Jag är inget offer!

Hur gör vi livet meningsfullt?, var en fråga jag en gång fick av den bortgångne redaktören för tidningen "Sökaren". Mitt svar, som han även publicerade, kan läsas här.

Ja, hur gör vi livet meningsfullt?

För mig fick frågan ett svar på en kurs en solig februaridag för c:a tjugo år sedan.

Mycket av det som hade diskuterats på kursen var hur vi ansåg oss vara hindrade att leva ett lyckligt och meningsfullt liv?

Avslutningsdagen stod jag i en ring med mina kurskamrater och vi höll varandra i hand. Mitt i ringen på golvet fanns ett tänt stearinljus och det var alldeles tyst. Vi stod alla och tittade på ljuset och jag kände mig djupt avslappnad.
Helt plötsligt från ingenstans kom en stark frihetskänsla och orden dök upp i mitt huvud:

"Jag är inget offer! Det är inte ’de andras fel’ att mitt liv har varit som det har varit. Det finns inga yttre ’syndabockar’ utan jag är själv orsaken till mitt eget öde!"

Jag upplevde en berusande känsla. Detta djupgående glädjerus av insikt varade även nästa dag och nästa... Jag satt mest stilla och gladdes över att jag nu var fri till att forma mitt kommande liv. Hur det skulle bli — lyckligt eller olyckligt — var min egen förtjänst eller mitt eget ’fel’. Livet hade plötsligt gett mig en valmöjlighet för olika situationer, och sedan dess har det varit spännande. 
Ja, det har blivit meningsfullt, för jag hade återtagit makten över mitt eget liv. 

Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

1091 visningar
© Averbis förlag | Kontakt