Tillägg: Ofta blandar man ihop aning och intuition

"De är riktigt att andliga förmågor kan användas även som svart magi, men är det inte just det som utvecklingen tar sikte på, dvs att lära sig att använda dem i det goda tjänst? Får vi inte fler andliga förmågor ju mer humant utvecklade vi är?"

Detta var en fråga som jag fick en gång. 
Och som jag svarade på:

"Jo, men samtidigt måste nästakärleksförmågan utvecklas, man måste veta när man är till glädje och välsignelse för HELHETEN och när man inte är det. Man kan tro att man gör gott när man egentligen gör ont. Här får man ställa sig den svåra frågan; vad är att vara kärleksfull? Det kan nämligen ibland vara att säga NEJ när någon ville ha ett JA! Och att ta icke-populära beslut, som får en att verka kärlekslös från det lokala perspektivet, men som inte är det från en högre andlig utsiktspunkt. Det är en fråga om moral, och vår moraliska utveckling går inte alltid hand i hand med de "psykiska förmågorna", som du nämner. 
Följdfråga:

Är förmågan att veta på förhand (prekognition tror jag att det kallas) att jämställa med intuition? Om inte, varför inte?

Ofta blandar man ihop aning och intuition, upplever jag. Det är inte intuition att känna på sig att något skall hända. Det hör till aningsförmågan. Även djur kan känna på sig och t.ex. reagera på en kommande jordbävningar med att fly m.m. 
Intuition ger en omedelbar vetskap, facit, om högre sanningar, utan föregående analys. Man ser en kosmisk sanning i helljus, så att säga. Att ana och tro är som att famla runt med endast pannlampa på. Det är en milsvid skillnad mellan aning och intuition.

I boken "Den eviga världsbilden" III symbol 33, nämner Martinus bl.a. organisk fjärr- seende och hörande. Dessa förmågor sätter den färdiga människan i en organisk förbindelse med högre kosmiska varelser.
Andra är mirakelhealing, materialisation och dematerialisation.
Om detta kan du läsa mer om i boken."

Marja

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

1029 visningar
© Averbis förlag | Kontakt