Angående kärleksbudskapet i alla religioner

>Anders Silverfall skrev från Taiwan:

>Under en middag kom vi att samtala om religion.
>Vi var överens om att religion ofta
>används i själviskhetens tjänst,
>och som ett sätt att få en högre
>social status. Konfucius, som tydligen var en
>klok man, hade inställningen att det inte
>spelade roll om man trodde på Gud eller
>inte, bara man HANDLADE gott. Kristendomen menar
>tvärtom. Tror man inte är man
>förtappad även om man lever som en
>ängel. Här i Taiwan går folk
>tydligen över till Kristendomen för
>att komma upp sig ett snäpp på den
>sociala skalan, eftersom "allt möjligt
>löst folk" är konfucianister, och
>blandar sig med alla, medan de kristna bildar
>klick i kyrkan, och tror sig komma närmare
>Gud på detta vis. Vi konkluderade att allt
>kokar ner till en enda sak: förlorar man
>osjälviskheten i religionen tappar man
>allt. "Tomma tunnor skramla mest", i sanning.

Med tanke på ovanstående...
Ja, kärleksbudskapet, att göra gott mot sin nästa, finns i så gott som alla religioner, men det är människorna som inte kan uppfylla dem.....ännu.

Här kommer guldkorn från olika religoner:

BAHA'I
"Blessed are those who prefer others
before themselves."
-- Baha'u'llah, Tablets of Baha'u'llah, 71

BUDDHISM
"Hurt not others in ways that you
yourself would find hurtful."
-- Udana-Varga, 5:18

CHRISTIANITY
"Always treat others as you would like
them to treat you."
-- Jesus, Matthew 7:12

CONFUCIANISM
"Do not unto others what you would
not have them do unto you."
-- Analects 15:23

HINDUISM
"This is the sum of all duty: do not do
to others what would cause pain if
done to you."
-- Mahabharata 5:1517

ISLAM
"No one of you is a believer until
you desire for another that which
you desire for yourself"
-- Sunnah

JAINISM
"In happiness and suffering, in joy
and grief, regard all creatures as
you would regard your own self."
-- Lord Mahavir 24th Tirthankara

JUDAISM
"What is hateful to you, do not do
to your neighbor, That is the entire
Torah; all the rest is commentary."
-- Talmud, Shabbat 31a

NATIVE AMERICAN
"Respect for all life is the foundation"
-- The Great Law of Peace

SIKHISM
"Be not estranged from another for
God dwells in every heart."
-- Sri Guru Granth Sahib

ZOROASTRIANISM
"Human nature is good only when it
does not do unto another whatever
is no good for its own self."
-- Dadistan-i-Dinik, 94:5

WICCAN
"Everything you do, whether positive
or negative, is returned to you
threefold."
-- The Threefold Law

Varma hälsningar

Marja


© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

1075 visningar
© Averbis förlag | Kontakt