Forskning visar att intelligenta barn blir vegetarianer

Med anledning av min tidigare artikel om att många yngre studeranden i Lund höjer utbudet av vegetarisk mat i staden, så bekräftar även forskning att:

"Intelligenta barn blir vegetarianer"

Ju intelligentare ett barn är, desto större är sannolikheten för att det blir vegetarian som vuxen.

Slutsatsen drar brittiska forskare vid University of Southampton efter att ha studerat 8179 personers livsstil. Alla personer fick sin intelligenskvot mätt som tioåringar och blev nu ombedda att berätta om sina kostvanor. Sammanlagt 365 deltagare berättade att de var vegetarianer, och dessa deltagare hade en markant högre intelligenskvot som tioåringar. Den nya upptäckten kan bidra till att förklara varför intelligenta, välutbildade människor ofta är friskare, vilket flera undersökningar påvisat. Vegetarianer drabbas mer sällan av för högt blodtryck, för högt kolesterolvärde och hjärtkärlsjukdomar."

Från Illustrerad vetenskap nr. 11/2007 s. 18

Läs hela rapporten "Children with a high IQ are more likely to become vegetarianhttps://www.southampton.ac.uk/news/2006/12/children-high-iq-become-vegetarian.page

Nu kan man ju vara intelligent, dvs. ha analyseringsförmåga, även utan att gå den akademiska studievägen. Och framför allt handlar väl valet av den vegetariska vägen om humanism; man vill inte döda något levande för att kunna äta sig mätt. Man vill inte döda varken direkt eller indirekt! Och det vittnar om att intelligens och högre känsla börjar komma på våglängd inom människan, enligt Livets Bog. Den kombinationen skapar humanitet, vilket dessa barn verkar ha en hel del av. Det går framåt för mänskligheten 


Marja 

2928 visningar
© Averbis förlag | Kontakt