Även muslimerna

Med anledning av den senaste tidens diskussion om Det Tredje Testamentet (DTT) kan anses vara fortsättning på Bibeln och Willys bekymmer över muslimerna, så kan Martinus meddela att det kommer att ordna sig även för dem. Så småningom. Analyserna är skapade för alla som blir trötta på religiös dogmatik. Så alla kommer att ta till sig kunskapen i DTT:

För denna stora förvandling av mänskligheten krävs en andlig vetenskap, "tredje testamentet", som kommer att kunna förstås av och verka inspirerande på alla de människor över hela jorden som är trötta på religiös dogmatik, vare sig den är kristen, hinduistisk, buddistisk eller muhammedansk, men också trötta på att vara materialister och ateister. För dessa sökande människor skapas de kosmiska analyserna. Dessa analyser, som det blivit min uppgift att ge mänskligheten i mitt huvudverk Livets Bog är inte en ny religion, en sekt eller på något annat sätt något som skall skapa intolerans genom att de som känner sig tilltalade av analysernas logik och börjar studera dem skall tycka sig vara bättre eller mer utvecklade än andra eller mer "heliga" eller "frälsta" än andra. Mina analyser är inte något angrepp på något som helst, de är tvärtom ett försvar för allt, eftersom de förklarar varför mineraler, växter och djur är som de är, varför de primitiva människorna och förbrytarna och mördarna är som de är och varför goda och kärleksfulla människor och så kallade helgon är som de är. De förklarar varför somliga människor är genier och andra är sinnesslöa och varför hela världssituationen i dag just är ett slags allas krig mot alla, ett ragnarök eller helvete. Men de berättar också om vilka möjligheter den enskilda jordiska människan har att förvandla denna situation, som skapats eller såtts i det förflutna och måste skördas i nutiden. Genom det sätt varpå den enskilde reagerar inför sitt öde, sår han eller hon det som skall skördas i framtiden. Och framtiden betyder både ett liv i en andlig värld efter det vi kallar döden och nya liv eller inkarnationer i den fysiska världen. Den andliga vetenskapen kommer att kunna tala lika starkt till buddister, hinduer och muhammedaner som till kristna, när det gäller människor som vuxit ifrån en dogmatisk tankegång, och därför kommer den med tiden att kunna förena humant tänkande människor över hela jorden, inte i en sekt, utan i ett mänskligt broderskap, där alla är Kristi lärjungar, vilken religion de än tillhör, därför att de försöker inställa sin tankevärld och sitt uppträdande på den våglängd som kom till uttryck i Nasaréns ord: "Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek." - Kosmos 2002 - nr 11 Hedendom och kristendom av Martinus

Muhammedaner är ett gammalt uttryck för muslimer.
Så Willy Kuijper och andra behöver inte oroa sig för dem. För de kommer, som sagt, att ta till sig den andliga vetenskapen precis som alla andra troende religiösa i världen för att bli vetande. Även nutida troende ”kristna” och icketroende buddhister. Alla kommer att samsas under den enda sanna religionen som kommer att finnas; den andligt vetenskapliga. Ingen skall förbli troende utan alla skall bli vetande.

Hälsar Marja och önskar alla en GOD JUL!

3637 visningar
© Averbis förlag | Kontakt