Reflexioner kring boken "Bibelkoden – rädda världen"

Bibelkoden – rädda världen
av Michael Drosnin
(Originaltitel: "The Bible Code - Saving the world")

Inledning
Jag har precis läst Michael Drosnins bok "The Bible Code – Saving the World". Det är den tredje boken av Drosnin på samma tema, där den första utkom 1997. Som titeln antyder handlar boken om bibeln, och om en dold "kod" i denna. 

Att det skulle finnas dolda budskap i bibeln är en föreställning som funnits sedan de första verserna skrevs för 3000 år sedan och är därmed ingen ny idé. I gamla testamentet skriver Daniel om hur en ängel avslöjar den yttersta framtiden för honom och därefter befaller honom att "dölja orden och försegla boken till tidens slut". I nya testamentet skrivs det i uppenbarelseboken om en "bok" som är "förseglad med 7 sigill" som bara kan "öppnas av Messias". Båda dessa bibliska avsnitt beskriver de apokalyptiska händelser som skall utspela sig i de "yttersta tiderna", vars fulla detaljer skall uppenbaras först när en "hemlig bok" öppnas vid denna tid.

Det var dessa två verser som fick Newton – den första moderna vetenskapsmanen som bl.a. upptäckte gravitationslagarna och på egen hand uppfann avancerad matematik – att på 1600-talet leta efter en dold "kod" i bibeln, som skulle avslöja mänsklighetens framtid. Han lyckades dock inte, och vi ska nu få se varför. 

Eliyahu Rips, en israelisk matematiker född i Lettland, gjorde ett nytt försök i modern tid. På senare delen av 70-talet började han leta efter dolda koder i Toran, den ursprungliga hebreiska versionen av bibeln som enligt bibeln själv Gud gav till Moses på berget Sinai för 3200 år sedan. Han utvecklade ett datorprogram för ändamålet, vilket visade sig vara nyckeln till framgång. Han eliminerade alla mellanslag i texten och skapade därigenom en enda lång obruten sträng av hebreiska bokstäver, 304.805 tecken lång. Enligt sägnen var det i denna form som Moses mottog budskapet: "kontinuerlig, utan ordens uppdelning".

Rips lät nu programmet leta efter nya ord genom att hoppa över ett visst antal bokstäver. Ett exempel på hur det fungerar är följande mening: "Rips explained that each code is a case of adding every fifth or tenth or fiftieth letter to form a word". Denna mening innehåller ett dolt meddelande, som kan läsas genom att hoppa over 3 bokstäver: "Rips ExplAineD thaT eacHcodE is a Case Of adDing Every fifth or…". Det dolda meddelandet är "READ THE CODE". På detta sätt lät Rips programmet söka texten genom att hoppa över alla möjliga längder, den ena efter den andra. I exemplet ovan hoppas 3 bokstäver över. Rips lät datorn prova med 4,5,6,7… osv och söka genom alla 304.805 bokstäverna, för att se om det bildades kända ord. 

Och döm om hans förvåning när hans program visade resultaten. På datorskärmen framträdde budskap. Inte bara ett enskilt ord hittades, utan i dess omedelbara närhet och ofta korsande detta likt ett korsord, framträdde fler ord som var semantiskt länkade till begripliga budskap. Även orden i den hebreiska originaltexten passade semantiskt in i vissa fall. Några koder hittade han genom att hoppa över mer än tusen tecken. Detta var orsaken till att Newton misslyckades. Bara en dator har kraft och snabbhet nog att klara av denna oerhörda komplexitet. 

Så framträdde t.ex. ordet "Yitzhak Rabin" tillsammans med "mördare skall mörda", och "Amir" (Rabin sköts 1995 av Yigal Amir), "President Kennedy" med "Dallas", "Bill Clinton" med "President", kollisionen mellan kometen "Shoemaker–Levy" och "Jupiter" tillsammans med det exakta datumet för kollisionen. Vidare stod "Tvilling", "torn", "Flygplan", "Det slog ner", "två gånger", vilket handlar om attacken den 11 september.

