Beskydd i vissa situationer måste ske genom maktutövning

Som vårt samhälle ser ut nu, kan rättsväsendet inte beskydda kvinnor från sexövergrepp. Det kan man förstå av den massiva vittneshögen som metoo-revolutionen visat på.

Skall man då bara finna sig i allt? Ja, säger de som missförstått det mesta med karmalagen och tror att man skall bli en passiv lealös betraktare och mottagare när livet drabbar en och niga, bocka, tacka och ta emot allt för att man tror att allt är karma. Men att ”finna sig i allt” betyder inte enligt de kosmiska lagarna att man inte skall få beskydda sig mot övergrepp eller inte ha lagar och regler att följa i vårt samhälle så länge människor fortfarande inte samarbetar för ALLAS bästa!

Och intressant nog så stödjer Livets Bog en viss maktutövning om man vill uppnå befrielse och beskydd:

"Att förlåta sin nästa hans mörka handlingssätt emot oss betyder inte, att vi inte bör skydda oss emot honom. Tvärtom. Men skyddet behöver absolut inte vara av fientlig natur, även om det i vissa situationer måste ske genom maktutövning. Denna maktutövning får endast leda till befrielse från eller skydd mot det fientliga väsendet, men absolut inte till mord, dråp eller lemlästning." LB VII 2450.

Att ”vända andra kinden till” betyder inte att man skall leva i ett laglöst land.

MARTINUS:

"Varje människa är utsatt för att komma i beröring med dessa ords princip varje dag. (...) Att ta orden alldeles bokstavligt och praktisera dem till hundra procent skulle inbjuda andra att skada en. I vår tid skulle det t.ex. innebära, att en sådan tänkt individ skulle bli underkuvad och berövad allt den ägde. Men Försynen har skapat en zon, där det vi kallar rättsväsen, polis och myndigheter, sörjer för ett beskydd av väsen på de områden, där det annars skulle vara självutplånande att 'vända andra kinden till, när man blir slagen på den högra'. (...) Först när vi kommer fram till den beskyddande zon där nämnda kärleksprincip börjar göra sig gällande, kommer den nya principen till synes: Vänd andra kinden till...', vilket betyder att man ska vända klokskapen, visdomen eller förståndet till." (Kosmos 1976, stenografisk återgivning)

Nu verkar det dock som att poliserna har lagt ner verksamheten pga. dåliga löner, missnöje med sin arbetssituation m.m. Och 80% vill sluta arbeta som poliser! Förvånar mig inte! Vem vill utsätta sig själv för livsfara i sitt arbete för en spottstyver?
Anmälda sexbrott växer på hög och hamnar nederst i pappershögen. Och enligt den senaste rapporten så stiger även pappershögen med olösta kriminella brott som tidigare prioriterats. T.ex. Ronnebys centrum styrs av en maffiagrupp sedan flera år tillbaka, men polisen har inte lyckats få slut på det. Så Sverige håller på att bli ett paradis för tjuvar, våldtäktsmän, sexualförbrytare och kriminella gäng. Behövs inte ordningsmakten, polismakten, lagar och regler längre? Det kan väl ingen inte tro. Men faktum verkar vara att vi snart lever i ett laglöst och rättslöst land – om vi inte redan gör det.
 

1042 visningar
© Averbis förlag | Kontakt