Felaktigheter i Mogens Möllers-Martinus skiss och LB

Det finns ett stort missförstånd som i alla år spridits, av dem som ansett sig vara auktoriteter med tolkningsföreträde av Livets Bog, att alla människor skall gå igenom alla sexuella urspårningsfaser. Detta är inte riktigt.
Som vi kan läsa om H-människan i LB V st. 1875 har dessa inte varit urspårade och kommer heller inte bli eftersom dennes moral är av den styrkan att hen ”behåller sin normala prägel genom hela den sexuella urspårningens farozon”.

Detta bekräftas även av Martinus nära vän Ingrid Okkels i en bandad intervju från 1997 (Scrolla ner till LJUDFIL för att lyssna) där hon berättar om sina upplevelser med Martinus.
Det fanns inga symbolböcker på den tiden när detta begav sig, utan man hörde ett föredrag och var tvungen att minnas vad symbolen betydde. En man hade dock skaffat ett häfte med lösa symboler och berättade för Ingrid om alla förskräckliga urspårningar som hon var tvungen att gå igenom i sin framtida sexuella utveckling. Ingrid gick då till Martinus och frågade om det verkligen var en naturlag att gå igenom allt det? Ingrid:

”Och så tog han (Martinus) ett stycke papper och en stor tjock spritmarker och så tecknade han det schemat över vägen från A till K människan som Mogens Möller senare har använt i sin bok också, den har han alltså fått av Martinus. Och det tecknade han ner på ett stort pappersark och så gick han igenom alla stadierna från A till K människan. Och jag sa till honom, det vill alltså säga att det inte är nödvändigt (med betoning) för mig att komma ut i alla de där urspårningarna. Så sa han, det beror helt på en själv. Om ni, sa han, aldrig någonsin söker er egen tillfredställelse på en annan människas bekostnad så vill övergången från det nuvarande tillståndet till det tvåpoliga tillståndet inte bli mer besvärligt än en normal pubertet.(sades med eftertryck) Och vi pratade med varandra och vi drack te tillsammans och, som sagt, klockan blev halv tolv innan jag gick hem.”

Mogens Möller använde denna av Martinus gjorda skiss när han skrev sin artikel ”Skæbnen og den seksuelle polforvandling (Fra A- til K-menneske) i Kosmos 1962 sidan 19.
Martinus granskade den innan utgivningen och godkände den. Detta har jag själv fått bekräftat av Per Bruus-Jensen i ett brev att det  ”er det korrekt, at Martinus personligt har gennemlæst og godkendt teksten + tegningen". Och att PBJ själv hade sett när Mogens Möller arbetat med skissen.
År 1987 utgavs denna artikel av ”Kosmologisk Information” som temahäfte. Den har sålts alltsedan dess och på svenska heter den "Ödet och den sexuella polförvandlingen - (Från A till K människa)”. Världsbild förlag säljer den fortfarande och jag har mailat Ulf Sandström om att det inte är Möllers originalartikel/skiss som de säljer.
Jag har däremot inte kontrollerat om något annat är ändrat i texten.

Om du har detta häfte i din ägo så har du blivit förd bakom ljuset, den innehåller alltså inte Möllers originalskiss. Det är en förfalskning. Några klåfingriga redaktionsherrar har raderat en pil i den, vilket syns tydligt. Jag har en kopia av det ursprungliga skissexemplaret. Vilket ser ut så här, originalet ses till vänster:

 

Skissen till höger är från häftet 1987 och senare utgivningar. Tittar man på nära håll, se bild nedan, ser man tydligt att pilen är raderad för det är klantigt gjort. Och man har inte heller nämnt det i Förordet i häftet att man gjort ändringar.