Är då detta inte bara slumpen kan man fråga sig? Om man provar alla möjliga kombinationer kan man väl hitta vilka ord som helst om man letar tillräckligt länge? Många ansedda matematiker runt om i världen har granskat just detta och alla kommer till samma slutsats: Sannolikheten att det är rent slump är försvinnande låg. Det går att räkna ut hur låg den är, då detta ju är ren matematik, och vanliga värden på de semantiska budskapen med många ord på samma ställe är 1 på flera miljoner. Ju fler ord och ju mer semantiskt budskap ju lägre chans att det är ren slump. Jämför med det klassiska exemplet med en apa som får hamra loss på en skrivmaskin och "råka" skriva en riktig bok – av ren slump. 

Så alla dessa matematiker är överens om att koden är äkta, t.o.m. skeptiker som Harold Gans, en senior kod-brytare från den amerikanska militären som t.o.m. skrev sitt eget program för att skapa ett motbevis. Efter 440 timmars körning av programmet bevisades att koden var äkta även i hans arbete. ". Det sände rysningar uppför ryggraden" skriver han.

Så vem skrev koden? Vem kan väva in förståbara budskap om händelser 3000 år in i framtiden i en text som i sig är en förståbar text, det ursprungliga gamla testamentet med dess berättelser? Ateisten får här stora problem.

Koden idag 

Nedan listas i koncentrat ett antal budskap som rör vår tid:

 1. "Ekonomiska kriser", "Depressionerna", "1929", "2012"
 2. "Depression USA", "Start 2008", "2012"
 3. "Recession Förenta Staterna", "Död i aktier", "fem år", "ekonomisk"
 4. "15 september 2008", "Depressionerna", "Pengarnas slut", "I alla land". (Lehman Brothers konkurs måndagen 15 september 2008, som startade den kris som fortfarande pågår)
 5. "Räddningsaktion", "Recession", "Obama". (Obama sköt in $787 miljarder under krisen)
 6. "Nationalisering av General Motors", "Skuld i finanskris", "2009". (1 juni 2009 köpte amerikanska staten 60% av GM för $50 miljarder för att rädda dem från konkurs)
 7. "Banker", "Nationalisering"
 8. "Madoff", "Svindlare", "han stack ut"
 9. "September 11, 2001", "Tvilling", "Torn", "Och där dog av människorna den dagen omkring 3000 man". (Sista meningen är den hebreiska originaltexten)
 10. "Död", "Vem är tillintetgjord?, Hussein", "2003", "Det var bekräftat, han flydde"
 11. "Asien", "Tsunami", "Vägg av vatten till höger och till vänster" (originaltexten), "Vägg av vatten",
 12. "I New Orleans", "Storm", "Död"
 13. "Haiti förstört i ett slag", "Jordbävning", "Ett folks död"
 14. "Oljespill", "2010", "Explosion", "av eld", "till havs"
 15. "Christmas time", "Mutullab", "Självmordsbombare ung man", "2009", "Från Yemen", "Flygplan", "Flyga", "Delta". (Flygplanskaparen Mutullab som inte lyckades utlösa en bomb, flygbolagets namn var Delta) 
 16. "Bibelkoden", "Bin Laden", "Atom", "Start 2006", "2011", "I Yemen för terrorism, och Kahn byggd", "Fader av atomvetenskap", "atominstruktion", "mega terror attack", "atomisk"
 17. "Vita huset", "atomisk", "självmordsbombare", "atomkatastrof", "terrorism"
 18. "Världskrig", "självmordsbombare", "terrorism", "krig till kniv"
 19. "Amerika", "kärn" (engelska ordet är "Nuclear"), "självmordsbombare", "Den stora" 
 20. "I Jerusalem", "mega terror attack", "atom", "bin laden", "krig"
 21. "New York", "mega terror attack", "atom"
 22. "England", "mega terror attack", "atom", "krig"
 23. "Från bunkern", "B. Obama", "mega terror attack", "atom", "president överlevde"
 24. "Från Raven Rock", "Obama", "Kriget" (Raven Rock är presidentens kommandocentral insprängd i berget några miles från camp David, presidentens fritidsranch)

Detta är bara ett urval, då jag inte kan ta upp samtliga meddelanden. Den intresserade kan själv läsa hela boken och där också få den fördjupning kring varje meddelande som Drosnin presenterar, där han knyter an till de verkliga historiska händelserna, och gör analyser kring det som ännu inte skett.

