Reflexioner på Jes Arbovs öppna brev till MI

Jes Arbov har skrivit en lysande sammanfattning av kärnan i problemet med rådet för Martinus Institut här. Problemet är i sin renodlade form enligt min mening detta:

 • Martinus förverkligade ett delmål i Försynens plan med mänskligheten.
 • Detta delmål var att skapa den andliga vetenskapen på jorden, Tredje Testamentet.
 • Den andliga vetenskapen är absolut nödvändig för att människorna ska kunna gå sista etappen mot ljuset.
 • Denna sista etapp är människorna bara vägledda av den karta och kompass som Tredje Testamentet utgör.
 • Endast den andliga vetenskapen, den enskilda människan och Gud. Inga yttre auktoriteter.

Den enskilda människan har makten över sig själv, där kan ingen yttre maktutövning bli ett problem. Den enskilda människan har direktkontakt med Gud genom livets alla övriga levande väsen, så inte heller här kan maktutövning bli ett problem. Däremot i det sista elementet, den andliga vetenskapen, blir det stora problem.

Jes Arbov sammanfattar detaljerna i den senaste tidens maktproblem med rådet i sitt öppna brev. Kärnan är som jag ser det följande:

 • Den andliga vetenskapen är kartan och kompassen till ljuset.
 • Denna karta och kompass består av Martinus texter.
 • Dessa texter har rådet makten över, på två olika sätt.
 • Genom att förhindra tillgång till originaltexterna eller genom att förvränga dessa.
 • Om rådet gör någon av dessa två makthandlingar blockerar de tillgången till Försynens karta och kompass till mänskligheten.

Och som Jes skriver i sina frågor:

 1. På vilken grund är det logiskt och kärleksfullt att inte ge ut Martinus originaltexter?
 2. Vilket bemyndigande har rådet för att starta rättsprocesser?
 3. Hur kan rådet förneka på sociala medier att de måste underordna sig analyserna i den andliga vetenskapen?
 4. Om rådet inte kan svara på ovanstående tre frågor, på vilken grund sitter de då i rådet?

Det ska bli intressant att se svaren.
 

Min personliga konklusion

Min konklusion av allt detta är att:

 • Rådet undanhåller Försynens karta och kompass till mänskligheten genom att vägra ge ut Martinus originaltexter. Det finns ingen annan förklaring till detta än maktbehov.
 • Rådet bryter mot grundprinciperna i den andliga vetenskapen genom att starta rättsprocesser och hävda att de står över denna.
 • Rådet skall vara Försynens redskap på jorden och därmed vidarebefordra den karta och kompass som Gud har gett mänskligheten genom Martinus texter – oändrade.
 • Den enskilda människan är då fri från maktutövning i alla tre leden: Sig själv, Gud och den andliga vetenskapen, och är fri att röra sig mot ljuset utan yttre hinder.

Rådet borde enligt min mening ställa sina platser till förfogande så att andra kan ta över. Det nuvarande rådet bevisar om och om igen genom sina handlingar att de inte är mogna för uppgiften.

För att ha makt behövs människor som inte begär den.
Det behövs en Joanne Jaffe i rådet.

/Anders

Läs även: Angående Jes Arbovs skrivelse till MI om rättsprocesen

994 visningar
© Averbis förlag | Kontakt