Brev från Martinus Institut

Förra veckan skickade vi ut flygblad om vår nygamla sidas nya domän och layout  Martinusportal.se till kosmologi-intresserade människor. Vi skickade inget till Martinus Institut, men däremot till Kosmosredaktionen. Vi undrade om de kanske ville tipsa om vår nya Martinusportal i Kosmos och skickade med förslag både på svenska och engelska. Vi räknar inte med att de tar in det, men tänkte att det är värt att prova. De informerar ju från andras hemsidor så varför inte från vår också? Tänkte vi. Vi har inte fått något svar från dem.

Men döm om vår förvåning när det strax därpå dimper ner ett mail från rådsmedlemmarna på Martinus Institut. Bara till mig Marja, fast vi är två om vår Martinus-sida. Det var inte återvändande post från Kosmosredaktionen, det kunde man se i ämnesraden, utan någon tycks ha vidarebefordrat vårt info-flygblad till Institutet. Vi kunde läsa:

 

Från: Liesel Lind [mailto:liesel.lind@xxxxxx]
Skickat: den 21 mars 2013 06:41
Till: Kosmisk Upplysning - Martinus Kosmologi
Kopia: Willem Kuijper; Per Jan Neergaard; Trine Möller
Ämne: Re: Information om vår nya sida Martinusportal.se

Hej Marja,

vi har tagit del av ditt nya initiativ och skriver till dig som representanter för rådet för Martinus Institut.

Som framgår av vår upplysning om upphovsrätten på https://www.martinus.dk/sv/martinus-institut/copyright-svenska/ krävs det ett förhandsavtal med Martinus Institut om man vill återge artiklar, texter och symboler i större omfattning.

Det är dock helt i sin ordning att utan avtal lägga ut några eller alla 9 artiklar på svenska  från https://www.martinus.dk/sv/litteraturen/martinus-artiklar/

1. Få krafter att förlåta
2. Reinkarnationsprincipen
3. Genom dödens port
4. Svar på ett brev från en sjuk
5. Den mänskliga arbetsförmågan
6. Världsalltets livsfundament
7. Vägen till den sanna lyckan
8. Vila
9. Livskraftens ursprung

under alla dessa står :
© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.

och de 7 som finns på engelska https://www.martinus.dk/en/martinus-writings/articles/

Vad gäller andra artiklar vill vi be dig att länka till https://www.martinus.dk/da/kosmos/design/oversigt/martinus.php. Tyvärr är dessa artiklar ännu ej utlagda på svenska eller engelska.

Det går också att länka till Martinus böcker och därmed ge direkt tillgång till de officiella utgåvorna av texterna se vägledning för böcker på svenska på  https://www.martinus.dk/sv/tt/linkvejledning.php  och för engelska på  https://www.martinus.dk/en/ttt/linkvejledning.php

Det finns sådeles många möjligheter till länkar.

Med vänlig hälsning

Rådet för Martinus Institut
/ Liesel Lind

********************

VI SVARADE

Från: Martinusportal.se [mailto:xxxxxx@martinusportal.se]

Skickat: den 21 mars 2013 12:52
Till: 'Liesel Lind'
Ämne: SV: Information om vår nya sida Martinusportal.se

Till Martinus Institut 2013-03-21

Hej Martinus Instituts rådsmedlemmar!

Tack för ert mail!

Vi, Marja och Anders, har inte lagt ut Martinus-artiklar eller symboler utan att ha fått tillstånd från Institutet.

Vår nya sida / är inte ny, utan är en uppdatering av vår gamla sida ”Kosmisk Upplysning – Martinus kosmologi” kundalini.se/martinus från år 1997. Den har bara fått en helt egen domän och en ny layout.

Vi kan förstå att det är omöjligt för nya rådsmedlemmar att känna till all den korrespondens vi genom åren fört med Rådet för Institutet (=Willy Kuijper) om tillstånd för artikelpubliceringar och symboler.

Så nu har vi kopierat korrespondensen mellan oss och Institutet och bifogar dessa med i detta mail.

Vi vore tacksamma om ni kunde spara dessa bifogade dokument om förhandsavtal och diarieföra dem. Så att vi inte behöver klarlägga varje gång vi uppdaterar layouten på vår sida att vi har sökt förhandsavtal och fått tillstånd till det som ligger där.
Man kan ju förstå att rådsmedlemmar kommer och går men ändå; ordföranden Willy Kuijper består. Hans minne kanske är kort, så för vår del skulle det vara till stor hjälp om vi kunde hänvisa till diariefört material varje gång vi får en ny antydan om att vi inte skulle ha följt Institutets copyrightlagar.

Se bifogade dokument och fotokopior från åren 1997 – 2006.

Eftersom vi är för öppen dialog, så kommer vi att publicera denna skrivelse i vår blogg. Och eventuell respons från Institutets sida likaså.

