Styrkan i den starka kvinnan är den maskulina kraften

Nu har jag fått en ny stark kvinna till min lista av kvinnor som jag tycker för humanismen framåt.
Heja Margot Wallström och stå på dig!
Det är på tiden att man slutar hyckla och smeka patriarkala diktatorer medhårs. Någon gång måste man stå upp för sig och säga ifrån, synliggöra det som sker och inte hymla. Det får kosta. Och det är så typiskt att det blivit sådant rabalder om det hela;  en kvinna, även om hon är utrikesminister, skall inte komma och yttra sig om något som maktens män kan ta som kritik. Det tål inte patriarker som anser sig vara skapelsens krona. Kvinnan skall fortsätta tiga i församlingen. Så är det i alla sammanhang, inte bara bland dagens diktatorer. Inom buddhismen anser man ju fortfarande att ingen utan penis kan nå upplysning.  

Andra kvinnor jag beundrar för deras rakhet och mod att synliggöra det globala kvinnoförtrycket och andra missförhållanden är:

Berit Ås som synliggjort härskarteknikerna

Gudrun Schyman feministen som säger rent ut vad hon tycker om det mesta

Ayaan Hirsi Ali som på många sätt synliggjort kvinnoförtrycket inom islam

Shirin Ebadi kämpar för barns och kvinnors rättigheter

Malala Yousafzai som trots dödshot kämpar för flickors rätt till skolgång

Anne-Marie Pålsson som rapporterar från maktens korridorer och "Knapptryckarkompaniet"

Amelia Adamo som öppet vågar berätta om sitt liv

Martinus – Ja faktiskt! Han kunde ju som kosmiskt medveten pendla mellan sin feminina och maskulina pol utan problem. Och ett sådant jämviktsväsen lever i harmoni med sig själv och med sin omgivning. Den feminina polen som han hade kontakt med inom sig kan:

mildra situationer och avlägsna alla farliga, skarpa mentala kanter och flisor med en smekande hand som i hjärtevärme stundom överglänser en moders kärlek.” LB V st. 1884 

Styrkan i kvinnor skriver han är:

"att många kvinnor har framstående maskulina egenskaper, kan leda stora företag, har många personer lydande under sin vilja och beundrar sitt eget kön mera än det motsatta." LB I st.832

Andra maskulina egenskaper som man kan se hos många starka kvinnor idag är att:

"leda och styra, beskydda och värna.”  LB IV st. 1124

Ja, det finns säkert många fler kvinnor värda att nämnas, men dessa är dem jag minns för ögonblicket.

1196 visningar
© Averbis förlag | Kontakt