Vem är det som - faktiskt - styr vår värld? Finns det en dold makt? Ljus eller mörk?

"Det finns en osynlig makt, som människorna ännu inte kommit på det klara med" - De levande väsendenas odödlighet” kapitel 9

Det är ju ingen tillfällighet var man är född, enligt Martinus, och varje land har ju sin "nationalsjäl", som är präglad av den flockmentalitet som där råder. Sådana ledare sådant folk. Eller omvänt.

Amerikanarna hör till den yngsta kulturen på jorden, enligt Martinus, och man kan ju se att de i mångt och mycket beter sig som tonåringar. Allt kretsar endast kring dem själva och de ser sig ju som jordens rättmätiga "föräldrar" med rätt att uppfostra och dressera alla andra människor i andra kulturer. De beter sig som bortskämda tonåringar med rätt att ta allt de vill ha utan att göra rätt för sig. Oftast med våld och vapen. Och slagord som "America first!" och "God Bless America!"

 

I förrförra valet hoppades de på en pappa-frälsare i Obama, som även Européer upphöjde till en slags Messias. Men alla blev besvikna. Senast röstade man på en uppkäftig trumpen, stöddig, narcissistisk och tafsande obstinat tonåring som ville stänga in amerikanerna i sitt förträffliga land och kasta ut alla mexikanare som oftast gör skitjobben utan att tänka på konsekvenserna av sådant. Skulle de bortskämda tonåringarna börja jobba med de lågavlönade obekväma sysslorna? Knappast väl. Och alla de överlevande muslimer som amerikanerna sett till blivit hemlösa, de var inte heller välkomna. Dem fick européerna ta hand om. Helst av de länder som redan var på randen till ekonomisk undergång. Så höll man dem sysselsatta, så de inte märkte vad som pågick i världen för övrigt. Nu påstås det att den dåliga förloraren och hämndlystne tonåringen "ruvar på hämnd i skuggorna". Han vill ha tillbaka makten! Och en kanadensisk statsvetare varnar för att USA ”Kan vara en högerdiktatur år 2030”. Jag tror att det kommer att hända obehagligheter snabbare än så.

 

Sedan får man inte glömma att dessa politiker som nu kämpar om herraväldet endast är marionetter. De kommer att upptäcka att världen regeras av en dold maktelit med säte i deras eget land och de får snällt agera som de blir tillsagda. Händelserna på världsarenan sker nämligen inte av en tillfällighet. Det finns en dold maktelit bakom kulisserna som styr allt. Martinus skriver i sin bok ”De levande väsendenas odödlighet” kapitel 9:

 

"Filosofiska system eller synpunkter har inte kunnat ge människorna den nödvändiga själsliga insikt som skulle kunna hindra dem från att störta sig in i det totalitär- eller diktaturtänkande som alla stater av i dag är på väg mot, likgiltigt vad de i ögonblicket än må kalla detta störtlopp eller dettat deras fysiska och själsliga öde, likgiltigt om de kallar sitt tillstånd för “demokrati“ eller “kommunism“.

Båda dessa uppfattningar började på sin tid som utmärkta teoretiska idealsystem men fick inte så lång livstid på grund av en osynlig makt, som människorna ännu inte kommit på det klara med. Denna makt tvingar oundgängligen alla politiska system av i dag, både i väster och i öster, både i söder och i norr, mer och mer in under diktatur. Diktatur berövar mänskligheten friheten. Detta berövande skapar hat och begär efter befrielse från oket, skapar upprorstendenser mot systemet. Detta tvingar i sin tur diktaturen eller makthavarna att upprätthålla en växande hemlig och öppen polismakt, en större och större livvakt, som måste företa så många arresteringar att de ordinarie fängelserna inte räcker till. Man måste därför begagna sig av de så kallade “koncentrationslägren“, vilket vill säga barackbyar med taggtrådsstängsel, vakttorn, beväpnade vaktposter, tortyr- och gaskamrar och andra sadistiska påfund intill en sådan grad att de olyckliga, som för sitt rättmätiga frihetskravs skull har hamnat här, måste ’låta allt hopp fara’. Ja, dessa koncentrationsläger har för länge sedan avslöjats som rena mentala och kroppsliga kräftsvulster i jordmänsklighetens fysiska struktur, i det de utlöser alla de värsta sadistiska tendenserna hos de individer som är dessa helvetesområdens bödlar och slavdrivare.

