En klok man...

En klok man börjar iakttaga och lyssna på kvinnor, för i den feminina principen finns hela hans mänskliga framtid förborgad.

Jag har känslan av att det ofta glöms bort att vi inte heller skall förlora vår egen primära pol-del, utan den skall också - samtidigt som den motsatta polen rör sig nedåt under utvecklingens gång mot hjärtat - nå fullkomlighet. Jag vet att det finns killar som tror att de - när de börjar läsa kosmologi - skall bli mer feminina till sitt sätt att vara, men det är inte så jag har förstått det. De positiva maskulina egenskaperna skall ju finnas kvar och förädlas med den feminina polens successiva inträdande. Jag skall ju heller inte bli av med mina feminina pols positiva egenskaper utan de skall finnas där som en bas och kompletteras av den andra polhalvans principer och förmågor, som jag saknar idag. 

Det är viktigt att ha respekt för andras åsikter, vi tolkar ju livet utifrån våra egna erfarenheter. Och hos män och kvinnor kan det ju finnas olika erfarenheter och erfarenhetsbrister. Kan vi lära oss att lyssna med verkligt intresse och försöka förstå den andre, så är mycket vunnet. Då slipper vi att bli osams, som så ofta händer i t.ex. parrelationer. Det är ju faktiskt den nya polen i oss som skapar de flesta relationsproblemen.

Jag upplever att kvinnor har lättare att samtala med män som vågar öppna sig mer och som inte är så macho-aktiga. Men det är ju beroende på var man står i sin polförvandling. Jag upplever att den yngre generationen är mer kamratliga i sina relationer, de kan oftare vara "bara vänner" med det motsatta könet, än vad en annan har upplevt. Jag kan inte påstå att jag har träffat några män som "bara" har velat vara vänner med mig, och det tyckte jag alltid var så ledsamt.

Jag önskar att män borde bli mer aktivt iakttagande på sig själv och försöka bli mer lyhörda för kvinnors åsikter. Och kvinnor skall bli mindre rädda att öppna munnen och ifrågasätta om de tycker något, även om det går emot "auktoriteternas" åsikter.
Jag träffade en norsk kvinna på Klint, som berättade att hon blev betraktad som "besvärlig" i diskussionsgrupperna, som hon gärna deltog i, när/om hon hade en avvikande åsikt. Och hon menade att det ofta finns en auktoritetstro till de kursledare som håller i grupperna, som inte är sund. De behöver inte vara mer "kunniga" eftersom analyserna tolkas med vad man har för erfarenhetsbagage med sig från detta och tidigare liv.

Självständighetsprocessen är en svår väg för en kvinna. Hon måste "avnavla" sig från ett mångtusenårigt beroende från den/dem som alltid betraktat sig som hennes "överhuvud" och stått för hennes existensberättigande. Hon har ju varit helt beroende av sitt sätt att behaga mannen och sin attraktionsförmåga. 
Men någon gång måste man börja med modet och styrkan att våga stå upp för sina egna åsikter även om de inte alltid ses med blida ögon från patriarkatet. Som Jesus sade till Maria Magdalena; "ni (kvinnor) skall bli förlossade genom er styrka".

Marja

© 2007 Marja Silverfall All Rights Reserved

1025 visningar
© Averbis förlag | Kontakt