Om karma och restkarma

Att allt som händer en i livet är "karma" har några myntat till ett faktum av ett lösryckt citat från Livets Bog att "ingen gör orätt och ingen lider orätt" och det har blivit till en myt inom kosmologikretsar. Även Jesus lidanden och de obehagligheter som Martinus blev utsatt för av människor runt honom var karma, påstår man. Det var s.k. "restkarma", menar man, och den restkarman skall vi också släpa på i eviga tider och aldrig bli fria ifrån. Men Martinus menar att "restkarman" är endast en liten "starthjälp" från tidigare spiral för att vi skall kunna börja ett nytt kretslopp som växtväsen. 
Svar i Varnhem (Bandföredrag) Martinus:

"... i varje spiral så blir där ett överskott av karma som väsendena inte betalar, därför att de får den s k syndernas förlåtelse. När vi når ett tillstånd då vi inte gör samma fel mer så får vi förlåtelse, vi blir kvitt, men karman existerar fortfarande. Så i den nya spiralen, så att varelserna kan komma igång, så att t ex växterna kan råka ut för allt det de råkar ut för, så måste de ha en karma, en karma de har med sig från föregående spiral. Det är inte en så stor lidandes-karma, men tillräckligt för att de ska kunna komma igång i den nya spiralen. Annars skulle inte medvetandet kunna skapas."

Alltså: "tillräckligt för att de ska kunna komma igång i den nya spiralen" gäller för växter och djur och är inget vi dras med genom hela spiralkretsloppet.

Enligt Livets Bog:

"I kraft av denna sinnesenergi (instinktenergin) och de genom den utlösta automatfunktionerna förs alltså det ännu omedvetna eller sovande, levande väsendet genom den nya spiralens fosterzoner och fram till de stadier, där individen själv kan börja tänka och resonera, börja få vilja och förstånd, så att han själv genom sitt eget vakna dagsmedvetande kan börja sörja för upprätthållandet av sitt eget liv.

2371. Härifrån och framöver har så individen fri vilja att göra vad han vill. Men härmed följer då den klausulen, att han måste ta följderna av sitt handlande."

Inget står här om gamla "karmasäckar" att släpa på. Varken för oss, Jesus eller Martinus.
Jag har envist hävdat att om man aldrig blir fri från negativ karma så gäller ju inte den principen som Martinus kallar för "syndernas förlåtelse". 
I Kosmos 3/04 , "Den nya kulturen", skriver han klart och tydligt:

"Det lidande som Kristus påfördes var inte karma. Han behövde inte det lidandet, eftersom han för länge sedan var kosmiskt vuxen eller fullkomlig. Han tog frivilligt på sig detta lidande......"

Och Martinus har också skrivit om sin egen mission:

"Att vårt andliga arbete har kunnat uppvisa en sådan framgång beror naturligtvis endast på den hundraprocentiga andliga medvind från Försynens sida, som min sak har varit välsignad med ända från sin allra första början. Från fysisk sida har saken i verkligheten inte mött annat motstånd än några enstaka hundskall i fjärran. Men sådant kan aldrig bli karma för den utvecklade människa, som vaken dagsmedveten lever i de eviga fakta, ansikte mot ansikte med den evige Fadern. Denna Försynens gudomliga välsignelse för min sak befordras av alla de älskliga väsen, den har satt omkring mig som min saks trofasta vänner och medarbetare." (min fetstil) 

1921-1946 Tankar på tjugofemårsdagen av mitt andliga arbetes födelse; Martinus

Och Martinus skriver också i ett brev till Fogedgaard:

"Okkultisten’s förföljelse av mig och min Sak kan således inte bli den "dåliga karma", som jag enligt herr Johnsens mening har till godo, utan utgör bara den slags obehagligheter jag på förhand helt medvetet hellre utsätter mig för än att lägga min Saks makt mer eller mindre i händerna på människor, som ännu inte har "funnit sig själva", och därmed utsätta dem för ett ansvar som de är alltför omogna till att bära!"

