Fakta om saken i Saken

Nedan följer viktiga tidpunkter i händelseförloppet kring ändringarna i Martinus verk, i kronologisk ordning.

Utgivet i Den Ny Verdensimpuls 3 juni 2013.

1992

Rådet beslutar enhälligt att översätta Martinus verk till nydanska.

1998

Søren Ingemann, som är språkutbildad och filolog, blir klar över beslutet. Han gör folk på MI uppmärksammade på vilket lutande plan man har gett sig in på vid en sådan utgivning.

2000

Ingrid Okkels, (ca. 90 år) citerar Martinus som har sagt att “så får man lära sig gammal-danska” om folk inte kunde förstå hans gammaldags språk. Hon stödjer Søren Ingemann.

2001

Søren Ingemann tar kontakt med Henrik Hedegård (Rådet). En årslång meningsutväxling både muntlig och skriftlig tar sin början.

2001

Søren Ingemann skannar in LB 1-7 manuskripten åt MI.

2001

Rådet bjuder in Søren Ingemann in i språkgruppen. Søren säger ja, men ställer villkoret att verket förblir oändrat. Så inbjudningen tas tillbaka.

2002

MI påbörjar försäljningen av LB 1 ”översatt” till nydanska och med rättningar som Martinus inte har godkänt. (Den exakta tidpunkten kan inte bekräftas)

2002

Rådet antar språkgruppens ”rättskrivningsvägledning” för Martinus verk. Det betyder t.ex. att ”Det Tredie Testamente” inte längre skrivs med ”i” i (Tredie) utan rättas till ”j” (Tredje). Det börjar ”klagas i leden” kring rättningarna.

2003

Jan Langekær startar sin utställningsverksamhet och skapar en symbolkatalog med korta förklaringar. Sådana kan inte fås hos MI, och han har behov för dem till utställningarna.

2003

Den svenska Livets Bog blir utlagd på nätet av Jonathan Krite. MI accepterar det med villkoret att den inte ligger på en privat hemsida. Världsbilds Förlag övertar den.

2004

”Fonden Det Tredie Testamente”, Brøndby, stiftas av Jan Langekær. Han har övertagit den danska utgåvan av hemsidan http://tredjetestamentet.se. Samarbetet med Stiftelsen Tredje Testamente Göteborg om att skapa utställningar/utställningsmaterial fortsätter.

2004

Institutet ger ut ”Den intellektualiserade kristendom” (DIK) i Martinus namn som en del av Det Tredje Testamentet. Texterna är samlade och redigerade av Ole Therkelsen.

2004

Utgivningen föranleder en årslång debatt angående MI’s utgivning av de efterlämnade skrifterna.

2005

Rådet bjuder in Søren Ingemann till möte för att han gett en digital kopia av manuskripten till Jan Langekær. Søren uppmanar Rådet att lägga ut alla Martinus böcker och manuskript till fri nerladdning. Det avvisar Rådet.

2005

Institutet säljer nu den nydanska översättningen som ett autentiskt original och den gamla kan inte fås mera. Det börjar gå upp för folk att Institutet bara säljer nydanska LB.

2005

Många blandar sig nu i debatten, b.la. Tage Buch, Jan Langekær och Søren Jensen

2006

Rådet bjuder in Søren Ingemann till möte. Han framför att MI har en plikt att ge ut en oändrad version av verket, allra helst förstautgåvan. MI avvisar hans förslag, och hänvisar till de antikvariska utgåvorna i skåpet i källaren, som MI menar fint uppfyller förpliktelsen om ”att bevara texterna oändrade som de föreligger från Martinus hand” (Lagar för Martinus Institut. 1982)

2007

MI har framställt en CD med alla Martinus böcker digitalt, men bara till internt utlån. Detta provocerar Søren Ingemann till att gå igång med att skanna in förstahandsutgåvorna. I första hand till privat bruk, men som sakerna utvecklar sig även till grund för starten av hemsidan martinus-media

2007

Utställningen ”Den röda tråden” i Sindal arrangeras av Fonden DTT och Jan Langekær. På martinus-on-tour.info läggs de första Martinus bandföredragen ut. Efterhand totalt 77 band.

2007

Två debattartiklar om huruvida förordet i de nya LB-utgåvorna vilseleder folk till att tro, att riktlinjerna för utgivning av den moderna utgåvan är godkända av Martinus.

2007

Tage Buch (97 år) uttalar i videointervju att det är en förbrytelse mot Martinus att utge de nydanska, rättade böckerna.

