Kännetecken för den balanserade människan

Här är en del av kännetecknen för den balanserade människan som börjar få sina båda poler, den feminina och den maskulina, i balans inom sig:

Jämviktsväsen är:

* Fria från behov att vilja briljera
* Är stillsamma, sympatiska och förstående mot allt och alla
* Önskar inte makt och berömmelse
* Vill leva okända och obemärkta och träder endast fram offentligt vid tillfällen då – inte äregirighet – utan pliktkänsla kallar dem
* Känner avsky för att dräpa, såra eller skada någon överhuvudtaget
* Har lätt för att bli vegetarianer
* Nyttjar inte tobak, alkohol eller droger

Balanserade människor mottar den eviga visdomen med ödmjukhet(1), tacksamhet och kärlek. De hör, ser och bevarar ordet i sina -n.

(1)Ödmjukhet innebär, enligt Livets Bog:

* Insikt om ens egen underlägsenhet
* Naturlig och frivillig "vördnad" beundran för en verklig överlägsenhet (visdom) likgiltigt hos vem den kommer till uttryck.
* Den enda inställning som skyddar från att falla för en "konstlad" överlägsenhet eller inbillad upphöjdhet.
* Ödmjukheten avlägsnar tröskelns väktare och öppnar invigningens portar.

Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

3042 visningar
© Averbis förlag | Kontakt