Med vänlig hälsning

Marja & Anders
Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet

********************************

Och vi skickade med 12 dokument med brevväxling mellan oss och Institutet från år 1997 då vi började med vår Martinus-sida som undersida till mina informationssidor om konstlade andliga övningar:

Kundalini Risker & Information i Sverige

Kundalini - Short Circuits - Risks & Information

Vi har också under många år, sedan Institutet började lägga ut material på sin hemsida, länkat till deras svenska artiklar, symboler m.m. Det har dock orsakat mycket extraarbete med brutna länkar, eftersom länkadresserna ofta hittills plötsligt har bytt webadress. Och de svenska artiklarna har inte heller ökat i mängd. Ingen skulle vara tacksammare än vi, om vi bara kunde lägga en länk till Martinus svenska artiklar och böcker. Det skulle bespara oss mycket arbete. Vi är inte heller främmande för någon form av samarbete med att lägga ut de svenska artiklarna, naturligtvis skall de då publiceras på Martinus.dk Copyrightlagen har vi all respekt för.

Hittills har vi inte hört något från Institutet.
 

Men idag har vi fått ett svar :-)!

Från: Info MI [mailto:xxxxx@martinus.dk]
Skickat: den 26 mars 2013 11:56
Till: xxxxxxxx@martinusportal.se

Ämne: Angående jeres hjemmeside....

Kære Marja og Anders

Tak fordi I gennem tiden har spurgt Martinus Institut om tilladelse til at lægge tekster af Martinus på jeres hjemmeside; det sætter vi stor pris på.

Martinus ønskede jo, at det var hans eget Institut, der havde ophavsretten og dermed retten til at offentliggøre alle hans bøger, artikler, foredrag, breve m.v. Derfor har Martinus Institut en hjemmeside, hvor en stor del af Martinus´ tekster kan læses. Det er ikke nødvendigt for andre at offentliggøre disse tekster på deres egen hjemmeside. Derimod er alle velkomne til at lave links til teksterne på Martinus.dk.

Hvis man ønsker at henvise til en artikel, som ikke ligger på Instituttets hjemmeside, kan man bede Instituttet om at offentliggøre den på Martinus.dk og derefter linke til den.

Martinus ønskede, at salg af hans værk, herunder også foredrag, skulle være en indtægtskilde for Martinus Institut, således at Instituttet har økonomi til at udføre sine opgaver. Martinus mente også, at hans bøger, artikler, foredrag m.v. ikke skulle være gratis tilgængelige for enhver.

 Alle har ret til at lægge citater af Martinus på deres hjemmeside. Loven er ikke særlig klar med hensyn til omfanget af citater. Den siger blot, at det er tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

På Martinus.dk kan man finde oplysninger om ophavsretten og hvad man må lægge på sin egen hjemmeside. Hvis man fortsat er i tvivl, efter at man har læst disse vejledninger, er man velkommen til at spørge Instituttet.

 De artikler, Martinus Institut tidligere har givet jer tilladelse til at offentliggøre med Martinus Instituts copyright, har I fortsat ret til at have liggende på hjemmesiden. Da vi ikke kan se, hvilke artikler I havde liggende for ti år siden, stoler vi på jeres oplysninger. Vi synes dog, at der er tale om ganske mange artikler. © Martinus Institut 1981 skal stå efter hver tekst, samt ”offentliggjort med tilladelse fra Martinus Institut + dato”.

Enhver har ret til at have en hjemmeside, hvor også Martinus´ åndsvidenskab bliver diskuteret. Men det er som sagt ikke nødvendigt, at andre end Martinus Institut lægger Martinus´ egne tekster på deres hjemmeside. Vi opfordrer derfor alle til at linke til tekster og symboler på Martinus.dk. På den måde er man også sikker på, at man ikke overtræder ophavsretten.

 Fortsat god fornøjelse med jeres fine hjemmeside.

 Frederiksberg 23. marts 2013

 Med venlig hilsen

Rådet for Martinus Institut

Martinus Institut  -  Mariendalsvej 94-96  -  DK-2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00 (hours: Mon.-Thur. 13-16, Fri. 9-12)

info@martinus.dk  -  martinus.dk  -  shop.martinus.dk

******************************

Tack, det låter väldigt bra med: "Hvis man ønsker at henvise til en artikel, som ikke ligger på Instituttets hjemmeside, kan man bede Instituttet om at offentliggøre den på Martinus.dk og derefter linke til den."
Problemet är bara det att det antagligen kommer att ta tid att se den artikeln på nätet. Vi vet ju att Institutet alltid har så mycket att göra...men vi skall självklart prova med det. Martinus var ju mån om gåvoprincipen :-).

 

4850 visningar
© Averbis förlag | Kontakt