Om Strindberg, förnedring, absint, droger, yoga m.m.

Jag försökte se på August Strindbergs teater "Dödsdansen" på TV igår kväll. Men upptäckte snart att det var en återgivning av det som jag kan få se daglig dags "in real life" bland dem som lever tillsammans idag i parrelationer (och har även upplevt sånt själv tidigare). 
Förfärliga vardagsdramor, som man är tvungen att ta del av, vare sig man vill det eller inte. Hur många barn är det inte som är tvungna att höra sina föräldrars ständiga gräl och fula ord till eller om varandra? För många par passar på att tvätta sin skitiga byk när de har publik. Kanske för att de hoppas på att få medhåll mot sin "utvalda" från någon part utifrån? Nåväl, det är många obehagliga skymfningar och hackanden på varandra man måste bevittna. Och särkilt framträdande blir det om de har druckit alkoholhaltiga drycker, då förlorar man även den lilla "fernissan av skenlycka", som kanske finns kvar som ett litet skådespel utåt till vardags.

För fyra år sedan såg jag en dokumentär där man beskrev de förfärliga biverkningarna av absint, en alkoholstark (45-74 %) spritdryck som var populär i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Malört är en av ingredienserna i absint vilket innehåller även ämnet tujon. Tujon ger vid långvarigt absintbruk allvarliga nervskador som ger till exempel synhallucinationer, svår ångest, kramper, blindhet och demens. 
August Strindberg var tidvis galen av sitt absint-drickande, som ju är ett gift och gör människan sjuk. Och många "konstnärskändisar" har tagit livet av sig p.g.a. absintmissbruk. 
Vad som också hände med Strindberg, pga. hans stora alkoholintag, var att han ofta vaknade av kvävningskänslor, hjärtbesvär, "den elektriska gördeln", och han drabbades också av psykoser med paranoida inslag. Han upplevde sig vara utsatt för trakasserier, viskande röster, hostningar, oväsen av stolar som flyttade sig, elektrisk påverkan m.m. Och han hade ett ständigt behov av att förklara sig vara fullt frisk. Dvs. att det var de andra som har intresse av att försöka sjukförklara honom eller driva honom in i sinnessjukdom. Det intressanta är att samma symptom och behov har även de som drabbats av yogapsykoser.
I pjäsen igår kunde man också se en spöklik kvinna uppenbara sig för honom och i sin "Ockulta dagboken" skriver han i december 1897:

"Sista gången jag drack absint var utanför Reine Blanche. Strax stannade framför mig på trottoaren två trasiga män bestrukna med smuts som om de kommit ur kloakerna, och derjämte en förfärlig qvinna, rusig, smutsig med liderliga fasoner. Alla tre betraktade mig med spefulla elaka blickar så att jag blev tvungen gå. Har aldrig sett sådana typer i Paris, och undrade om de voro ’riktiga’ eller ’projicerade’."

Hörselfenomen förekommer ofta vid långvarig alkoholförgiftning. Och likadant i psykoser, som drabbat dem som håller på med konstlade andliga övningar. Den indiske f.d. gurun Rabindranath R. Maharaj har liknat upplevelserna hos drogmissbrukare och yogier som likvärdiga. Sammandrag ur boken"En Gurus död" 

Martinus skriver i boken "Den inellektualiserede kristendom" (infällda översättningar av mig):

"Navnlig (i synnerhet) hos de nye generationer af ungdommen finder vi dem i særlig vildrede (villospår) med hensyn til livets højeste erkendelse (kunskap, kännedom). De danner sig mange forestillinger mere eller mindre i forkerte (felaktiga) retninger. De har en anelse om en højere tilværelses eksistens, uden dog at forstå denne og vejen til denne. Masser af nedbrydende vildfarelser huserer blandt de unge. De prøver mange metoder og midler, som de mener skulle kunne give dem lysets tilværelse (ljusets tillvaro). Ja, de er endog gået over til at forsøge med narkotika af forskellig slags, fordi de igennem disse for psykiske evner (anlag) ødelæggende giftstoffer undertiden kan fremkalde falske psykiske oplevelser, der undertiden kan give svage tendenser i retning af salighedslignende lysoplevelser. Det sker kun på grund af, at giftstofferne har evne (förmåga) til at virke forstyrrende (förstörande) ind på de kosmiske organer, der hos de pågældende mennesker endnu kun (bara) forekommer i latent form, men er beregnet til senere, når de er tilstrækkeligt (tillräckligt) udviklede til at befordre væsenets kosmiske bevidsthed (medvetande). At benytte disse giftstoffer er ødelæggende for hele væsenets åndelige struktur og kan i værste tilfælde gøre mennesket til et midlertidigt både fysisk og åndeligt vrag (vrak). Man forsøger også at fremkalde højere bevidsthedstilstande (medvetandetillstånd) ved fejlagtige meditationer, der også kan bringes op tilen næsten lige så psykisk ødelæggende virkning på de kosmiske organer som narkotikastofferne. Visse af disse stoffer kan som før nævnt undertiden afføde farlige, salighedslignende (salighetsliknande) psykiske oplevelser. Fejlagtige og skadelige meditationer forsøges der også med. Men der findes absolut ikke nogen som helst stoffer (ämnen), der kan forvandle det mere eller mindre ufærdige menneske til et lysets (ljusets) væsen med kosmisk bevidsthed (kosmiskt medvetande) og til at fremtræde som et kristusvæsen, der er et med Gud (som är ett med Gud) eller udgør mennesket i Guds billede efter hans lignelse (Guds avbild).

