Föredrag

Ingrid Okkels berättar om sina upplevelser av Martinus

Beskrivning: 

Ingrid Okkels berättar om sina upplevelser av Martinus, 1997.

Här föjer en kortfattat, koncentrerad sammanfattning av ljudupptagningen.
Ambitionen är inte att återge ordagrant vad som sägs, utan man bör själv lyssna på hela upptagningen.

Längd: 52:07

Grete Høj intervjuar Ingrid Okkels som är 85 år gammal vid tillfället.

Ingrid Okkels - Kärnfamiljens upphörande

Beskrivning: 

Ingrid Okkels (1912-2005) håller föredrag med titeln ”Kärnfamiljens upphörande”.

Inspelat på "codanhus" i Hjørring 1985-10-10 av Øivind Ø. 

Hon börjar med att säga att i den gamla kulturen med bondesamhälle levde alla i en stor familj, som var mer eller mindre självförsörjande. Denna kärnfamilj var samhällets celler, med far, mor och barn, som inte hade andra intressen än sig själv. Några intressen utanför familjeangelägenheter fanns inte.

Den högsta elden - 1

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen.

Beskrivning: 

Martinus talar i en serie föredrag om det han kallar “den högsta elden”. I detta begrepp lägger han allt som faller under ”behag” av alla former och likställer det med "kärleken". Han säger att allt som är färdigt i Guds skapelse är till välsignelse. Kärlek är den djupaste kraft som håller samman hela universum. Om det vore hatet som var denna djupaste kraft skulle allt stöta ifrån sig allt annat i en stor explosion, och hur skulle det kunna vara fundament för skapelsen?

Andligt självmord

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen.

Beskrivning: 

Martinus talar om alla de sätt som det går att nedbryta sin normala hälsa på. Med ”andligt självmord” menar han en genom många liv pågående nedbrytning av de normala andliga funktionerna som ligger till grund för både normalt fysiskt och psykiskt liv.

Själslig undernäring

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen.

 

Beskrivning: 

Martinus talar om att precis som kroppen behöver näring så behöver själen det också. För kroppen är frisk näring detsamma som hälsosam mat och dryck, och för själen är det hälsosamma tankar och tankearter.

Precis som man kan bli fysiskt undernärd om man inte sköter sin kost, kan man bli själsligt undernärd om man inte intar hälsobringande tankearter i sitt medvetande. Tankarna har en lika konkret verkan på hälsa och välbefinnande som fysiska stoffer, och även i tankelivet finns det giftämnen.

 

Frågestund i Varnhem, 1969-05-26.

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen.

 

Beskrivning: 

Martinus svarar på frågor i Varnhem. Frågorna kommer både från brev som läses upp och från åhörarna. Frågorna spänner över ett brett spektrum från djurhållning till bibelcitat och atomkraft. Martinus förklarar att försvinnandet av farliga djur är ett led i jordklotets upprensning ur sin organism av allt som är dräpande.

Frågestund i Varnhem 1967-05-15

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen. Men den finns fortfarande för avlyssning på en dansk sida...

 

Beskrivning: 

Martinus svarar på frågor i Varnhem, både ur brev och från åhörarna. Det talas om droger och om dessa kan föra till kosmiska upplevelser. Också om en avhållsamhet sexuellt kan ge högre upplevelser. Martinus svarar nej på båda dessa frågor men menar att förälskelse blockerar intuitionen och att det är därför detta råd om avhållsamhet har uppkommit.

Subscribe to Föredrag