Rättelser i engelsk utgåva i st. 126 LBI

John Karlsen från Norge har nyligen i ett brev  gjort MI uppmärksammat på en felöversättning i LBI st. 126, engelsk utgåva, om ändring av ordet «aandelig» till «religious», som får en helt annan innbörd än det som står i Martinus originalmanus och i förstatrycket från 1932. 

I det engelska LBI st. 126 har man översatt «aandelig» till «religious»: 

«reason to such a degree that they are unable to see their own lack of qualifications, and their true identity as «recruits» or «apprentices» in their organization. Thus it is possible to witness the strange situation where the management of such a religious denomination falls completely into the hands of” 

Medan John Karlsen anser att det riktiga vore att översätta ordet aandlig till spiritual: 

«apprentices in their organization. Thus it is possible to witness the strange situation where the management of such a spiritual denomination falls completely into the hands of its least developed» 

Och vidare: 

When a religious organization has reached the point where intolerant, ambitious and egoistic people have taken over the leadership, it will inevitably start disintegrating. It is thus intolerance, ambition, egoism and pride which are the forces destroying it, and in the worst cases they may make such religious societies or denominations look like dead and extinct suns and planets which, in the form of moons, are on the way to crumble and disintegrate. 

John Karlsen anser att det riktiga vore: 

“When a spiritual organization has reached the point where intolerant, ambitious and egoistic people have taken over the leadership, it will inevitably start disintegrating. It is thus intolerance, ambition, egoism and pride which are the forces destroying it, and in the worst cases they may make such spiritual societies or denominations look like dead and extinct suns and planets which, in the form of moons, are on the way to crumble and disintegrate. 

Vad står det då i Martinus originalmanus LBI st. 126, jo: 

 

Och 

 

 Och i förstatrycket från 1932 står:

 

Och

 

 

 Från Nationalencyklopedin: 

religion[-liu:´n eller -ligiu:´n] (latin reli´gio, här 'vördnad för det heliga', 'gudsdyrkan', ett ord av omdiskuterat ursprung), en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition. Otaliga försök har gjorts att i en allmängiltig formel fånga de olika religionernas väsen. 

andlig, motsats till kroppslig: om sådant som tillhör människans inre liv

Fler ändringar i litteraturen

John Karlsens mail af 26. maj 2013
John Karlsens mail af 6. juni 2013

 

 

2737 visningar
© Averbis förlag | Kontakt