MI lagt ut 150 bandföredrag - Tävling eller prestige?

Martinus Institut(MI) har nu lagt ut 150 bandföredrag av Martinus på sin hemsida.
Och alla applåderar deras initiativ. Ett initiativ som kanske inte hade tagits om dessa bandföredrag inte redan hade legat ute på nätet i åratal och som setts som självklara på x-antal hemsidor. Ingen har tyckt att det var något konstigt med det.
Göteborgarna var först, tror jag, med Martinus bandföredrag på sin hemsida, som de hade fått av en privatperson. Ingen, inte ens MI, har protesterat mot deras tilltag under åren. Jag vet för jag har frågat nyligen.
Dessa privata göteborgsband blev senare överlämnade av Christer Malmström för säker framtida förvaring till rådet för MI. Som sedan undrade var de blivit av, för de kunde inte hitta dem. Christer fick åka till Köpenhamn och hjälpa till och leta efter dem. Och hittade till slut dem undanslängda i en skrubb i källaren.

Sedan flera år tillbaka finns bandföredragen också på siten Det Tredie Testamente, Martinus Webcenter och Martinus on Tour. De sistnämnda siteägarna är nu indragna i en rättsprocess och man har från MI:s sida krävt i sin sakframställan att den sistnämnde siten skall stängas ner. Bland annat för att MI anser sig ha copyrighträtten även till privata bandupptagningar av Martinus. Även om de inte kan lägga fram något konkret juridiskt bindande dokument som kan bestyrka deras ägorätt eller krav. Att Martinus har godkänt bandupptagelser av privatpersoner under sina föredrag tar rådet ingen hänsyn till. De anser sig äga dem också. Läs Angående frigivna bandföredrag - från Kontaktbrev från 25 mars 1965

Även vi hade fem bandföredrag på vår nyuppdaterade site i februari 2013 Martinusportal.se. (Tidigare namn ”Kosmisk Upplysning” publicerad på nätet sedan 1998)
Dessa bandföredrag var till för att kunna källhänvisa till Martinus egna ord om något som vi hade skrivit om i vår blogg. Och dessa band har vi fått från en av göteborgarna.

Vid denna nyutgivning av vår site gick vi ut med infobrev till en del av de kosmologiintresserade som vi hade e-postadresser till och därmed också till MI och Kosmosredaktionen. Det blev helt plötsligt reaktioner från rådets sida om att de ansåg att vi hade alltför många Martinus artiklar på vår hemsida. Och man pekade auktoritärt med hela handen mot infot om upphovsrätten på Institutets sida.
Nu kunde jag lägga fram bevisdokument om att jag redan frågat om tillstånd genom åren för dem och hade fått tillstånd till allt, oftast av rådsmedlemmen Willy Kuijper. Denna korrespondens kunde rådet ju inte bortse ifrån och svaret blev: ”De artikler, Martinus Institut tidligere har givet jer tilladelse til at offentliggøre med Martinus Instituts copyright, har I fortsat ret til at have liggende på hjemmesiden.”
Men ingenstans nämndes något om bandföredragen.

Så vi ställde Frågor till Martinus Institut om copyright av privata ljudupptagningar eftersom vi då börjat höra om MI:s stämningshot mot fyra danska personer som gett ut faksimilupplagor av Livets Bog. (En faksimilupplaga av en bok ska överensstämma med originalet och även vad gäller format och papperskaraktär.)

Vi fick svaret att MI inte ger tillstånd till att offentliggöra föredrag av Martinus på hemsidor. Punkt slut. Inga konkreta juridiska dokument behövdes tydligen för att styrka detta förbud.

Varför denna stenhårda policy från MI:s sida, kan man ju fråga sig. Om man läser svaret vi fick ang. artiklarna så skrev rådet:

”Martinus ønskede jo, at det var hans eget Institut, der havde ophavsretten og dermed retten til at offentliggøre alle hans bøger, artikler, foredrag, breve m.v. Derfor har Martinus Institut en hjemmeside, hvor en stor del af Martinus´ tekster kan læses. Det er ikke nødvendigt for andre at offentliggøre disse tekster på deres egen hjemmeside. Derimod er alle velkomne til at lave links til teksterne på Martinus.dk.

