Apropås perspektivprincipen

Apropås perspektivprincipen:

Den jordiska planhalvan är ett enda bollande med intryck, uttryck och avtryck. Ju närmare målet man kommer desto träffsäkrare bli man på att pricka rätt. 

 Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

916 visningar
© Averbis HB | Kontakt