Midsommar 2020 - Älsken varandra

Utsikt från vår husbil på Ölands södra udde. Scenariot fick oss att tänka på Martinus symbol  44 "─ Lagen för tillvaron – älsken varandra!" 

© Averbis förlag | Kontakt