Det pågår ett världsomspännande religionskrig, ett allas krig mot alla!

Det pågår ett världsomspännande religionskrig, ett "allas krig mot alla", som Martinus kallar det. Och det är inte bara muslimer, som det ständigt debatterats om i olika media som för krig mot de "otrogna". Förföljelserna av kristna pågår även intensivt i buddhistiska länder som Burma, Bhutan och Sri Lanka, kunde vi alldeles nyligen se i ett svenskt reportage som heter "Korrespondenterna". Buddistiska munkar intervjuades i reportaget och de ser kristendomen som ett hot mot den nationella identiteten, och blåser ständigt upp hätska stämningar mot de kristna.
I Sri Lanka påverkas de kristnas situation både av den etniska konflikten (majoritet – minoritet) och av den religiösa konflikten (buddister – kristna). Cirka en procent av befolkningen är kristna och de utsätts för kraftig förföljelse av buddhisterna; hundratals kyrkor har utsatts för mordbrand och de kristna utsätts för kidnappningar, misshandel och hot.

I andra hinduiska länder som Nepal och Indien pågår också förföljelser mot kristna. Ett av Indiens största politiska partier, Bharatiya Janata Party (BJP), anser att omvändelse till kristendomen är ett hot mot hinduismen och utsätter de kristna missionärerna för misshandel och trakasserier.
Intressant i sammanhanget är att de som i första hand omvänder sig till kristendomen är daliterna dvs. de kastlösa och lågkastiga människor, som i den hinduiska trons namn lever i svår misär.
För dessa människor innebär kristendomen ett nytt människovärde. Men detta uppmärksammas knappt i svenska medier, eller av andra länder.

Programmet om den buddhistiska förföljelsen av kristna finns kvar att se för dem som är intresserade. Det handlar om makt över liv och död. Bara 30 minuter lång.

Buddhismen är ännu idag misskrediterande mot kvinnor och de buddhistiska nunnorna ses som lägst stående av de manliga munkarna. Dalai Lama säger sig vara medveten om det men verkar inte göra något åt det!
Läs mer här om "Buddhistisk kvinnosyn" om Buddhas nedvärderande kvinnosyn som fortfarande präglar den maskulina synen på den feminina sidan av världens befolkning. För att bli "upplyst" eller uppnå "nirvana" måste kvinnan återfödas som man först, hon måste äga den ädlare delen "penis" för att nå högre höjder påstår lamorna! OMG!

Var Buddha då en upplyst? Han förstod ju inte ens den feminina polens betydelse så det kan han ju inte ha varit! Var finns då kärleken och medkänslan? Om man får tro kunskapen i polförvandlingens roll för högre kärleksutveckling i den andliga vetenskapen, så kommer den först med de två polernas närmanden av varandra och till sist med föreningen mellan dem! Och som man kan förstå av buddhistmunkarnas strävanden genom sina många och långa meditationsseanser så lyckas de inte bli toleranta eller mer medkännande eller kärleksfulla! Vilket ju påstås är syftet med Buddhas meditationlära. Medkänsla och förståelse för andras lidande uppnås av att man själv upplevt liknande lidande och inte genom att försöka meditera sig förbi sådana erfarenheter. Det är inte vägen.
Och det är inte buddhismen, ej heller islam eller den hedniska kristendomen, som är den nya världensimpuls. Det är den intellektuella kristendomen den andliga vetenskapen. Även buddhisterna kommer att vända sig till den så småningom, enligt Martinus!‬

Och innan vi får frid och fred på denna planer måste ALLA bli vapenvägrare först, enligt Martinus! Vilket ju är helt logiskt.

 

969 visningar
© Averbis förlag | Kontakt