och först nu har jordmänniskan blivit till den verkliga människan" (LB V st. 1935). 

Hon kan vandra in och ut ur den andliga världen efter behag och önskan, och behöver inte längre födas genom kvinnor. Denna utveckling skall ske obemärkt och stilla genom många liv. (Läs hela LB V!) För att komma i kontakt med universums högsta andliga energi, "kärleksenergin", måste man själv vibrera på samma höga frekvens. Det är först då som "Kärleken" eller Gud känner igen sig själv! Det finns inga genvägar.

 

998 visningar
© Averbis förlag | Kontakt