Polförvandlingen och yrkesval

Här kommer lite köns- och och yrkesvalsstatistik och mina funderingar runt dem.

Ungdomarna väljer mycket traditionellt kan man läsa om i en gammal Metro-tidning. När det gäller högskoleutbildning så dominerar kvinnorna med 87% på vård- och omsorgsutbildningar. På tekniska utbildningar är det 30% kvinnor.

Det jag tycker var mest intressant att fundera över med polförvandlingsperspektiv, är de utbildningar där könen är mest jämt fördelade så som inom:

Läkarexamen
Teologie kandidatexamen
Arkitektexamen
Konstnärlig examen

Jag lägger här fram mina egna reflektioner kring dessa yrkesval:

Läkarexamen
De mest polförvandlade männen dras kanske mot ett vårdande yrke? Det är ju en naturlig följd av polutvecklingen. Den feminina polen i dem behöver få uttrycka sig. Det är faktiskt inom vården man också hittar väldigt många homosexuella män.

Teologie kandidatexamen
Det har ju inte varit en möjlighet för kvinnor tidigare att bli präster. Men nu finns den möjligheten att få arbeta med något som ligger dem nära.
Den gamla världsimpulsens rester finns ju kvar i båda könen. För båda könen har ju en stark trosförmåga kvar. (Även om de äldre religiösa kvinnorna dominerar på kyrkbänkarna vid högmässorna idag.)

Arkitektexamen
Här kanske de mer polförvandlade kvinnorna söker utlopp för sin skaparförmåga, som de anser sig ha fått kunskaper om genom egna erfarenheter sedan många inkarnationer tillbaka, dvs. hus, hem o trädgård. De vill konstruera något nytt och utifrån sina premisser och kunskaper. Arkitekturen i hemmen har ju hittills oftast varit skapat ur ett manligt perspektiv och inte upplevts som fungerande och funktionellt i alla sammanhang av kvinnor. Dags för förändring och funktionellt nyskapande inom hemmets härd m.a.o.

Konstnärlig examen
Det har ju också varit ett mansdominerat område. Men idag har det blivit en explosionsartad utveckling av kvinnlig skaparkraft, som ej går att hejda. Man jonglerar med familjelivet och yrkeslivet på ett nytt sätt. Visserligen ofta under stress, men ändå. Även kvinnors hobbyliv utanför hemmet är på stark frammarsch. Det är oftast kvinnor som dominerar på alla hobby- och livsåskådningskurser idag. 

Så nog kan man se förändringens vindar blåsa på många yrkesområden pga. polförvandlingen hos människorna. Hur många manliga sjuksköterskor har det inte examinerats på bara kort tid? Och nu utbildar sig flera tjejer till truckförare, busschaufförer, militärer m.m.

Själv hoppas jag att jag minns mitt nuvarande önskemål om yrkesval i nästa liv; något inom data. Gärna systemvetare med inriktning på design! Det är väl ingen tillfällighet att jag nu är sambo med en (duktig!) systemvetare. Vi har väldigt kul ihop när vi sitter och skapar våra hemsidor och andra projekt inom datavärlden .

Marja

2573 visningar
© Averbis förlag | Kontakt