Själslig undernäring

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen.

 

Beskrivning: 

Martinus talar om att precis som kroppen behöver näring så behöver själen det också. För kroppen är frisk näring detsamma som hälsosam mat och dryck, och för själen är det hälsosamma tankar och tankearter.

Precis som man kan bli fysiskt undernärd om man inte sköter sin kost, kan man bli själsligt undernärd om man inte intar hälsobringande tankearter i sitt medvetande. Tankarna har en lika konkret verkan på hälsa och välbefinnande som fysiska stoffer, och även i tankelivet finns det giftämnen.

 

Nyckelord
näring, själslig näring, gifter, tobak, alkohol, sjukhus, sjukdomar, hälsa

Årtal: 
Okänt