Helt ny infallsvinkel i rättsprocessen - "rättighetsförlorande passivitet"

Den 10-11 maj 2021 ägde domstolsförhandling rum i Østre Landsret, Köpenhamn, och domen kommer att meddelas den 8 juni. Landsretten är en domstol som motsvarar svensk hovrätt dit rättsfall från byretterna kan överklagas, byretterna motsvarar de svenska tingsrätterna. Ingrid Holck var nära händelserna även om hon inte fick vara med i själva rättssalen pga. Covid-restriktioner och här följer en sammanfattning av hennes referat från dessa dagar.

Fyrklöverns (de fyra åtalades) nuvarande advokat heter Peer Petersen och han har en nära medhjälpare vid namn Mogens Vestergaard. I mars i år (2021) meddelade Peer Petersen Fyrklövern att Mogens Vestergaard skulle leda förhandlingarna den 10-11 maj, dels för att rättsmaterialet nu är så omfattande att det behövs fler personer för att hålla koll på det, men också för att Mogens har spelat en mycket viktig roll i processen, se nedan.

Peer Petersen sade redan vid det allra första mötet med Fyrklövern i januari 2016 att deras sak var omöjlig att vinna i Byretten men att det fanns en liten chans att vinna i Landsretten. Men då endast om man grep an saken på ett nytt sätt, med en ny infallsvinkel. Peer och Mogens har arbetat tätt tillsammans från början när de kom in i saken i december 2015 och i samarbete med Mogens antog Peer år 2019 en ny infallsvinkel på hela rättsprocessen som kan sammanfattas i begreppet ”rättighetsförlorande passivitet”. Detta innebär i juridiska sammanhang att den som innehar upphovsrätt men inte agerar rättsligt mot alla överträdelser av densamma förlorar den.

Sedan Martinus bortgång 1981 har Martinus Institut (MI) sett mellan fingrarna i en mängd tillfällen när Martinus material publicerats, till exempel på utställningar, bibliotek, mässor etc. År 2019 började MI:s advokater skicka juridiska hotbrev till den svenska fonden Tredje Testamentet i Göteborg som har stått bakom 50 utställningar på bibliotek i Sverige. I dialogen som följde dök det upp dokument från år 2008 som visade att MI var medvetna om att de utövade ”rättighetsförlorande passivitet” genom att inte gripa in mot denna fond vid den tiden. Enligt upphovsrättslagen ska MI gripa in mot alla överträdelser av deras upphovsrätt. De kan inte selektivt endast välja ut Fyrklövern. Det finns dokumenterat i 715 sidor, sammanställt av Fyrklöverns advokater om dessa fall kring ”rättighetsförlorande passivitet”, se bild nedan.

MI:s advokater har sedan Peer Petersen antog den nya infallsvinkeln 2019 försökt att förhindra att ”rättighetsförlorande passivitet” blir en dimension av rättsprocessen. Måndagen den 10 maj 2021 skulle domarna avgöra om Fyrklövern skulle få rätt att ta med denna dimension. Den fanns tre möjligheter:

  1. Domarna skulle avvisa det pga. att Fyrklöverns ursprungliga advokat inte tog med det vid starten 2014.
  2. Domarna skulle överväga det och ge besked i samband med domen den 8 juni.
  3. Domarna skulle i förväg diskutera och besluta att tillåta det.

Klockan 09:35 på måndagen den 10 maj meddelade den ledande domaren att alla tre domarna var eniga om att tillåta det. Detta var en stor seger för Fyrklöverns två advokater. Mogens Vestergaard hade nyligen vunnit en svår rättsprocess i den andra av Danmarks Landsretter, Vestre Landsret, och var nu starkt motiverad att även vinna denna sak. Mogens Vestergaards personliga drivkraft är att få rätt att driva rättsprocesser i Højesteret, Danmarks högsta domstol, och då måste han ha ett visst antal rättsprocesser i Landsretten bakom sig, så fungerar det danska rättsväsendet. Han har f.ö. tidigare bott i Kalifornien och har drivit rättsprocesser i deras domstolar i 6 år.

Domarna meddelar domen den 8 juni 2021. Det blir spännande att följa utvecklingen.


Jan Langekærs advokat erbjöd sig att trycka de 2000 sidor långa rättsdokumenten (8 band längst fram på bilden) och Mogens Vestergaard koncentrerade sig på att trycka upp de många passivitetsexemplen som han och Peer Petersen har samlat in på 715 sidor (2 band längst bak på bilden).

Läs också om händelseförloppet i kronologisk ordning

© Averbis förlag | Kontakt