Reflexioner
Meddelandena kan delas upp i två grupper, en som rör redan skedda händelser, och en med förutsägelser om framtiden. De redan skedda underbygger Drosnin med rikt material och man kan se ett tydligt samband mellan bibelkoden och de verkliga händelserna. Namn, datum, platser, allt står där i svart på vitt i minsta detalj. Förutsägelserna är mer problematiska. Drosnin fokuserar mycket på terrorism när han letar efter koder som rör framtiden, och särskilt oroar han sig för terrorism som är i besittning av kärnvapen. Boken är utgiven år 2010, vilket var före amerikanarna dödade Bin Ladin i sitt hem 2 maj 2011. Därför har han många koder som talar om terror kopplat till Bin Ladin år 2011 och 2012, vilket inte kan vara sant, då han ju inte längre lever. Å andra sidan har man inte visat Bin Ladins döda kropp. Den begravdes dessutom till havs, så den är för alltid borta. Visserligen har Al-Qaeda verifierat hans död 6 maj 2011. Men vem vet? Det kan lika gärna vara en dubbelgångare, så att han nu kan operera i lugn och ro?

Många koder är dock oberoende av personer och talar om terror med kärnvapen rent generellt. Obama förekommer ofta som en central gestalt i ett stort krig. Martinus har också uttryckt att mänskligheten står på randen till en mörkrets kulmination där kärnvapen kommer att användas. Det kommer att vara en sådan demonstration av mörker så att de två tidigare världskrigen förbleknar i jämförelse. Sedan det kalla krigets dagar har konfrontation mellan stormakter avtagit, t.ex. tack vare sovjetunionens fall, och alltmera övergått till just terrorism. Sedan 11 september 2001 har det rått ett krig mot terrorismen istället. I Boken talar Drosnin om att även högt uppsatta militärer inom det amerikanska försvaret ser det som högst sannolikt med kärnvapenterror mot USA innan 2013. Man tar särskilt upp Pakistan med dess kärnforskare Kahn, som är känd för att ha försett t.ex. Pakistan och Nordkorea med kärnvapen.

Ser man nu allt detta ur ett kosmologiskt perspektiv kan man se att det bara är Amerika som har använt kärnvapen mot människor, i Hiroshima och Nagasaki, och att de därmed har en liknande upplevelse att vänta i kraft av karmalagen. Dessutom har de varit överallt i världen och fört konventionellt krig, men aldrig någonsin själva varit under attack på eget territorium. Enda undantaget är just attacken den 11 september 2001, och eventuellt japanernas attack på Perl Harbor under andra världskriget. Man kan därför anse att de har vad Martinus kallar en "uppsummerad karma" att vänta. Det sannolikaste enligt min mening är därför att det utlösande momentet är just ett terrorangrepp med kärnvapen som kan starta ett tredje världskrig, som Martinus alltså menar står för dörren, och som bibelkoden också talar om här. Martinus menade tidigt att det skulle utlösas runt årtusendeskiftet, men sa också att det kan komma före eller efter. Detta pekar på att det inte är en exakt veteskap att förutsäga framtiden. "Ingen känner den dagen eller timmen", och den "kommer som en tjuv om natten" står det också i bibeln. 

Klart är dock utom varje tvivel att mänskligheten krigar. Majoriteten är för krig och vedergällning. Och så länge man utlöser krig sänder man ut energivågor i rummet som går i cirkelbanor. Då de går i cirkelbanor återvänder de till slut till sitt upphov, och därför kan vi vara 100% säkra på att det kommer en kulmination. Men inte exakt när.

Trösterikt är dock att karmalagen är hårfin, och att den som inte vill krig har inte något kvar att lära av krig. Den som strävar efter fred och kärlek mellan levande väsen har inget att frukta. Därför skall man se denna mörkerkulmination som ett enda stort reningsbål, där mörkret förbränner sig självt. När lågorna från världsbranden slocknat kommer det svarta beck som jordens kropp varit insmetad i att ha bränts bort och den friska vävnad avslöjats som framtidens ljusa kultur kommer att byggas av. 

Och man skall aldrig glömma att det är Försynen som är mänsklighetens verkliga ledning – inte Obama, Bin Ladin eller Putin.

Tänker Anders

2012 visningar
© Averbis förlag | Kontakt