2008

”Den intellektualiserade kristendom” blåser nytt syre till elden. Debatten om ”0X” eskalerar och många andra än fyrklövern är med i debatten om ändringarna.

2008

Alla Martinus verk i förstahandsutgåva samt manuskript läggs ut till fri nerladdning (dec) på hemsidan: martinus-media.dk. Ägarna är: Søren Ingemann Larsen, Thorsten Dreier och Kurt Christiansen.

Nu är har katten sluppit ut ur säcken. Det är 7 år sedan möjligheten fanns, och 5 år senare än när den svenska utgåvan blev utlagd på nätet.

2008

Möte med Rådet på initiativ av Rolf Elving angående utställningar och copyright. Man enas om att alla återgivningar av symbolerna skall påföras ”copyright Martinus Institut”

2009

Rådet skriver i informationsbrevet i februari: ”Vi vill således gärna göra det klart, att copyrighten inte är en pengafråga för MI. Det är en fråga om beskydd och kvalitétssäkring av ”Det Tredje Testamentet”.

2009

Trots detta uppmanar Rådet i ett brev och ett nyhetsbrev i juni martinus-media till att stoppa tillgängliggörandet av förstahandsutgåvan.

2009

Därför bjuder Martinus-media Rådet till möte om konflikten, men Rådet avstår.

2009

MI och martinus.dk går i martinus-medias fotspår och lägger ut de nydanska utgåvorna av LB 1-2 och LB 4-7 samt manuskriptet. Dock inte till fri nerladdning, senare följer förstahandsutgåvorna som får beteckningen ”de historiska texterna”.

2009

Kurt Christiansen ger ut sin kopia av ett ofullständigt Martinus-manuskript till boken ”Det Tredie Testamente” i en faksimil-utgåva.( http://sv.wikipedia.org/wiki/Faksimil ) Manuskriptet ligger till grund for ”Den Intellektualiserede Kristendom” och ändamålet är att bidra till den debatt som uppstått på grund av DIK. Han kan inte få tillgång till att jämföra det med MI’s exemplar, men utger det ändå i god tro och gör reda för varför han menar att det är äkta.

2009

Rådet sänder ut 2 publikationer, i vilka de dokumenterar att det inte är Martinus manuskript till ”Det Tredie Testamente” utan en renskrivning gjorde av Per Thorell.

2009

Situationen är nu att martinusinteresserade kan ladda ner förstautgåvorna fritt på martinus-media och lyssna till föredragen fritt. Men de kan ännu inte köpa ”den äkta vara”. MI säljer bara de nydanska översättningarna.

2010

Åndsvidenskabsforlaget/Kurt Christiansen ger ut Martinus LB 1-7 i förstautgåva i samarbete med Søren Ingemann, Ruth Olsen och Jan Langekær. Senare följer småböcker och resten av verket. Privata sponsorer gör det möjligt att sälja dem till självkostnadspris.

2010

Ruth Olsen, DNV, skriver till MI och erbjuder samarbete om försäljningen. Hon ger i gåva Institutet 3 set av LB 1-7 i förstautgåva. Rådet avstår från samarbetet.

2010

Rådet sänder 12.2 ett skriftligt hot om rättssak till Åndvidenskabforlaget/Kurt Christiansen om inte försäljningen av förstautgåvorna inte upphör. Kurt svarar avvisande 13.2.

2010

Rådet skickar ut ”Information” och uppmanar till att ingen ska köpa förstautgåvorna. Dessa kallas ”piratkopior”, även om de inte är kopior av böcker Institutet själv ger ut.

2010

Rådet skriver igen till Åndsvidenskabsforlaget/Kurt 15.12 angående utgivning av småböckerna.

2011

Kurt Christiansen svarar 6.1 att copyrighten inte är bruten då han bara utgiver ”äkta vara” och han bjuder in Rådet till möte om konflikten, vilket Rådet avstår ifrån.

2011

Jan Langekær startar Livets Skole i Brøndby och börjar sälja förstautgåvan på utställningar och mässor.

2013

Den 13 mars sänder Rådet utkast till stämning för brott mot copyrighten tillsammans med ett förlikningserbjudande till ”fyrklövern” Ruth, Jan, Søren och Kurt.
2.4: Fyrklövern framför sitt definitiva förlikningserbjudande.
24.4: Rådet publicerar sitt svar ”Förlängning av frist för acceptans av förlikningserbjudande” på martinus.dk.
29.4: Fyrklövern/Kurt Christiansen upprepar sitt förlikningserbjudande. (på svenska)

Översatt till svenska 2013-06-02: Anders & Marja

 

 

 

3712 visningar
© Averbis förlag | Kontakt