Bevidsthedens Evolution

Bifogade filer

Mischa Lim :

Beklageligvis udkom min artikel ikke korrekt i Den ny verdensimpuls 21/2015, idet fig. 1a og lb

var vendt forkert, og fig. 2aog 2b ikke som aftalt var i farver. Figur-numre og -betegnelser var

faldet ud. Disse ting er rettet i denne udgave af artiklen:

Bevidsthedens evolution
v/Mischa Lim

Bifogade filer
1405 visningar
© Averbis HB | Kontakt