Intressanta tolkningar!

En lärare i engelska skrev orden "woman without her man is nothing" på tavlan och bad eleverna att sätta ut skiljetecken. 

Pojkarna skrev: "woman, without her man, is nothing." 

Flickorna skrev: "woman! without her, man is nothing"

947 visningar
© Averbis förlag | Kontakt