Hvis man ønsker at henvise til en artikel, som ikke ligger på Instituttets hjemmeside, kan man bede Instituttet om at offentliggøre den på Martinus.dk og derefter linke til den.

Martinus ønskede, at salg af hans værk, herunder også foredrag, skulle være en indtægtskilde for Martinus Institut, således at Instituttet har økonomi til at udføre sine opgaver. Martinus mente også, at hans bøger, artikler, foredrag m.v. ikke skulle være gratis tilgængelige for enhver.”

Man menar alltså att det bara skall vara Institutet som på sin hemsida får offentliggöra material och informera om Martinus andliga vetenskap. Och ingen annan behöver göra det. Var det Martinus önskan?

Intäktskälla för Martinus Institut? Men nu har rådet lagt ut 150 bandföredrag på sin hemsida utan att de inbringar några inkomster för dem alls. Var finns logiken? Är det en tävling som pågår från Institutets sida om vem som får informera först och mest om kosmologin? Ha ensamrätt om spridningen? Eller är det en prestigefråga? Konkurrenstänkande? Ingen annan än MI skall ha rätten och makten att informera världen om Martinus andliga vetenskap?
Vad med oss andra intresserade? Som gör det frivilligt och utan något arvode som helst. Och t.o.m. har utlägg för domäner och andra kostnader för att kunna informera på nätet. Så här har Martinus sagt i rådsmötena som kan läsas i den av Martinus Instituts utgivna lagbok ”Samarbetsstrukturen” efter hans bortgång:

I förordet står det

Ju fler privata initiativ som tas ute i världen, och ju fler aktiviteter som därigenom uppstår, desto mer stödjer det institutets arbete och syftet med kosmologin. När det inte finns några begränsningar kan aktiviteter uppstå var som helst där det finns inspiration och krafter för det, och där det är behov av det. I det långa loppet kommer detta att skapa mycket större möjligheter än om allting skulle arrangeras och organiseras av institutet självt.

Och vidare:

En gåva till samhället

”Saken är skapad och böckerna har kommit ut, och de är sedan givna till världen, till samhället.
Hur världen sedan behandlar denna gåva, det är försynens sak. Det är en sak mellan er och försynen.”  (Rådsmöte 9/9 -80)

Institutets roll är:

”I hela sin verksamhet och med alla medel som står till dess förfogande skall stiftelsen tjäna enbart följande ideella syften:

Bevara Martinus samlade verk oförändrade, så som de föreligger från hans sida. Upplysa om dessa verk, och göra dessa verk tillgängliga för intresserade, varmed avses publicering, översättning och undervisning i betryggande former.”

Men han säger också:

Kosmologin växer fram

”Vi får räkna med att det inte är något som växer endast härifrån. Det växer fram på olika ställen, och till sist sprider det sig till alla länder.” (Rådsmöte 30/4 74)

”Vi kan ju inte bestämma runt om i världen. Där får man böckerna, och bildar studiecirklar. Det ska vi inte blanda oss i. Det är inte vår sak. Om de gör fel, så är det något mellan dem och försynen.”  (Rådsmöte 8/3 -77)

”Medarbetare är faktiskt alla de som läser mina böcker, de är medarbetare på sitt sätt. Men det finns andra som inte enbart läser böckerna, utan som gärna vill hjälpa till med något. Saken kommer ju att behöva medarbetarskap.”  (Rådsmöte 4/3 -75)

”Analyserna är en kosmisk handräckning och vägledning för de människor som behöver dem, eller för vilka de är ett livsvillkor.”  (Livets Bog 7, st.2536)

Så enligt Martinus har vi alla medarbetare rätt att sprida kosmologin ut i världen. Det är faktiskt varje människas skyldighet som har fått till sig analyserna säger han någonstans, som jag inte hittar just i skrivande stund.

Om man nu skall försöka få ordning på konträra budskap från rådet så vill de få intäkter av somligt men samtidigt ger de ut hela Livets Bog på sin hemsida. Och nu också 150 bandföredrag, fast så gott som alla redan har funnits på olika hemsidor på nätet i många år. Varför detta dubbelarbete? Och varför rättsförfölja vissa men inte andra? Eller finns det en tanke att vinner vi i Danmark så tar vi svenskarna sedan? Man kan ju undra.

