Reportage om boken "Monetärdemokrati - En ny human världsordning"

Anders har blivit intervjuad av Lommabladet med över 6000 läsare om hans nya bok ”Monetärdemokrati – En ny human världsordning”.

Artikeln heter Han förespråkar en ny ekonomisk modell

Reportern var inte intresserad av ekonomi egentligen, men blev överraskad när hon förstod att det finns en bugg i det ekonomiska systemet, varför det finns en penningbrist och hur det kan lösas på ett enkelt sätt.

Läs också gärna omdömen av boken.

www.monetardemokrati.se | www.facebook.com/monetardemokrati | www.twitter.com/asilverfall
"Sanningen i den innersta asken är att pengar uppstår ur ingenting och därför kan obegränsade mängder pengar
tillverkas och föras ut enligt de monetärdemokratiska principerna för skapandet av en sant human världsordning”
(Citat från kapitlet ’Slutresultatet’, sidan 138)

701 visningar
© Averbis HB | Kontakt