Sprängning av atomkärnan ett sabotage mot jordklotet

Det är oro överallt i världen idag med krigslarm, vulkanutbrott, jordbävningar, tsunamin, kärnraftskatastrofer m.m. Varför, kan man ju undra?

Jordklotet som är ett levande väsen går igenom en själslig kris, menar Martinus. Man kan väl likna det med en utrensning. Många befarar att jorden håller på att gå under. Men så blir inte fallet, menar han, jordklotet har inte sådan karma. Men det kommer att uppstå mycken elände innan allt vänder till det bättre och man kan börja bygga upp en ny jord. Eller som det står i Livets Bog III st. 667:

"Denna kris har i bibeln benämnts ’domens dag’. För jordjagets medvetande betyder alltså ’domens dag’ inte skapandet av en ny lemlästning eller invaliditet i dess organism utan i stället en mental uppgörelse med jaget självt, en inre dom eller bedömning av dess väsens natur till förmån för en ny, framtida, fysiskt och mentalt förbättrad livsform. Det är denna nya mentala och fysiska livsform som i bibeln betecknas som en kommande ’ny himmel’ och ’ny jord’. Genom sin kris och sin uppgörelse med sig självt blir alltså jordjaget i stånd att lära känna och erkänna sitt medvetenhetstillstånd såsom mindre fullkomligt. Och i kraft av denna kunskap och detta erkännande blir det i stånd av döma sig självt till skapandet av en för dess mikroväsen lyckligare, fullkomligare och därför kärleksfullare framtida tillvaro."

Med alla dessa larm, som nu ljuder över hela jorden, behöver man bevara sitt lugn och sin själsliga stabilitet och "hålla sig på rätt köl", menar Martinus, och tillägger att den absolut största styrkan uppnår man genom att lära sig be: "ni behöver inte heller be Fader Vår. Ni behöver bara tänka på det som ni gärna vill ha hjälp med. Så får ni hjälp! Det får ni! Det betyder inget om ni tror på det eller ej".

Vad har då Martinus sagt om atomkraften?

Redan 1980 uttalade han sig i dansk radio i programmet "Ved dagens begyndelse" om klyvningen av atomkärnan och mörkrets kulmination:

"Frågan är: Vad kan göras? Det har givits vägledning och många goda råd, och religionerna arbetar också på dessa områden, men det har inte kunnat förhindra att världen i dag är i ett kolossalt vålds och olyckstillstånd. Man har funnit på de mest geniala sätt att mörda och dräpa. Vad anser man om koncentrationsläger, giftiga krigsmedel och gaskamrar? Man har försökt utplåna människoraser, och vad har det resulterat i? 
När det har kostat så mycket pengar och så många liv, skulle man kunna tro att världen skulle ha blivit mycket bättre. Man skulle kunna tro, att människorna för länge sedan hade upptäckt att den vägen inte var den rätta, men de fortsätter alltjämt. Nu har man till och med kommit fram till att kunna sabotera jordens natur. Jorden är i sig själv ett levande väsen, den har sina organiska funktioner, och vi är mikroväsen i detta väsen. Den gången när man började spränga atomkärnan, började man sabotera själva jordklotet. I dag kan man inte bli av med atomavfallet, och det förorsakar en "förstoppning". Allt avfall skall gå över i kretsloppet. Man tror att man kan placera det i havet och på andra ställen, men nu kommer något som förhindrar detta. Man är inställd på att använda atomkraftverk, som naturligtvis är kolossalt farliga i krig, då de skulle vara mål för fienden, och då kommer människorna som sagt i detta förfärliga tillstånd."

Men jorden kommer alltså inte att gå under, trots människans vansinne:

"Det är denna kulmination av den dräpande principens utveckling av lemlästning, död och utplåning som vi blir vittne till i den jordiska människans förmåga att använda atomkrafterna i sitt mordiska kunnande. Från att endast ha kunnat befordra sin mordiska förmåga med hjälp av stenyxor, båge och pil har hon nu utvecklat sig till att kunna befordra den nämnda förmågan i en miljontals gånger större kapacitet. Med hjälp av atom- eller kärnvapen kan hon så att säga i blixtsken utplåna en miljonstad med dess befolkning och kulturvärden. Och det har också blivit till faktum att man i vissa situationer inte drar sig för att använda dessa helvetesskapande företeelser. Mänskligheten skulle idag vara i stånd att utplåna hela mänskligheten, om den inte helt var underställd en högre makt, var ett led i en gudomlig försyns världsplan, vars grundton är kärlek och vars slutfacit är världens frälsning: skapandet av mänskligheten till Guds avbild, till att vara honom lik." DEV Symbol 19 https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-19/

Det finns alltså en högre makt som kommer att förhindra en ödeläggelse av jorden:


"[...] Försvaret är mänsklighetens största gissel. Människorna tror att de kan rädda sig med försvar. De tävlar om att göra försvaret så ondskefullt, så plågamt, så djävulskt och så ödeläggande som möjligt. Det kan man inte förebrå dem, det hör till deras natur. Men det har blivit deras värsta gissel, och det skulle det också bli. Genom de tidigare krigen med alla dessa koncentrationsläger har människorna sett förfärliga grymheter. Men det är inte slut med det. Nu har det gått därhän att det kommer en utlösning i form av ett stort ragnarök. Jag har hela tiden haft den uppfattningen att det förmodligen kommer vid sekelskiftet, men det kan ju komma tidigare, och det kan också komma senare. Det skall bli våldsamma utbrott och stor utplåning. Men det kommer också att sättas igång mycket stora krafter från det gudomliga medvetandets sida för att hjälpa människorna. Det är väldiga kristuskrafter i gång för att hjälpa till så att atomkrafterna inte ödelägger jorden. [...] Kriget kommer att göra världen internationell och åstadkomma att den får en gemensam överhöghet. [...] Livets Bog eller Tredje Testamentet kommer att vara människorna till hjälp vid återuppbyggnaden av världen efter detta ragnarök. Där kan människorna läsa vad de skall göra för att komma ut ur sina svårigheter." Martinus tal som han höll på sin 89-års födelsedag (min fetstil)

Vad man nu själv aktivt kan göra är att be om hjälp och styrka för det japanska folket, att de skall kunna få ordning på det helvete och kaos som nu uppstått. Humanitär hjälp är också på väg från jordens olika länder, kan man läsa om i media. Det finns godhet när hjälp behövs, det har man kunnat se många gånger den senaste tiden. Det finns ljus i mörkret.

Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

2472 visningar
© Averbis förlag | Kontakt