Martinus om Europas framtid

När det var val för om vi skulle gå med i EU hade jag bara ett argument till mitt "försvar", när jag mötte dem som var negativa till medlemskapet. Min åsikt var och är fortfarande: 
Ju, fortare vi river ner gränserna mellan länderna, desto fortare får vi fred på jorden. För vem vill bråka med en granne som man är beroende av i en samverkan? 
Jodå, visst uppstår det säkert lite kiv och tjafs i början om de gemensamma besluten och intresserna, men de tillhör ju de födslovåndor som alltid uppstår när något nytt skall bli till. I alla sammangang. Och som man kan se så har det ju, trots alla olyckskorpars sianden, gått ganska städat till. Ingen är i krig med varandra. Tvärtom så råder ganka bra samverkan. 

Som förebild för andlighet i det nya Europa nämns ofta Dag Hammarskjöld. Han lät inrätta ett meditationsrum i FN-byggnaden i New York 1957.
Hammarskjöld menade att det inom alla människor, oavsett hudfärg, kön och religion, finns ett centrum av stillhet omgivet av tystnad. I detta centrum finns friden och det heliga att finna. Inre frid är m.a.o. förutsättningen för yttre fred. Altaret i meditationsrummet är helgat åt den Gud som miljoner människor tillber världen över under många olika namn.
Och rätt slags meditation rekommenderar även Martinus! Man får bara inte släppa kontrollen över sina tankar och gå in i djupmeditation eller trance.

Ruth Olsen, redaktör för den danska tidningen Den Ny Verdensimpuls, har lyssnat på ett gammalt Martinusföredrag på band, som heter "Kosmiskt vintersolstånd" (från 17/12 1962). Hon citerar ett stycke i tidningen och jag har översatt det till svenska efter bästa förmåga. Martinus säger:

"För att komma vidare i utvecklingen, måste det andliga nu in i världen. Det är särskilt Europas folk, som kommer att föra världen framåt. De är yngre än Asiens folk och äldre än Amerikas folk. Det är här som det finns bäst fotfäste för den kosmiska vetenskapen. Men om Europa inte kommer bort från det krigiska tillståndet, kommer det att förlora sin makt.
Men det kommer inte att ske, för Europa kommer att, tillsammans med andra kulturländer, bli föredöme för andra länder. Europa har ju skapat vetenskapen och det medför att de underutvecklade länderna inte själva kan uppfinna all den moderna tekniken. Den kan de nu få serverat färdigt, så att de fortare kan komma framåt. Alla skall ju en gång komma fram till att bli någorlunda jämbördiga, för så länge de inte är det, kan där inte uppstå ett harmoniskt världsrike." Från "Den Ny Verdensimpuls" nr. 1/07

Intressant och positiv framtidsvision!

Men intressant är också att notera att detta citat inte finns med i artikeln, "Kosmiskt vintersolstånd", som senast publicerades i Kosmos 12/00.
Detta föranleder ju till funderingar, som jag haft mången gång: vad kommer med av det Martinus har sagt i sina muntliga föredrag i de artiklar som sammanfattats av olika tidigare medarbetare eller nuvarande tolkare av gamla Martinus-föredrag och som även så här långt efteråt nu läggs fram i Kosmos. Utan Martinus godkännande.
För tolkningen av Martinus ord kan ju också vara personlig, färgad av sammanfattarens erfarenheter - eller brist på sådana! 
Vill man vara en sanningssökare får man nog gå till alla källor själv och göra sig sin egen uppfattning om vad som sagts eller skrivits. Då är det ju bra att ha de gamla banden att lyssna på.

Tycker
Marja

© 2007 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

2424 visningar
© Averbis förlag | Kontakt