Tilvænningen af de nævnte giftstoffer er meget (mycket) farlig, fordi de påvirker vedkommende menneskers kosmiske sanseorganer (sinnesorgan), som endnu er ufærdige og kun latente. Det er disse evner, der, igennem menneskets kommende udviklede alkærlighed (allkärlek) og den heraf affødte (framkallade) intuition eller kosmiske sansesæt (förnimmelseorgan), skal give mennesket kosmisk bevidsthed. De nævnte giftstoffer har altså evne til at indvirke på disse latente kosmiske evner hos mennesket. Men da disse evner endnu er meget uudviklede (outvecklade) og latente, tåler de ikke denne indvirkning eller at blive bragt til funktion ved kunstige midler (konstlade medel). Derfor fører det mennesket ind i en meget farlig forvirring af syner eller åndelige oplevelser, som det pågældende væsen hverken har intelligens eller følelse (känsla) til at beherske. Det kan endog nå frem til at forestille sig selv som Kristus og ender gerne på en nerveklinik som et mentalt afsporet, ja, som før nævnt, både fysisk og åndeligt vrag. Det vil tage flere fysiske inkarnationer for et sådant væsen at komme på ret køl igen og blive normalt. Og det bliver absolut normalt igen og kan fortsætte sin normale udvikling af kosmisk bevidsthed igennem kærlighedens væremåde. Der eksisterer jo absolut ingen fortabelse eller udslettelse (utplåning) af væsenet.

Der findes således absolut ingen kunstige (konstlade) midler, ved hvilke mennesket uden om genfødelsen eller reinkarnationen og udviklingen af næstekærligheden kan opnå kosmisk bevidsthed, blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Der findes således absolut ingen genvej til lyset, således at nogle væsener kan komme lettere og ad en kortere vej til det færdige menneskestadium end andre. Alle må absolut igennem det samme for at blive det samme. Hvis (om) der var en genvej, ville den foreskrevne normale livets vej baseret på alkærligheden være totalt overflødig og meningsløs. Hvorfor skulle nogle mennesker have en besværlig og møjsommelig (mödosam) vej til lyset, og andre kunne opnå dette altoverstrålende guddommelige resultat blot ved køb af nogle giftstoffer på et apotek? Lykkeligt er det menneske, der ved, at giftstofferne fører nedad i mørket og ind i afsporingernes og lidelsernes dødsterræner (dödsterränger), og at den absolut eneste farbare vej til lyset er alkærligheden, der naturligvis også rummer (innebär) dette at elske Gud over alle ting som livets absolut eneste sande og levende ophav, og hvis (vars) ånd (ande) og blod pulserer i hvert levende væsen.

Det, det drejer sig om (handlar om), er altså væsenernes djævleværemådes (djävulsuppträdande) omskabelse til kristusmentalitet."

Men nog hade Strindberg kosmologiska tankar, trots allt.
I sin diktsamling "Sömngångarnätter på vakna dagar" skrev han:

"Naturvetenskap, du som är så säker på dina sakers sanna natur, 
du som har upptäckt att fåret bräker och att människan är ett djur; 
du som räknat benen på myran och har inlagt fiskar i sprit, du som vet att basen och syran alltid råkas vid frierit; 
du som väger det ovägbara, du som mäter vad ej har mått,
säg, du måste väl kunna svara vilken väg de döda har gått;
vart vi alla en gång må fara, var vår vagga från början stått!
Svar det har du, men ej på frågan, svar på mycket som ej oss rör;
ej bekänner du oförmågan, men allt längre i mörkret oss för."

En del Strindberg-forskare har försökt göra gällande att Strindberg aldrig blev en övertygad kristen. Men hans syster Anna har berättat om Strindbergs omvändelse. Han skrev till en syster, när hon befann sig i kris; "Sök Gud och hans frid, det gjorde jag och det hjälper." 
Och på Strindbergs gravsten kan man läsa "O crux, ave spec unica!", som betyder, " O kors var hälsat mitt enda hopp!"
Han verkade ha varit en olycklig människa den stackars Strindberg som såg kvinnan som sin fiende, men som han ändå inte kunde leva utan. Undrar hur han hade ställt sig om han hunnit läsa om polförvandlingen? Kanske hade det gått upp ett ljus för honom och han hade kunnat börja söka efter den feminina polen inom sig? Vem vet. I nästa liv får han i alla fall en ny möjlighet.

Nåja, andra akten av förnedringsdramat "Dödsdansen" skippade jag. Fördelen med TV är ju att den går att stänga av . Ställer mig också frågan vad det är för skillnad mellan Strindbergs äktenskapsdramor och en del TV-program som många förfasar sig över att vara förnedringssåpor. Är Strindbergs aktningsvärd konst och såporna skräp? 

Jag lever själv idag i en underbar relation där vi behandlar varandra med respekt och kärlek och vill inte längre sitta och se på de krigseländen som pågår i de olyckliga äktenskapen. Ej heller att umgås med sådana par. Tack och lov finns det några undantag!

Marja

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

3013 visningar
© Averbis förlag | Kontakt