Vem är vems "huvud"?

Nog är det många kvinnor idag som skriver under på följande frågor :

"— Och håller det alltjämt streck att "mannen är kvinnans huvud"? — Är inte förhållandet i våra dagar ofta tvärtom det, att många kvinnor är "männens huvud"?" Martinus i Logik kap. 36

Tänker
Marja 

904 visningar
© Averbis HB | Kontakt