Om orsaker till viruspandemier och vägen ut ur dem

All blod- och köttkonsumtion, djurhantering, intag av narkotika, alkohol, tobak och andra osunda närings- och matintag är orsaken till någon typ av sjukdom. Vare sig det är cancer, artrit, gallsten, fetma, hjärtproblem, onormalt blodtryck, lungsjukdomar, anemi, matsmältningsbesvär, tarmproblem eller annat.

Det menade den danske författaren och vismannen Martinus redan 1933. Effekterna av generationernas felaktiga sätt att leva, laster och överdrifter är orsaken till de virus som nu drabbar en stor del av mänskligheten och som han kallade för "pestbaciller". En viruspandemi som sprider sig som en löpeld över hela jorden är en utlösning av masskarma som byggts upp genom århundraden pga. osunt leverne, menar Martinus. Så som man sått får man nu skörda. Men då måste man förstå detta, inte genom ettlivs-perspektiv utan genom reinkarnationsperspektivet. Annars saknas den förklarande logiken för detta köttkonsumtionsöde. Det finns ingen slump när det gäller karma. Vårt öde är i detta fall "självtuggat" dvs. självförvållat - både på ont och gott.

Den ende läkaren, mig veterligt, som uttalat stöd för denna syn i dagens debatter är min favoritrapportör av coronaviruset Björn Olsen, överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala:

"En stor del av de sjukdomar som drabbat mänskligheten under det senaste århundradet har spridits från djur till människor, menar Björn Olsen...
Han berättar att ungefär 60 procent av alla smittämnen som drabbar människor kommer från djur.

– Det här är jätteviktigt. Om alla hade varit vegetarianer kan vi fundera på hur många pandemier som hade uppstått. Väldigt få antagligen, säger Olsen."

Men detta talas det väldigt lite om idag. Och de forskare som kommer med sådana forskningsrön blir snabbt tystade av den förhärskande gigantiska köttindustrin. Så vi kan inte räkna med att mänskligheten kommer att bli vegetarianer över en natt. Utveckling sker inte i snabba skritt.

Nå men vad med indierna som ju till stor del är vegetarianer, var det någon som frågade. Varför drabbas de då så svårt?

Jag tillbringade en månad i Indien på 90-talet och det var som att förflytta sig tillbaka till 1700-talet. Magra kor och koskit överallt som användes både till bränsle och husbyggen. Apor som sprang omkring och kom t.o.m. in i hotellrum och stal allt vad som var ätbart. Lösa hundar, katter, råttor, smuts överallt. Och det är ju känt att pandemier sprids genom djur och djurhållning.

Det första man som västerlänningen råkar ut för är magsjuka då deras bakterieflora inte stämmer överens med våran. Och den kan sitta i länge. Hygienen är inte som vår. Toapapper finns inte på toaletterna, det är en vattenhink med en skopa bredvid avträdeshålet i golvet som gäller. Man får lära sig att man tvättar sig med vänster hand och äter med höger, för matbestick fanns inte alltid att tillgå överallt. Men höger hand hälsar man ju också med...

Det finns människor överallt, så det är helt omöjligt att hålla avstånd i de smala gränderna. Karantän är också nästan omöjlig i de torftiga trångbodda bostäderna. Det är smutsigt på gatorna och det finns kackerlackor t.o.m. på tågen. Fattigdomen är enorm. Sjukhusvården är eftersatt.

Så för mig är det inte konstigt att pandemin sprider sig som en löpeld även bland indierna. Allt handlar ju om hygien där som här. Och droppsmittan trivs och sprids lätt i folkträngseln.

Det som nu sker med en världomspännande pandemi handlar ju som sagt om masskarma pga. underminering av organismens normalvibration som orsakas av dålig hygien och osunt leverne med intag av animalisk föda, alkohol, tobak, droger och djurhantering. Pandemier sprids ju främst genom djur har man ju kommit fram till, som redan nämnts.

En längre och djupare förklaring om "organismens normalvibration" kan man läsa om i den lilla boken "Den idealiska födan" kap. 6.

Men i korthet kan nämnas att intag av animaliska produkter, dvs. likdelar som de de facto egentligen är, har en lägre energivibrationsnivå än vår numera mer utvecklade organism. Och det krävs mycket energi av vår matsmältning att smälta dessa likdelar. Många blir ju ofta väldigt trötta efter att ha intagit en tung måltid av köttprodukter. Det kallas för "paltkoma" i folkmun. Man blir orkeslös och vill helst "vila på maten". Detta beror på att all vår kroppsenergi mobiliseras till arbetet med matsmältningen. Vårt immunförsvar försvagas mot sjukdomar. Att smälta vegansk föda orsakar däremot inte samma energiförlust utan är mer energigivande. Man får nya krafter speciellt vid intag av frukter vars näring upptas direkt in i blodsystemet. Tro mig, jag vet skillnaden.


När denna animaliska konsumtion upprätthålls konstant, vilket således sker med ett ständigt intag av köttvaror, kommer likens självvibration så småningom att övervinna vår organisms självvibration, och individen i fråga förlorar således sin dominans över den normala funktionen av organismen. Där likdelarnas vibrationer blir starkast blir organismen försvarslös mot all invasion av främmande kroppar som baciller och bakterier, eftersom deras självvibration är i harmoni med likets egen vibration och därmed inte har något att övervinna för att ta kommandot över vår organism eller delar därav. Och där vår organism har övervunnits på detta sätt uppvisar den en mer eller mindre framträdande och livshotande organisk sjukdom. Och det är en sådan underminering av organismens normala vibrationer, dels i form av blod- och köttkonsumtion, dels i form av droger, alkohol, tobak och andra osunda närings- och matintag, som är den absoluta orsaken till all slags sjukdom.

Funderar du på att bli vegetarian?

Läs "Forskning visar att intelligenta barn blir vegetarianer"

Trots allt tal om miljöhot och djurens rätt m.m. verkar det som om vegetarianism-intresset minskat i Sverige. Andelen som äter vegansk eller vegetarisk kost har minskat från tidigare 13 procent år 2019 till 10 procent år 2020.

Men nog har livet blivit lite lättare för oss vegetarianer och veganer sedan 1992 när jag blev det. Nästan på alla restauranger i Sverige kan man få en måltid och behöver därför inte svälta. Även om det tyvärr oftast erbjuds hastkok (nej, inte hästkok ) som pasta eller risotto. Så nog går utvecklingen framåt! Om än inte med stormsteg! 

 

Senaste nytt just nu studie visar att "Vegetarisk kost verkar minska risken för svår covid-19"

 

Ursprungligen publicerat: 2021-06-08 16:47

© Averbis förlag | Kontakt