Sagt av Susan Faludi...

Sagt av Susan Faludi, en amerikansk författare och feminist:


"Många unga kvinnor tror att de är så oberoende av sitt kön att de inte behöver en kvinnlig president".

**********************

"Männen har förlorat sin kompass i världen". 

**********************

"I slutet av 2004 års valrörelse avvisade Bush nästan alla intervjuer. Med undantag för jakt- och fiskemedierna". 

**********************

"När man möter så mycket rädsla och motstånd som jag, då vet man att man är på rätt väg."

**********************
På en fråga vad har hon själv har för råd till unga kvinnor, svarar hon:

"Tänk, ifrågasätt! Och följ inte den enklaste vägen."

**********************

2617 visningar
© Averbis förlag | Kontakt