Detta upptäckte jag när skissen diskuterades på TT:s forum 2007, eftersom jag — som av en händelse ;-) — hade köpt två stora kassar från Bogbixen i Klint med en massa gamla Kontaktbrev och annat löst som lämnats in av någon. Där fanns Möllers skiss i originalformat, som han tecknat av skissen som MARTINUS ritade till Ingrid Okkels.
Enligt denna skiss kan E-människor spåra ur men inte H-människor.
Dessa felaktiga ändringar är numera också gjorda i LB V av Martinus Institut för man ansåg att det stod fel i LB. Vilket inte är med sanningen överensstämmande.

I Martinus handskrivna originalmanuskript står fortfarande: 
D-, E- og F-mennesket (och står så fortfarande, ingen ändring av Martinus är gjord, se bild)

I 1:a udgaven fra 1947 står, som ses på bilden ovan, fortfarande: D-, E- og F-mennesket
I genoptrykket fra 1964 står fortfarande: D-, E- og F-mennesket
I genoptrykket fra 1972 står det plötsligt: D-, E- og G-mennesket. Martinus reagerar på feltrycket! Ber BE ändra!
I 2. udgaven fra 1983 står: D-, E- og F-mennesket (åter enl. Originaltexten, ändrat av BE)
I 3. udgaven fra 2003 står: D-, F og G-mennesket (efter Martinus bortgång ändrat av ngn på MI  till versionen som Martinus reagerade på 1972 var fel.)
(BE = Bertil Ekström, boktryckare på MI då)
Denna information är en redogörelse från Martinus Institut via Mary McGovern i MI:s undervisningsgrupp.

Men hänger du med i svängarna? OBS! som man kan se av följande citat från 1976 så var det människor på MI som gjorde honom uppmärksammad på att de ansåg att Martinus skrivit fel om D-, E- och F-människorna vid ett rådsmöte. Men han ansåg inte det, för han ändrade aldrig på det. Originalet är oförändrat! Allt kommer "intuitivt. De är inte av denna världen. De är absolut upplevda i tidigare tillvaron där jag har studerat sakerna och därför är det färdigt när de kommer intuitivt..." Säger han i slutet.


MI fortsätter att ge ut LBV med den av MI ändrade kombinationen. Trots att Martinus sagt:

"Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes" Rådsmødereferat 30/3 – 1976

”Det får inte, utan Martinus samtycke, göras några förändringar i böckerna eller i det han har skrivit.” Rådsmødereferat 13/1 1976

En enda soppa blir det av att det finns både originaltexter av Martinus ute hos tidigare köpare av LB och numera även ändrade texter sedan 2003 från MI.  Och det skulle inte få rättas ett enda komma ens, enligt Martinus. Läs hela diskussionskedjan härifrån och vidare

Strax efter denna diskussion på TT-forumet kommer Kosmos ut med en notis i nummer 1/2006:

Tryckfel i tidigare utgåvor av Livets Bok 5och påstår att ett ”störande tryckfel ”smugit sig i st. 1875 och läsaren uppmanas rätta i sin bok till ”Vi har i D-, F- och G-människorna mött de särskilt graverande urspårningarna.” Och så påstår man attTryckfelet, som härledes tillbaka till originalmanuskriptet, beror på….

Detta påstående kunde man göra oemotsagt eftersom originalmanuskripten var säkrade och instängda i MI:s djupa kassavalv och kunde inte kontrolleras av någon sanningssökare. Men som man kan se av bilden ovan, så står det inte så i originalmanuskriptet till Livets Bog V som numera offentliggjorts. Först år 2008 av en av de fyra i ”Fyrklövern” till alla sanningssökare som vill kontrollera vad som i begynnelsen kommer från Martinus egen hand. Numera finns originalen även utlagda som bilder på Martinus Instituts hemsida.

Konklusionen av allt detta blir att det finns auktoritära klåfingriga ”förstå-sig-påare” inom kosmologirörelsen som saknar respekt för Martinus vilja att det inte får ändras något överhuvudtaget i hans texter eller undervisning.

Läs mer

Bakgrunden till Martinus Instituts stämningshot mot fyra personer i Danmark i korthet

1935 visningar
© Averbis förlag | Kontakt