 

Förföljelse av Martinus - inte "dålig karma"

SÅ ALLT ÄR INTE KARMA!! Det finns alltså skeenden utanför karmalagen! Det finns reaktioner man kan möta som man medvetet har utsatt sig för och som inte går in under karmaprincipen! Och om det gäller för Jesus och Martinus, gäller det för andra för de kan inte leva efter egna speciallagar bara för att de är världsåterlösare. Ödeslagen är ju en evig kosmisk princip! Den är opersonlig och opartisk!

 

Restkarma är endast starthjälp för växterna att komma igång på det fysiska planet i ett nytt spiralkretslopp. Inte en evig karmasäck att släpa på.

"Det store spiralkredsløb, den ene spiral efter den anden, det er jo faktisk det, vi ser i jordlivene.  Et jordliv består jo af lys og mørke. Altså menneskene lever i mørket, indtil de når op til at være færdige. Et spiralkredsløb er det område af tid, hvor man kan kulminere i mørkets gerning og væremåde, og man kan kulminere i lysets væremåde. Så begynder et nyt spiralkredsløb. Når jeg siger spiralkredsløb så er det, fordi det er højere. Det er ikke sådan, at det er en cirkel, at jeg bliver Martinus igen, og I bliver dem, I er nu. Det bliver vi aldrig. En ting kan ikke gentage sig. […] Spiralerne er nødt til at være højere og højere. Og det ene liv er nødsaget til at være længere fremme end det forrige. Og sådan er det hele vejen."

Rådsmøde 18. november 1980

Med denna genomgång av Martinus, så står det ju klart att vi blir FÄRDIGA med karma och allt i VARJE SPIRAL. Från denna spiral som män och kvinnor till nästa spiral som klotväsen kan vi aldrig upprepa oss eller ta med oss några karmarester eftersom vi aldrig kan bli desamma som vi var i tidigare spiral. Och från klotväsen blir vi solsystem osv. Varje gång hamnar vi i högre och högre spiraler. Vår utveckling går inte i slutna cirklar utan i spiraler. Utveckling går aldrig baklänges eller är stillastående utan går alltid framåt i liv efter liv. Därför kan vi inte upprepa någon gammal karmarest ens när vi åter efter sju spiraler återigen upplever oss som människoorganismer - men då med motsatt enpoligt kön. Vi är inte ens samma väsen längre utan som Martinus sagt:

"Spiralerne er nødt til at være højere og højere. Og det ene liv er nødsaget til at være længere fremme end det forrige. Og sådan er det hele vejen."

Därför kan vi inte släpa på gammal restkarma från spiral till spiral utan börjar alltid på en högre spiralnivå. Inget kan upprepa sig som Martinus sa.

 

Återigen:

"… i den nya spiralen, så att varelserna kan komma igång, så att växterna kan råka ut för allt det de råkar ut för, så måste de ha en karma, en karma de har med sig från föregående spiral. Det är inte en så stor lidandes-karma, men tillräckligt för att de ska kunna komma igång i den nya spiralen. Annars skulle inte medvetandet kunna skapas." Martinus vid Frågestund i Varnhem

Och i LB st. 2370

"I växtriket och djurrikets första sfärer blir således alla väsendena från den föregående spiralen ledda genom automatiska funktioner som utlöses av dessa väsens första stora sinnesenergi, instinkten. I kraft av denna sinnesenergi och de genom den utlösta automatfunktionerna förs alltså det ännu omedvetna eller sovande, levande väsendet genom den nya spiralens fosterzoner och fram till de stadier, där individen själv kan börja tänka och resonera, börja få vilja och förstånd, så att han själv genom sitt eget vakna dagsmedvetande kan börja sörja för upprätthållandet av sitt eget liv. […] Härifrån och framöver har så individen fri vilja att göra vad han vill. Men härmed följer då den klausulen, att han måste ta följderna av sitt handlande."

Den mörka restkarman hänger alltså INTE med i eviga tider utan är en starthjälp för växterna att komma igång på det fysiska planet, i ett helt nytt spiralkretslopp.

Inget står här om gamla "karmasäckar" att släpa på. Varken för oss, Jesus eller Martinus.

Låt oss för Guds skull avliva dessa ideér och desinformation om restkarma nu en gång för alla!

 

Läs också:

Karmalagen – Bara halva sanningen om mörkt öde

© Averbis förlag | Kontakt