Vad anser Martinus om yoga?

Precis som CG Jung anser Martinus att yoga inte är något för västerlänningar. Han förklarar här varför det inte är lika farligt för österlänningar som för västerlänningar:

Fråga till Martinus i Varnhem:
"Vad anser Martinus om Yoga? Är yoga någonting som kan ha värde för den västerländska kulturen eller passar yoga enbart för österländska människor?"

Martinus svarar:

"Ja, yoga passar nog bättre för österländsk kultur. Den passar inte alls för västerländsk kultur. Västerlänningar har ju en tendens att göra allt till affärer, göra allt till något de ska tjäna pengar på, och där är det ju inte så bra. Och så kommer det ju an på vad det är för en yoga. Den yoga som är den absoluta, säkra, ofelbara – det är ju det som man kommer fram till genom analyserna – nämligen detta att vänja sig vid att inte ha några fiender. Det kan man nämligen vänja sig vid. Det är det allra högsta yogatillståndet man kan komma i. Den kan både i stor utsträckning befria människorna från sjukdomar och vara med till att bota sjukdomar, vara med till att ge människorna ett bra allmänbefinnande och så vidare på alla sätt. Det kan jag inte se annat än att det är den allra högsta yogan. 
Det finns vissa yogaformer som man kanske kan ta sikte på. Sundhet för kroppen och övningar av det slaget, kan ju ha sin betydelse. Men i österlandet är det ju så, att vidomen förkunnas genom visa män. Där finns det verkligen män som har uppnått en viss utveckling i andligt tillstånd, och de har disciplar. Dessa disciplar kan lära sig yoga under denne vismannens beskydd eller kontroll. Och därför kan det inte vara så farligt i Indien, för där hålls de tillbaka på rätt sätt. De kommer inte ut i urspårningar, felaktiga övningar och så vidare. Därför kan det gå i öst, men här i väst har vi inte sådana där visa män. Så här blir det bara så, att smarta människor snabbt (upptäcker?) yogaskolor, och så kan man lära sig både det ena och det andra. Och reklamen kommer ju att blåsa upp det, som om det skulle vara en helt kolossal väg till himlen. Så jag kan inte anbefalla denna yogan. 
Om det däremot är en yoga som ni känner eller kommer i beröring med, som kan främja er sundhet, genom särskilda övningar eller andningar eller vad det nu heter, allt det där. Där måste man ju känna efter själv om det är något som är bra för en. Men för den andliga strukturen, för sin väg fram mot ljuset, där finns det bara en väg – en yoga – och det är nämligen detta att man ska älska sin nästa. Och detta att älska sin nästa är inte så lätt, men man kan vänja sig vid det med sin vilja: att inte vara vred på vidkommande, förlåta vidkommande. Och även om ens nästa vill vara fiende med en, så kan vi avvärja det genom att vi inte behöver vara fiende med honom. Han kan inte tvinga oss att vara fiende med honom. Det är den bästa yogan." 

Från ett bandföredrag "Frågestund i Varnhem"

Läs mer om yoga, meditation, andningsövningar m.m.

Om konstlade andliga övningar eller Yogans syfte, mål och mening
Tillägg: Bruntons och Martinus utsagor om meditation och yoga
Om qi-gong
Om Strindberg, förnedring, absint, droger, yoga m.m.
Upplysning och kosmiskt medvetande, om ordens betydelse
Re: Tillägg 2: Den mest verkningsfulla form av yoga som finns
Re: Tillägg 3: Om yoga, äregirighet och högmod
Re: Tillägg 4: Hatha Yoga och Kundaliniyoga de farligaste

Och naturligtvis även på mina hemsidor:

Kundalini Risker & Information i Sverige
Kundalini - Short Circuits - Risks & Information


Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

1171 visningar
© Averbis förlag | Kontakt