Vill du stödja Fyrklövern med ett bidrag?

Senaste nytt i korthet från rättsprocessen är att domaren har haft förlikningsmöte per telefon med Fyrklöverns och MI:s advokater. MI vill inte gå med på en förlikning. Fyrklövern har begärt att MI skall bemöta deras citat-uttalanden av Martinus, vilket de inte har gjort. Läs hela processskriften här.
Nu har MI fått tidsfrist till 2016-04-05 att besvara Fyrklöverns processkrift. Därefter har Fyrklövern fyra veckor på sig att ge sitt gensvar. Ett nytt telefonmöte är satt till 2016-05-02.

Hör du till dem som anser att Martinus skrifter skall ges ut oändrade, så som det förelåg från hans egen hand?
Kanske vill du ge en stötta till de fyra åtalades, ”Fyrklöverns”, advokaträkning som just nu har en resterande skuld på 200.000 DKK?

Här är i så fall bankuppgifterna för utlandsinsättning:

Kosmologisk Information, reg.nr. 3409
Nyköbing
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK61 3000 0009 2542 42

Bildexempel på utlandsbanktransaktion:

765 visningar
© Averbis förlag | Kontakt