Tolerans - Den allra högsta formen av yoga

En fråga om tolerans

Martinus svarade på läsarnas frågor i tidningen Kosmos. Svaret är från 1933.

Fråga: Hur är det möjligt för någon människa att uppnå den tolerans som Martinus talar om? Det finns många människor som jag inte kan tolerera, än mindre älska, och jag kan inte förstå hur jag någonsin skulle kunna uppnå denna tolerans.

Svar: Att älska sin nästa är något som inte enbart beror på viljan, utan är, liksom t.ex. musikaliteten, baserat på en medfödd talang. En medfödd talang är i sin tur ett resultat av en föregående, kanske genom flera liv upprätthållen, träning eller övning. Denna uppövning resulterar slutligen i talangens kulmination, och individen framträder då som ett geni på ifrågavarande område.

När det gäller uppövandet av den moraliska genialiteten eller den fullkomliga förmågan att älska sin nästa, äger detta till stor del rum automatiskt, genom upplevelsen av lidandet, och ligger alltså i det fallet utanför viljans kontroll. Men jag ska här nämna några få av de viktigaste momenten hos den sida av övandet av nämnda förmåga, som är underställd viljan och vilka individen alltså medvetet kan arbeta med i sin egen växt mot en sann eller fullkomlig manifestation av kärlek.

  • Utplåna begreppet "fiender" ur ditt medvetande.
  • Ge aldrig svar på tal när vrede, förtal eller andra former av obehag riktas mot dig.
  • Säg aldrig själv något ont om någon eller något.
  • Var absolut sann och ärlig i livets alla förhållanden.
  • Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller klander.
  • Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa.
  • Låt aldrig din tanke upphöra med att sysselsätta sig med frågan hur du på absolut bästa sätt kan tjäna dina medväsen. Då utför du den allra högsta formen av yoga eller den fullkomligaste träningen av den del av utvecklingen som finns inom din viljas räckvidd, och som tillsammans med den övriga delen av livets egen bearbetning av din natur till sist ska föra dig fram till den moraliska genialiteten eller omskapa dig till ett fullkomligt väsen, en "gudamänniska".

 

Ur KOSMOS 1933 och 6/83

 

4165 visningar
© Averbis förlag | Kontakt