Artiklar av andra - externa

Om österländska metoder ( Dansk version)
av Marja S
Syftet med konstlade andliga övningar såsom yoga, andningsövningar och meditation är att försöka förkorta vägen till det som österlänningar kallar "upplysning" och som Martinus kallar "den stora födelsen". Är det riskfritt?

Om 76 fall som på något sätt drabbats av "kortslutningar" i nervsystemet
av Marja S
Undersökningen är gjord av Kundalini Nätverk & Information i Danmark.

Fallgropar på den andliga vägen ( Dansk version)
av Marja S
Det finns många som har varnat västerlänningar för att syssla med österländska metoder. Här återges G. Arundales, C.G. Jungs och Martinus syn på riskerna.

Besatthet - vidskepelse eller verklighet?
av Marja S
Människor som sysslar med andliga övningar kan helt plötsligt bli psykotiska och hamnar på psykiatriska kliniker. Kan man - som indierna menar - bli besatt av "demoner" eller "onda andar" genom att praktisera nyandliga eller österländska metoder?

Sammandrag ur boken "En Gurus Död"
En f.d. yogis berättelse om riskerna med yoga och transcendental meditation.

Personliga berättelser
Av människor som har sysslat med andliga övningar.

Är Martinus Kosmologi en sekt?
av Pia Hellertz
Sedan urminnes tider har människor sökt svaren på de stora livsfrågorna. Lika länge har självutnämnda gurus lovat frälsning om massorna följt dem och lyssnat till deras visdomsord. Hur ska vi veta vilken guru som leder oss rätt och vilken som vilseleder oss?

Att förhålla sig vetenskapligt till Martinus Kosmologi
av Ingemar Fridell
Martinus avsåg inte att bilda någon ny religion. Han såg sitt livsverk som en gåva till hela mänskligheten och som fundamentet till framtidens kosmiska vetenskap.

Viljans villkor
av Lars Lundell
Den fria viljans problematik är förmodligen en av mänsklighetens äldsta frågor.

Kroppen som reservdelslager
av Viljo Mentu
Om organtransplantationer ur kosmologiskt perspektiv.

Martinus litteratur
Böcker för den som vill fördjupa sig kosmologi

Martinus Institut
Köpenhamn, Danmark

Kundalini Kortslutningar - Risker & Information Sverige
Informerar om riskerna med konstlade andliga övningar vars syfte är att nå snabb medvetandeförhöjning.

Martinus, Darwin and Intelligent design - A new theory of Evolution
By Ole Therkelsen
Reviewed by Richard Michell, 2011 published in Network Review No 106

New Cosmic Paradigm - Advanced Institute of Ontological Principles and New Science
A Cosmic Worldview - a New Understanding of Reality

 

 
2601 visningar
© Averbis förlag | Kontakt