Nytt mail från MI 2013-05-24

Igår, 2013-05-23, fick vi ett nytt mail från Martinus Institut (MI).

Antingen vet man inte på MI vad man gör eller gett tillåtelse till, och det får man väl förlåta dem för, eller så har de drabbats av ”helig vrede” och ”rättfärdig harm” över våra sista artiklar som även Sören Ingemann Larssen igår förmiddag lade ut på sin sida ”Åbne brev”. Någon från MI kanske läste dem där.

Kanske Rådet inte tål kritik eller att bli ifrågasatt? Och det finns ju en del som anser att man inte får kritisera något som anses vara tillsatt och ”utvalt av Gud”. Men då glömmer man bort att Gudomen inte är partisk eller har några utvalda. Och att vi alla ännu är ofullkomliga och vi alla är denne Gudoms redskap som hen sätter på olika utvecklingsuppdrag. Och som Martinus skriver så är den enda vägen till intellektuell kulturutveckling att även kunna påpeka sådant man anser vara brister eller fel hos någon eller något:

"Eftersom vägen till utveckling av all intellektualitet och kultur går genom friheten att tänka, friheten att kritisera, vilket vill säga påpeka brister eller fel, friheten att lägga fram idéer och uppfattningar som inte precis ligger inom den auktoriserade horisonten eller det som blivit officiellt skick och bruk, samt den absoluta friheten att med sin rösträtt fritt och öppet vara för eller emot varje framlagt förslag i statsledningen eller samhällsordningen, så kommer ingen diktatur någonsin att kunna bli en verklig kulturstat, eftersom den ju blott existerar genom att fängsla eller inskränka friheten för den intellektualitet som är den absolut oundgängliga livsnerven, impulsen eller det orubbliga fundamentet för varje verkligt civiliserad kultur." Vägen till invigning kap. 6

Nåväl!
På eftermiddagen igår fick vi ett mail från MI, som vi också idag har svarat på. Läs nedan:
 

Från: Info MI [mailto:xxxx@martinus.dk]

Skickat: den 23 maj 2013 18:01
Till: Martinusportal.se
Ämne: Overtrædelser af ophavsret på hjemmesiden www.martinusportal.se


Kære Marja og Anders,

Vi skriver til jer i jeres egenskab af udgivere af hjemmesiden www.martinusportal.se.

Vi har konstateret, at der på jeres hjemmeside findes åbenlyse overtrædelser af ophavsretten til den danske forfatter Martinus’ værker.

Overtrædelserne består i, at I har offentliggjort Martinus´ foredrag og spørgetimer på jeres hjemmeside i en form, som kan downloades til aflytning uden tilladelse fra Martinus Institut, som er indehaver af ophavsretten. Vi har tidligere oplyst jer, at det ikke er lovligt, at offentliggøre privatoptagelser af foredrag og spørgetimer, uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Dette gælder både ifølge dansk og svensk lov om ophavsret.

Vi skal, for en god ordens skyld, igen oplyse, at Martinus Institut ikke giver tilladelse til at lægge foredrag og spørgetimer på hjemmesider.

I medfør af lov om ophavsret anmoder vi om, at denne overtrædelse af ophavsretten bringes til ophør ved at Martinus´ foredrag og spørgetimer fjernes fra jeres hjemmeside.

Med hensyn til det store antal artikler af Martinus, der ligger på jeres hjemmeside, vil vi vende tilbage.

Med venlig hilsen

Rådet for Martinus Institut

Martinus Institut  -  Mariendalsvej 94-96  -  DK-2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00 (hours: Mon.-Thur. 13-16, Fri. 9-12)

VAT no. DK 19961486

 

VÅRT SVAR:

Till Rådet för Martinus Institut

Mariendalsvej 94-96 
DK-2000 Frederiksberg

Till Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, Jacob Kølle Christensen,Liesel Lind, Trine Möller, Peter Bendtsen, Solveig Langkilde, Ole Therkelsen och Svend Erik Rævdal!

Hej!

Följande tillstånd har ju redan avklarats och avtalats genom brev- och mailväxling med er:

  1. Löpande enligt de tillstånd i dokument- och fotokopior från åren 1997 – 2006 som vi bifogat i ett tidigare svarsmail till er den 21 mars 2013. Alla artiklar har varit ute i tio års tid med tillstånd från er.
  2. Och från den 26 mars 2013 i ett svar från er. Citat:  ”De artikler, Martinus Institut tidligere har givet jer tilladelse til at offentliggøre med Martinus Instituts copyright, har I fortsat ret til at have liggende på hjemmesiden. Da vi ikke kan se, hvilke artikler I havde liggende for ti år siden, stoler vi på jeres oplysninger. Läs svaret här
  3. OBS! När ni gav ert tillstånd ovan så fanns ljudbanden också ute på vår hemsida.

Men dessa band har vi nu stängt ner i avvaktan på juridisk bedömning och utgången av den rättegång som ni har påbörjat mot fyra personer i Danmark.

I ert senaste mail skriver ni också: ”Med hensyn til det store antal artikler af Martinus, der ligger på jeres hjemmeside, vil vi vende tilbage.”

Ni skriver att ni skall återkomma om Martinus-artiklarna!? Men dem har ni ju redan gett tillstånd till, se punkt 2.
Har inte era redan givna skriftliga tillstånd någon som helst betydelse? Varför skall vi i så fall ansöka om sådana på MI, som ni uppmanar oss att göra på er hemsida? De verkar ju inte gälla.
Menar ni verkligen på fullt allvar att ni utan vidare kan dra tillbaka era tillstånd, som ni redan gett oss upprepade gånger? Att ni i ena stunden ger med ena handen för att i nästa ta tillbaka med den andra?

Nu är det inte för vår egen skull vi har lagt ut Martinus-artiklarna. Utan för alla de sökande människor som googlar på svenska sidor efter ”Martinus”. De söker ju inte på danska sidor eftersom de flesta svenskar inte förstår danska. Vi har med vår vilja att vara till glädje och välsignelse för helheten försökt att sprida Martinus världsbild från vår lilla vrå i världen.
Vad ni än bestämmer så det är inte vi personligen som drabbas av era dispositioner och restriktioner. Det är alla de människor som inte kan finna något fast de söker. Vi har våra Kosmosartiklar kvar, ärligen köpta och betalda eller prenumererade från MI. Vi har ju redan läst dem och kan ju lyssna på banden som vi fått från privatpersoner när vi vill.

Men säg bara till om ni vill att vi raderar alla Martinus-artiklar, så gör vi det omedelbart! No problems!
Ni klagar ständigt att ni har bristande tid och resurser när det gäller t.ex. att svara på mail eller att få ut material på er hemsida. Men ni verkar inte vilja samarbeta med frivilliga krafter för att sprida Martinus lära ut i världen! Men det är ju en sak som ni får göra upp med Martinus och Vår Herre!

Med vänlig hälsning

Marja & Anders
Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet


*************************

KOMMENTAR:

Antyder MI med ”Med hensyn til det store antal artikler af Martinus, der ligger på jeres hjemmeside, vil vi vende tilbage” att de förbereder sig för Avtalsbrott?

Ett avtals- eller kontraktsbrott föreligger när man inte följer vad man har kommit överens om i ett avtal. Tillstånd som getts av MI till oss är skriftliga kontrakt.

När en avtalspart inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet är det ett kontraktsbrott och kan därmed leda till civilrättsliga sanktioner som exempelvis skadestånd. Avtalslagen2010

 

4459 visningar
© Averbis förlag | Kontakt