Den degenerande jordiska samlagsdriften

Det har gjorts en undersökning, för några år sedan, i USA (debatterades seriöst i Oprah Winfreys program) som visade att över 40 miljoner kvinnor har tappat sexlusten mer eller mindre!!! 
Nu vill kanske många snabbt hävda att dessa kvinnor lider av frigiditet eller någon annan sjuklig psykologisk blockering, men så var inte fallet. Många kunde fungera "normalt" sexuellt men verkade ändå vara ganska mättade på njutningen av "en fin ljusstråle som genom en liten otäthet eller springa i en dörr tränger ut från en övermåttan rikt upplyst festsal", som Martinus kallar parningsakten i LB V (st. 1669).
Naturligtvis fanns det gynekologer i programmet som hade "bot för detta dilemma" och det hette testosteron i form av salva eller tabletter. Men i nästa program gick flera andra gynekologer ut med en skarp varning för att skriva ut testosteron till kvinnor, för detta kunde leda till abnorma förändringar som det har visat sig ha hänt med kvinnor som äter anabola steroider.
Nej, jag är övertygad att det finns många fler miljoner kvinnor i världen, och då speciellt här i Norden, som skulle svara på samma sätt. Det är nog så att under vår polförvandlingsprocess försvinner samtidigt med avtagande fortplantningsbehov även lusten till samlag. 
Och i en nyligen gjord undersökning, även den gjord i USA, uppger 18 % av de tillfrågade kvinnorna att de kan tänka sig att leva helt utan sex resten av sitt liv. 34 % svarar "Sex? Nja…jag vet inte". Och en stor del av dem lever redan i s.k. "vita äktenskap" - det som Martinus kallar "kamratäktenskap" och vilka kommer blir mer och mer vanliga - där samlag inte är det viktigaste utan en innerlig vänskapsrelation. Och som även här i Sverige blivit alltmer vanligt. 
Det finns faktiskt en stark kreativ längtan och lust hos kvinnor som drar dem ut och bort från män och barn.
Och Martinus har skrivit att allt man har upplevt till leda, det vill man inte längre hålla på med .

Nu finns det många inom kosmologin som hävdar att vi ju skall bli mer och mer sexuella och känsliga och att lusten snarare skall öka istället för att minska. Men det visar ju dessa studier att det inte stämmer. Den nya lusten är inte hormonstyrd. Det finns alltså andra former av lust och glädje som vi vill förkovra oss i och tillfredsställa inom oss än bara den jordiska parningsdriften.

Kvinnor njuter idag mer och mer av sin nyvunna frihet och vill hitta nya områden, som tidigare har varit stängda för henne, och vill bli "medskapande". Och många unga kvinnor väljer redan idag bort barnafödande och familjebildning, för friheten och arbetet är mer attraherande och förstärks naturligt i takt med hennes maskulina pols utveckling. Och enligt Martinus har allt detta med vår polförvandling att göra. Kvinnors kroppar förändras och blir alltmer oförmögna att genomgå en fullbordad naturlig graviditet p.g.a smalare höfter m.m.
Undersökningar visar ju att så är fallet och parningsdriften kommer att avta mer och mer med avtagande hormonproduktion hos båda könen och därmed lusten till samlag.

Detta kommer naturligtvis också att hända med männen, vilket redan märks hos många unga män av idag. De är inte längre så sexuella i sin framtoning och många upplever det som sin rättighet att även kunna säga "Nej", när de sexuella kraven på dem blir för starka. Jag är övertygad om att sädesproduktionen hos männen minskar i takt med den feminina polens tillväxt, och är redan på stark tillbakagång. Det visar också att problemen med sexlusten börjar bli framträdande världen över, att döma av ökningen av försäljningen av potensmedlet Viagra. 
Jag upplever det som att männen har svårare att acceptera att deras potens och sexlust är i avtagande än kvinnor, för kvinnorna har inget de behöver "bli av med" (säden) utan är ju "mottagare" i den sexuella parningsakten. 
Det finns högre höjder av "extaser" som väntar oss i framtiden i en annan form, och det finns redan kvinnor som upplever orgiastiska upplevelser enbart genom kyssen. 

En sammanfattning av
Marja
Läs också:

Primära och sekundära äktenskap inom hetero- och homorelationer

Barnafödandet minskar


© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

2749 visningar
© Averbis förlag | Kontakt