Det är dåraktigt att tro att inte alla länder eller stater av i dag är inne i ett väldigt skred hän emot detta sadistiska helvete, som måste sluta med utplåning av all kultur på jordens yta om inte människorna bringar sin “demokrati“ och “kommunism“ av i dag bort från den himmelsskriande falska kurs, som de i sin intellektuella blindhet under de senaste årtiondena börjat försvara sig till.”

De levande väsendenas odödlighet kap. 9

Läser man andra nyheter än gammalmedia så märker man många amerikaners oro på "what in the hell is going on?" De ser tendenser till begynnelsen av en militär- och polisstat. Ja det finns de som hävdar att den dolda makteliten vill "destroy Amerika". Så man skall nog se upp med vad som händer i det stora landet i väster. Det kommer nog att överraska många naiva västerlänningar. Överraskningen kan kanske komma som "en tjuv om natten", som de i decennier dolt från upptäckt.

 

Europa står inför en svår kris som måste lösas, säger Martinus i ett bandföredrag "Kosmiskt vintersolstånd" från 17/12 1962:

 

"För att komma vidare i utvecklingen, måste det andliga nu in i världen. Det är särskilt Europas folk, som kommer att föra världen framåt. De är yngre än Asiens folk och äldre än Amerikas folk. Det är här som det finns bäst fotfäste för den kosmiska vetenskapen. Men om Europa inte kommer bort från det krigiska tillståndet, kommer det att förlora sin makt. Men det kommer inte att ske, för Europa kommer att, tillsammans med andra kulturländer, bli föredöme för andra länder. Europa har ju skapat vetenskapen och det medför att de underutvecklade länderna inte själva kan uppfinna all den moderna tekniken. Den kan de nu få serverat färdigt, så att de fortare kan komma framåt. Alla skall ju en gång komma fram till att bli någorlunda jämbördiga, för så länge de inte är det, kan där inte uppstå ett harmoniskt världsrike."

Bandföredrag "Kosmiskt vintersolstånd" 1962

 

Det finns hopp om en bättre framtid! För:

 

"Bakom mänsklighetens till synes kaotiska tillvaro, och där allt ser ut som tillfälligheter eller slump, existerar det en alltomfattande gudomlig världsplan, som totalt leds och styrs av den tidigare nämnda Försynen. Den har fullständig kontroll över mänsklighetens öde. Den har inte till uppgift att befria mänskligheten från dess mörka öde, dess krig och världskrig, dess olyckor och lidanden, så länge som den hårdnackat ignorerar samma Försyns kärleksfulla varningar. Dem finns det nog av.

Vi behöver här bara tänka på det femte budet: 'Du skall inte dräpa.' Jesus säger till Petrus: 'Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.' På frågan hur många gånger man skall förlåta sin nästa, svarar Jesus: 'Inte sju gånger, utan sjuttiosju gånger.' En mängd sådana gudomliga varningar har Gudomen genom tiderna gett mänskligheten i särskilt anpassade former, liknelser eller dogmer. Men då det bara är genom den mörka karman som de får förmågan utvecklad att förstå varningarna eller dogmerna, förstår man här varför den nämnda försynen inte kan befria människorna från deras mörka öde. Om människorna på detta sätt kunde bli fria från verkningarna av de onda handlingar de har begått mot sin nästa, skulle de aldrig någonsin bli vare sig intellektuella eller allkärleksfulla. Och de skulle därmed vara förhindrade att bli människan som Guds avbild, honom lika. Men tro nu inte att det ödestyngda väsendet har lämnats helt ensamt. Det övervakas alltid av den av de upphöjda gudomliga väsendena bestående försynen och får utomordentligt mycket hjälp från denna. […] Genom bönens makt kan väsendet utvecklas till att rentav få vaken, dagsmedveten vägledning i moral och stor inspiration, glädje och lust att utöva kärlek till sin nästa. Därför förstår man här verkligen Kristus – som i särskild grad är knuten till försynen – när han säger till människorna att ”alltid be och inte ge upp”.

DEV III st. 33.74

 

Så sitt lugnt i båten och stå stadigt på benen när det stormar och blåser, råder Martinus oss till.

 

Läs också om det världsomspännande köttkonsumtionsöde som nu drabbar oss i form av "pestbaciller" som Martinus kallar dem:

"Om orsaker till viruspandemier och vägen ut ur dem"

© Averbis förlag | Kontakt