Avslutningsvis några kloka ord, som även jag tror på

"Min likvagn kommer att åtföljas, icke av ett sorgetåg, utan av en flock av kor, får, svin, fjäderfän och ett litet akvarium av fiskar – alla bärande vita halsdukar för att ära den man som hellre ville dö av svält än äta sina medmänniskor.

Min ligvogn vil blive fulgt, ikke af et sørgetog, men af flokke af køer, får, svin, fjerkræ og et lille akvarium med fisk - alle bærende hvide tørklæder for at ære den mand, som hellere ville dø af sult end spise sine medskabninger."

George Bernard Shaw


Tror även
Marja...och några tänkvärda ord till
 

2726 visningar
© Averbis förlag | Kontakt