Om vi inte har den andliga vetenskapen...

…"Då kan människan inte veta i dag hur hon skall handla", skriver Martinus längre ner.

Tack vare att vi nu har fått den andliga vetenskapen kan vi nu börja lära oss hur den fullkomliga människan verkligen skall leva. Vi kan med vår bedömningsförmåga spekulera oss fram till vad som är mest kärleksfullt att göra i varje situation. Därför är vår bedömningsförmåga ett viktigt redskap på vägen mot fullkomlighet. Man får bedöma men inte döma andra människor och där finns en viktig skillnad.

"Det är inte heller svårt att se att alla människor inte är lika ofärdiga. Men för att kunna bedöma de levande väsendenas ofärdiga tillstånd måste man först göra klart för sig vad som kännetecknar det färdiga tillståndet." Symbol 17 (17.1)

"Den kunskap om livet och dess högsta lagar som det har blivit min uppgift att skapa underlaget för, kan i realiteten endast betecknas som "andlig vetenskap". Att utomstående, vilket vill säga människor som ännu inte har satt sig in i denna kunskap eller de analyser som utgör dess orubbliga grundval, möjligtvis inte vill acceptera den som sådan, men däremot betecknar mitt arbete som ett slags religiös sekt, beror uteslutande på deras totala okunnighet om den världsbild som det fallit på min lott att ge världen. För mig är detta förhållande helt naturligt, ty i tusentals år har människan endast upplevt att allt som var av religiös natur, allt som rörde livets eller det levande väsendets högsta analys, var "mystik", var ett mysterium, i vilket endast överstepräster, profeter eller särskilt utvalda hade insikt. För den stora allmänheten hette det att "Guds vägar är outrannsakliga". Allmänheten blev därför helt beroende av dessa mystiker, präster eller profeter i de frågor som handlade om själva livsmysteriets dolda företeelser."
Kosmos 1999 - nr. 11 "Andlig vetenskap" 

Och vidare:

"Den andliga vetenskapen kommer att kunna tala lika starkt till buddister, hinduer och muhammedaner som till kristna, när det gäller människor som vuxit ifrån en dogmatisk tankegång, och därför kommer den med tiden att kunna förena humant tänkande människor över hela jorden, inte i en sekt, utan i ett mänskligt broderskap, där alla är Kristi lärjungar, vilken religion de än tillhör, därför att de försöker inställa sin tankevärld och sitt uppträdande på den våglängd som kom till uttryck i Nasaréns ord: 'Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.'" 
Kosmos 2002 - nr 11 "Hedendom och kristendom"

Och till sist:

"Det behövs andlig vetenskap

Det behövs något helt annat. Det behövs kunskap. Om vi inte hade materiell vetenskap, skulle vi inte kunna bygga de materiella underverk som människorna bygger. Och om vi inte har andlig vetenskap, så kan vi inte veta hur den fullkomliga människan verkligen skall leva. Då kan människan inte veta i dag hur hon skall handla.
Därför är det just så, att erfarenheterna, sjukdomarna, sinnessjukdomarna, sinnesslöheten, ropar och skriker ut mot människorna: "Var på din vakt! Akta dig! Se upp! Sådan kommer du också att bli! Sådan kommer du att bli om du fortsätter på det sättet!" Då gäller det att inte stoppa fingrarna i öronen och inte höra. Det gäller att öppna öronen och med alla sinnen suga till sig det man kan få veta, för att man därigenom skall kunna få bukt med sig själv. Då behöver man inte komma ned i denna kulmination av mörker, där man kommer in i ett tillstånd då - så att säga - alla de förstörda talangkärnorna måste avlägsnas från individen och hon måste börja växa hädanefter.
"
Kosmos 2000 - nr. 2 "Andligt självmord" av Martinus

När jag sökte på orden "andlig vetenskap" så rasslade det närmare 100 träffar i den Martinuslitteratur som jag har i min dator, och det är långt ifrån alla böcker och föredrag. Men jag kan ju inte lägga in alla citat här.
Det kvarstår väl inga mer tvivel om detta. Martinus använder begreppet "andlig vetenskap" ofta och gärna, för det är ju det han kom hit för att ge oss.

Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

971 visningar
© Averbis förlag | Kontakt