Nästakärlekens nödvändighet

Vill vi ha ett helvete eller ett himmelrike här på jorden?
Var finns helvetet och när började det? Instinkt-intelligens. Djur-jordmänniska.
Himmelriket? Är inom Er. Hur etablera det inom mänskligheten? Nuvarande system -  konkurrens, kapitalism, envar sig själv närmast, Moselagmentalitet, demokrati som inte är kommunism, nationalism, fanatism, materialism?
Eller: ”Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott mot dem som hatar er,
Bed för dem som kränker och förföljer er och var så er himmelske Faders barn, han som  låter sin sol lysa över onda och goda, som låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Är detta nästakärlek?
Att vara som solen… ”kära sol vill Du lysa.. men Malidiktare. Regn i Kalahari eller Cherrapunji.
Måste vara logisk – annars tossegodhet!.
Logisk? Ej materialistisk logik = iskall intelligens utan intellektualiserad känsla.
Universums grundton!
Kjellgrens  Du som av…panteism – allt är besjälat
Edith  Dagen svalnar  man – kvinna relation
Mor-barn (”ren”, inte-sexuell!!)
Herren är min herde… människa-Gud
Guds kärlek till oss, manifesterad genom Kristus

Definitioner:
Nästa: Alltet!! Människor, djur, växter, mineral!!! Makrokosmos, mikrokosmos !!!!
Allt är min nästa = Gud. Jag – det; två i världsalltet.

Liv i livsymbol (7)
Kärlek: två slags kärlekar:
(1) förälskelsen med A- och B-stadierna. Djurriket. Grund för äktenskapet. Förälskelseförmågan svämmar över. Sympatierna ökar åt alla håll.
(2) Kärlek och sexualitet !! Definition Logik, kapitel 37: Kärlek och sexualitet är glädje och njutning  vid beröring och smekning. Martinus skriver också i kapitel 35: Tankarna kan inte fängslas. Med dem kan man omfamna och smeka ”sin nästa som sig själv”, helt oavhängigt av varje hinder”. I kapitel 38 säger han: ”Längtan efter att smeka alla andra väsen gör individen till ”ett med Gud”.  Detta kan för många verka bestickande och svårförståeligt men Martinus analyserar allt ytterst noggrant i LBV 1828-1910.
För den rene är allting rent (Tibet bl.a.) = Allt är mycket gott.
Nästakärlek = tänkande och handlande som är till nytta, glädje och gagn för allt levande. Gåvoprincipen  (ej profit!!) = hjälpa, stödja, lyssna, krama och älska . Principen genomsyrar universum.

Nödvändighet: genomgår som allt annat kretslopp. Vad som är n. i djurriket är inte n. i människoriket. Jfr Monod.

Martinus visar oss att vår medvetandeutveckling mot ökad nästakärlek och humanitet baseras på växande kunskap och lidandeerfarenheter. Primus motor bakom detta är polförvandlingen och kretslopprincipen. Allt är underkastat kretslopp.

Symbol 12
Kretslöpp = latent-kulmination-latent o.s.v. Vår utveckling är egentligen inveckling i materien, som följs av utveckling ur materien in i det andliga. Nästakärlekens latentstadium i djurriket (själviskheten kulminerar) i djurriket (djur är inte medvetna om detta)!
Vi jordmänniskor är närmast att betrakta som sfinxväsen (sårade flyktingar mellan två tillvarozoner).Vi är fortfarande invecklade i materien och djuriska principer men något är på gång. Vad pekar framåt mot ett nästakärlekens rike?
Just nu upplever vi dödsryckningarna från djurrikets mentalitet, som naturligtvis innebär svåra påfrestningar och accelererande lidandeserfarenheter. Försynen använder sig av många vägar för att ge oss kunskapserfarenheter tillsammans med lidandena. Polarisationen på alla områden (makro-, mellan och mikrokosmiskt) skapar ett ragnarök. Polförvandlingen orsakar sexuella urspårningar. Vi hänger fast vid gamla värderingar och religiösa och materialistiska trosföreställningar som vi egentligen lämnat bakom oss för länge sedan. Men det gör ont när knoppar brister. Men efter ragnaröks inferno reser sig den färdiga, tvåpoliga nästakärleksmänniskan  och etablerar ett himmelrikets rike på jorden, d.v.s. i fysisk materia.

Framtiden blir inte lätt. Jag måste utveckla anlag för nästakärlek, tolerans, sluta döma men väl bedöma, bli klok, ödmjuk, kärleksväsen sexuellt mm. Detta kan ej ske över en natt men jag eller kan redan nu inrikta min tanke mot ett kärleksfullt betraktande av mina medväsen, bli miljömedveten, vegetarian, sluta med droger etc.God hjälp finner jag i Martinus sju gyllene regler ( obs: ej budord).
Det viktigaste är kanske dock vetskapen om hur man själv medvetenhetsmässigt kan skapa ett anlag eller talang , i det här fallet för nästakärlek.
A-stadiet: det första stadiet för en talangs utveckling är det teoretiska, alltså det stadium där man får undervisning i talangens struktur och detaljer.
B-stadiet: nästa stadium för en talangs utveckling är det på vilket man viljemässigt övar sig i att praktisera talangen.
C-stadiet: det tredje och sista stadiet för en talangs utveckling är det automatiska och kan nu i hög grad manifesteras utan väsendets viljemässiga medverkan. DEV nr 25.

Inte genom mission och tvång utan genom logisk sympati, nästakärlek. Någon annan väg finns inte.

 

2604 visningar
Huvudmeny
© Averbis förlag | Kontakt