Vi har fått frågor av några danskar om varför vi tog bort bandföredragen, som vi hade lagt ut på vår site efter Institutets nej. De har menat att vi inte borde ha gått Martinus Instituts (MI) rådsmedlemmar till mötes enligt deras ogrundade hotmail. För de svaren vi fick från MI var inte baserade på juridisk grund eller dom! Vi kunde ha hänvisat till pågående rättsprocess, menade de.

Här är vårt svar.

När det gäller de fem bandupptagningarna som vi hade hunnit publicera och som vi lagt ned för tillfället, har vi blivit uppmanade av några advokater att ligga lågt tills dom faller i ärendet. Eftersom vi inte har kunnat få skriftligt svar från någon advokat från MI eller domstolsbeslut kan Institutet hur lätt som helst hota att stämma oss också med höga bötesbelopp som krav. De har ju mycket pengar att föra rättsprocesser med. Och enda sättet att komma ur en sådan stämning är att gå med på förlikningsförhandlingar, vilket betyder att vad som än händer så kommer vi att förlora mycket pengar i en sådan process. Och vi har verkligen inte lust att bidra med våra surt förvärvade pengar till att försörja Willy & Co på Institutet. Nej, nej, roligare kan man ha som fattigpensionär.

För som de flesta här i Sverige vet så kan man inte flytta på sig och tro att man kan få tag på en hyresrätt när man kommer till en ny stad, utan man är tvungen att köpa sig en bostad. Det är brist på hyresrätter överallt med årslånga köer. Och därför har vi redan sedan några år tillbaka miljonskulder för vår bostad och vi har inte lust att hamna på bar backe för fem ljudbands skull.

Hade det varit så att det var stor efterfrågan och hunger efter Martinus liveföredrag, så hade vi nog inte tvekat. Om det hade funnits en massa bin som söker efter honung och man har fem burkar av det goda, så nog sjutton låter man de svältande få sådan näring. Men nu är det inte så. Intresset för kosmologi är ganska ringa. Det vet vi efter 16 år i ”branschen”.
Och därför skall man inte utmana ödet och gå ut i djungeln om det finns tigrar där, sa Martinus bestämt. Inte heller vara ”tossegod” och naiv.
 
Vi har hittills respekterat copyrighträtten när det gäller det av Martinus skrivna. Och frågat om publiceringstillstånd för varje ord, precis som Institutet har krävt i alla år. Men vår upplevelse har varit att de oftast glömt vad de har lovat och därför har vi alltid sett till att få skriftligt svar på våra frågor.
Anders mailade till Willy Kuijper 1998, som gav sitt bifall direkt och utan restriktioner - faktiskt till vår stora förvåning - att lägga ut alla symboler med Martinus förklaringar till dem på vår tidigare hemsida. Först år 2002 upptäckte någon annan i rådet detta och skrev en lång pekpinneförmaning till oss om vårt felaktiga tilltag och om copyrightlagen. Willy hade tydligen återigen glömt sina löften. Men vi raderade allt utan problem till alla ”kosmologers” stora sorg. De hade ju haft glädje av dem.

Så summa sumarum, vår undran består:
Är det någon slags tävling som pågår från rådets sida att de skall vara först med och de enda som får informera om den andliga vetenskapen, eller är det en prestigefråga?  
För läser man på de olika forum som t.ex. ”Den Ny Verdensimpuls”, där de senaste årens händelser diskuterats, får man lätt intrycket att MI under många år utövat både censur och maktmedel mot olika kreativa personer eller grupper bland de kosmologi-intresserade, som på olika sätt arbetat med att sprida kosmologin till omvärlden.

Kanske rådsmedlemmarna skulle läsa i sin egen lagbok, Samarbetsstrukturen, emellanåt där Martinus tydligt uttalat om spridningen av den andliga vetenskapen:

Vi får räkna med att det inte är något som växer endast härifrån. Det växer fram på olika ställen, och till sist sprider det sig till alla länder.”

Och:

Ju fler privata initiativ som tas ute i världen, och ju fler aktiviteter som därigenom uppstår, desto mer stödjer det institutets arbete och syftet med kosmologin.”

Varför inte ta vara på den gratishjälp som så många kreativa medarbetare är beredda att bistå med?

1133 visningar
© Averbis förlag | Kontakt